[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
NEDERDRAAD KANKERLEIERS
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 291
Thread images: 56
File: NEDERDRAAD.gif (3 KB, 604x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NEDERDRAAD.gif
3 KB, 604x404
NEDERDRAAD KANKERLEIERS
>>
OP claiming ID.

btw inn a girl.
>>
>>561150242
Kanker.
>>
kunnen we neit gewoon zoals normale mensen communiceren?
>>
>>561150352
hou je bek
>>
>>561150352
verkeerde board daarvoor

schlampe
>>
>>561150145
*KANKERLIJERS
>>
>>561150352
Oke dan.

Ik wil graag zo'n lekker geil nat neder kutje op mijn beeldscherm.
Kan iemand mij dat leveren?
>>
>>561150547
LAAT MIJN SPELLING MET RUST
>>
>>561150550
Staat godverdomme op mijn laptop, gaat effe niet.
>>
>>561150650
kanker
>>
0341 represent.

hoe was jullie dag vandaag!?
>>
>>561150813
verekte warm

>023 melden zich aanwezig
>>
>>561150813
045
kut
en die van jou?
>>
>>561150678
Ga halen. Hier is het meisje die ik laatst nog geneukt heb.


Post allemaal de uwe
>>
Ik neuk jullie allemaal de moeder
>>
>>561150813
warm zat
015 present
>>
>>561150352

Hou je kanker bek
>>
Jeg trenger å øve språket mitt. Vil noen liker å suge pikken min? penisen min er homofil.
>>
>>561151081
kanker buitenlander
>>
>>561150550
bananenmeisje.wmv
>>
kankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkankerkanker
>>
>>561150995
mijne is minderjarig, ga niks posten. maar nee ga zelf halen.
>>
File: gert yeah.gif (369 KB, 240x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gert yeah.gif
369 KB, 240x176
waar zijn de dooie jopen?
>>
File: 1406160804677.jpg (54 KB, 360x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406160804677.jpg
54 KB, 360x360
Kanker kanker kanker Geile pics pls
>>
>>561150973
opzich goed, me prima vermaakt met het kijken van the boondocks.
verder beetje lopen kloten op irc en forums.
>>
>>561151130
Hvit djevelen
>>
Niet teveel met kanker schelden, hè? Als je telkens jezelf weerhoudt van het uitlaten van het woord kanker, dan zal je op den duur een nettere anon krijgen.

En anders kanker je maar lekker op, toch?
>>
>>561150145
[spoiler]test[/spoiler]
>>
File: download.jpg (13 KB, 300x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download.jpg
13 KB, 300x168
>>561151038
what do you frenchfags think about all the nigger and muslim immigration in your country?
>>
>>561151182
Niet zo aanstellen.

Post wat anders lekkers
>>
>>
Nog lekkere wijven hier?
>>
File: debijlmer.jpg (51 KB, 480x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
debijlmer.jpg
51 KB, 480x315
In het nieuws: heel Nederland is vandaag verkracht. De verdachten zijn, zoals altijd, een negroïde man en een klein lichtgetint opdondertje met een bontkraag.
>>
0591 represent, wat de kanker is hier te doen?
>>
>>561151658
ik mocht haar kutje wel. zou dr zo weer doen
>>
>>561151490

screw the french
>>
Hey ihr Pisser, lernt mal richtiges Deutsch!
>>
>>561151658
jesus wat een bolle poef
>>
>>561151490
Ik vind dat die kutmarokkanen allemaal terug moeten naar hun eigen land, en dat hun eigen land dan in zee afgezonken moet worden.
Kutvolk doet niet anders dan stelen en onze mooie blanke buurten verpauperen.
>>
>>561151705
Niet zo aanstellen. Reik je hand uit en ga verder als een Nederlander met een Marokkaanse vrouw.
Of een negerlul smaakt ook wel lekker
>>
File: 1404514527296.png (308 KB, 377x343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404514527296.png
308 KB, 377x343
+31 suggereert dikke kanker
>>
File: 1384711440655.jpg (257 KB, 660x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384711440655.jpg
257 KB, 660x800
>>561151863
Ik ben niet zo'n fan van dierenneuken.
>>
kankerdraad
>>
>>561151490
Hou godverdomme je bek eens vuile achterlijke bange randdebiel.

That's what we think.
>>
File: alreadyreal.jpg (90 KB, 600x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alreadyreal.jpg
90 KB, 600x398
>>561152007
Bent u toevallig een kankermarokkaan of een poliosurinamer?
>>
>>561151863

Kankerhomo, kanker maar ff lekker op met dat negerlullen gezuig van je.
>>
0172 staat paraat kk homo's
>>
File: 1350739317951.jpg (427 KB, 988x657) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1350739317951.jpg
427 KB, 988x657
lekker springen.jpg
>>
1602 meldt zich, waar zijn mijn peoples uit West- Friesland? En nee dat ligt niet in kanker Friesland zelf
>>
File: nooit.jpg (123 KB, 400x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nooit.jpg
123 KB, 400x320
>>561152274
Nooit vergeten, MH17, 17 juli 2014.
>>
File: 2.jpg (32 KB, 460x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
32 KB, 460x391
>>561150145
you guys have really good weed and women.

i visit every month.

greetings from germany
>>
>>561152185
toevallig niet. Ik begin alleen genoeg te krijgen van al dat gezeik over buitenlanders en allochtonen. Denk je nu echt dat die eigenhandig ons land naar de knoppen aan het helpen zijn? Het is onze nederlandse 'cultuur' die dat doet. Ik ga hier niet zeggen dat de islam ook maar een iota helpt, maar dat is niet de schuld van onze ondergang, dat zijn we nog altijd zelf.
>>
>>561152664

Auf wieder schnitzel
>>
>>561151536
Ehhh ik heb niks geils op deze pc, sorry
>>
>>561152664
Waar is mn fiets kankerhomo
>>
>>561152695
Daar heb je wel gelijk, maar de aanwezigheid van een miljoen verlepte moslims in Nederland en nog eens zes of zeven miljoen in andere landen gaat echt niet helpen wanneer de stront straks definitief de ventilator raakt.
>>561152664
Lekker kuilen graven, Fritz?
>>
File: 22.jpg (196 KB, 625x909) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
22.jpg
196 KB, 625x909
is mooi weekend
>>
>>561152513
kek
>>
>>561152664
Godverdomme Hans, waar de kanker is al mijn bier
>>
>>561151658
Lekker kutje
>>
We moeten onsdrukker maken om die oost blok landen die allemaal bij de EU komen.

Wij krijgen de rekening om hen te onderhouden en wat heeft dat voor toegevoegde waarde voor de EU? Helemaal niets dus en alleen gezeik met Rusland.

Ik zou zeggen, laat Putin de hele bende maar overnemen.
Zijn wij in iedergeval van sie armoedzaaiers af.
>>
File: wiet.jpg (30 KB, 468x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wiet.jpg
30 KB, 468x332
Ik heb vandaag wat wiet gekregen en ben een beginner, wil iemand samen met mij roken? Ik kom uit Deventer.
>>
>>561152919
al die christenen, joden en atheïsten ook niet. Die mensen zijn profiteurs. ze zijn hier naartoe gekomen omdat het hier beter is, maar laten we wel wezen; zou jij dat in hun situatie niet ook doen?
>>
ihr seid witzig
ihr habt so eine coole kindersprache
und euer süsskram ist sehr sehr geil
>>
>>561153443
Ik bel de politie, wacht daar knul
>>
>>561153443
ben je 12 ofzo? gewoon jointje rollen en oproken... pussy
>>
>>561153421
De EU zelf kan de kanker krijgen. Wist je dat Spanje, Italië en Griekenland die klote-Afrikanen niet tegen mogen houden van de EU? Ze zijn verplicht die parasieten op te vangen en asiel te laten aanvragen.
>>
>>561153535
dit is geen duitser. Ik mis de hoofdletters.
>>
079 representeerd negers
>>
>>561153519
Nee, want ik ben een blanke Hollander die liever zijn eigen huis opknapt dan het huis van de buurman onderschijt. Dat is het verschil tussen ons en al die migranten.
>>
>>561153443

Demter dikke kanker
>>
File: 1313578011804.jpg (116 KB, 464x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1313578011804.jpg
116 KB, 464x668
Normaal ben ik trots om een nederlander te zijn, maar als ik nederdraden zie... sjongejongejongejongejongejongejongejongejonge
>>
>>561153443
420 blaze it, kankerflikker!
>>
File: lionking.gif (3 MB, 440x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lionking.gif
3 MB, 440x321
0113 RAPPORTEERT
>>
>>561151275
> /B/ vragen om geile foto's op een nederthread.
> maak je zelf van kant
>>
>>561153958
kanker eagles. Pec alles!
>>
>>561153581

Ik heb geprobeerd een jointje te draaien maar het is mislukt daarom heb ik zo'n klein glazen rookpijpje (buisje?) gehaald waar je het alleen hoeft vol te stoppen. Ik doe het liever met iemand erbij.

>>561153958
fuck off moslim

>>561153556
I'm twelve and what is this

>>561154045
Wat kan ik verwachten
>>
Hallo, 070 is er ook
>>
>>561154238
Vrij weinig, het is maar wiet godverdomme.
>>
>>561153835

Was Het Maar Waar...

>>561154040

Ik ben eerder blij dan trots, want ik heb er niks voor gedaan.
>>
010 present
>>
kankerhomootjes
almere represent
krijg allemaal botkanker in de beentjes
>>
>>561150995
Implicerend dat je seks heb en naar /b/ gaat
>>
>>561152274
>Random file name
>naming it in the comment
>kill urself
>>
File: 1367940119972.gif (1 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367940119972.gif
1 MB, 960x540
>>561150145
0546 Twente represent.
>>
>>561151802

Post haar tieten godverdomme
>>
File: 1391251576802.jpg (228 KB, 1600x976) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391251576802.jpg
228 KB, 1600x976
>>561154040
Wat is er mis, kereltje Peggold? Zijn we niet nichterig genoeg voor je? Kom op, doe je polo een beetje losser en scheld gezellig mee.
>>
File: 1406038747379.jpg (328 KB, 1024x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406038747379.jpg
328 KB, 1024x1536
Wat is deze?

Ik neuk jullie allemaal de moeder.
>>
>>561154413
>almere represent

Daar zou ik persoonlijk niet zoveel kabaal over maken.
>>
I translated this page from Dutch to English, and it sounds like you're all talking like retards
>>
>>561154238
Gewoon doen, stelt weinig voor kanker jong.
>>
File: 1384644921515.png (575 KB, 700x697) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384644921515.png
575 KB, 700x697
>>561154583
Wollah, wat jij zeg over mijn moeder ik jou prikken!
>>
>>561154653

You are correct
>>
LSD 030?
>>
>>561154653
that's what dutch sounds like anyway.
>>
>>561154583
> Morrokaans
> killurself
>>
>>561154583

Toen ik jouw moeder zag, zei ik "Nou nee, toch maar niet."
>>
>>561154478
Ja goeie grap joh, ik bedoel dat jullie allemaal als 12 jarigen praten hier.
Ik vind persoonlijk peggold ook een klootmongool
>>
0251 reportin in, noord holland is best holland
>>
>>561154740
dat is omdat dit ook allemaal een stel debielen zijn
>>
>>561154434
ssshtttt faggit
>>
>>561154640
ja dat klopt. almere is de meest verkankerde kanker stad ooit. ik haat het hier HUEHUE
>>
>>561154640
Inderdaad. Het is een feit dat Almere letterlijk een tumor is op het aangezicht van Nederland. Een dikke, agressieve, keihard kloppende tumor die zich uitzaait naar heel het land.
Almere is waar dromen komen om te sterven tussen de betonflats, de tokkies en de mocro's.

>>561154815
Dat is mooi. We weten immers allemaal dat Kees van der Staaij ons mooie landje gaat redden van de ondergang.
Stemt allen SGP!
>>
>>561154653

Then it's an accurate translation. Dutch threads... are about as bad as it gets.

>>561154751

"Languages I don't understand sound like gibberish!"

That has to be one of the oldest jokes in the world.
>>
OH joepie wat ben ik blij met deze nederdraad.
zo leuk om te zien dat er nog 15 jarige hollandse jongentjes dit internet-hol bezoeken.
>>
053 inda house,
iemand op vakantie?
>>
>>561155019
Gelukkig schreeuwt iedereen kanker, dat maakt een hoop goed.
>>
DEN HAAG!!!

iemand in de buurt zin om te blowen?
>>
>>561154896

...zou best eens kunnen. Minder druk, vervuild en crimineel.

En, niet te vergeten, jullie hebben Den Helder.

>>561154956
>>561154965

Be the change you want to see!
>>
File: 1396686355235.jpg (39 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396686355235.jpg
39 KB, 600x400
>>561154916
>Calling me a fag
Newfag
>>
>>561150145
Brit here, will I really get fined/in shit if I cycle at night without having any reflectors, just lights and a high visibility backpack cover? It's a 800euro racing bike, I don't want to put fucking reflectors on it
>>
File: Zaademmur.jpg (33 KB, 520x693) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Zaademmur.jpg
33 KB, 520x693
dikke emmer
>>
>>561155171
it's all good cancerus faggit
>>
>>561155167
Ik ben in de buurt, maar blowen is slecht voor je!
>>
>>561155203
>buurt zin om te blowen?
having no reflectors is no prpblem
>>
>>561155136

Het lijkt wel een vogelsoort met een eigenaardig soort roep.

De Kroet, de Brami, de Roepi-Roepi en de Kanker.

Is er trouwens iemand hier die NIET iemand is kwijtgeraakt aan kanker?
>>
>>561155136
Waarom schelden we eigenlijk niet met ebola? Klinkt lekker exotisch, als het eten van curry van de tieten van een Thaise ladyboy.
>>561155209
Ik heb medelijden met de sukkel waar zij straks mee trouwt als ze 35 is en kraaienpootjes heeft.
>>
>>561155372
flikker toch op EBOLA JONG
>>
>>561155203
Dude ure a retard.
I´ve been riding bike without lights at night for the past 10 years, got fined 0 times. U have lights and u ask is it necce....

Forgot this is bait, Im sorry
>>
>>561155372

En Ebola is veel dodelijker... Maar de klank is niet aggressief genoeg. Geen Ps, Ks of Ts. Probeer maar eens explosief 'EBOLA!!' te roepen als je de trein mist.
>>
File: 1394305109221.jpg (10 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394305109221.jpg
10 KB, 259x194
oke sinds deze thread duidelijk kanker is is het tijd om te 404
>>
>>561155203

Aslong as you have lights its fine
>>
File: opa 2.png (20 KB, 105x105) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
opa 2.png
20 KB, 105x105
>>561155370
iemand kwijtraken aan kanker
>geen kanker in mijn familie
>>
>>561155354
jammer man
je rookt zeker wel sigaretten? hypocrite kankerzak
>>
>>561155368
Dank Anon
>>
File: 1394305233842.jpg (138 KB, 526x570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394305233842.jpg
138 KB, 526x570
>>
cancer retard
cancer whore
cancer sufferer
cunt mess
>>
>>561155616

...Dat duurde zelfs naar onze maatstaven niet lang.
>>
>>561155614
ben je helemaal betoeterd, homo
>>
insult de man
>>
>>561155527
Precies, klinkt lekker toch?
>>561155614
Heel het land in lockdown, huehuehue.
>>
>>561155372
>>561155527

Dat ligt niet zo lekker in de mond
>>
waar zijn de facebook hoertjes met bijbehorende screencaps
>>
>>561154238
een crackpijp?

ook oefening baart kunst!
of maak een simpele bong van een appel ofzo.

Verder wat je er kan van verwachten is dat je je gewoon chill gaat voelen. en voor de rest eigenlijk niks.

>>561155370
ik heb een van mijn familie leden verloren aan kanker, en mijn pa had kanker.

maar daar in tegen ben ik niet zon flikker die tegen anderen gaat zegen dat ze geen kanker mogen zeggen, sterker nog ik zeg zelf ook wel eens kanker, alleen gebruik ik het zelf meer als versterk woord ipv scheldwoord.
>>
>>561155614
deze gozer heeft gelijk dubbel K en dan de rollende RRRRRR op het einde maken het een van de krachtigste termen op aarde

Kan! Ke! RRRRR!R!R!RRRR!!!!11!!!1!!!!111
>>
>>561155741
Ik doe beiden, ik wil alleen niet met je blowen.
>>
>>561155529
Reflectors =/= lights

>>561155624
Dank
>>
>>561156065
bang dat je dik en lelijk bent?

protip: dat ben je sowieso
>>
>>561156251

>Iemand op internet dik en lelijk noemen.
>>
File: 1387244269283.jpg (27 KB, 310x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387244269283.jpg
27 KB, 310x273
>>561150145
>>
File: 1395182579200.jpg (81 KB, 401x586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395182579200.jpg
81 KB, 401x586
>>561155616
>>561155765
>>
>>561156251
Ik weeg juist te weinig.
echt lelijk ook niet echt.
>>
hey jongens hoe is het ermee
>>
File: 1396788209188.jpg (37 KB, 448x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396788209188.jpg
37 KB, 448x286
>>
Hey i need a place to live in Alkmaar i'm moving there on 28th of august .... any good suggestions??
>>
>>561156408
ja dat is natuurlijk makkelijk
maar daarom wil jij ook niet gezellig blowen, omdat je je schaamt voor je eigen.
is niet erg man, we zitten allebei hier en dus hoef je niet bang te zijn dat ik je uitlach om je verschijning
>>
>>561150145
Did somebody say Krakens?
>>
>>561156683
>Alkmaar
>Overdie
>Lekker tussen de negerts
>>
>>561156683
Dikke dildo in je pisgat steken.
>>
>>561156808
Je praat tegen de verkeerde alleen.
Maar ik ben niet van de wiet, meer van de hasj.
>>
>>561156683
Dont live in alkmaar
>>
>>561156963
then STFU
>>
File: 1403796670777.jpg (44 KB, 520x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403796670777.jpg
44 KB, 520x346
De tering de slechtste nederdraad ooit dit. Krijg allemaal de blafkanker, ik ga de stad in bier drinken. Fijne kanker avond verder
>>
NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL NO ERA PENAL
>>
Het Neerlandsch in deeze op het internet lopende discussie is niet van vreemde smetten vrij!
>>
>>561156950
maakt niet uit man, ik heb geen idee waar ik mee bezig ben, ik kom het huis niet uit de afgelopen dagen weetje, zere knie
heb gewoon gezelschap nodig, voel me so depri
matties vragen of ik naar rotterdam kom maar ik kan niet bewegen snap je
kom alsjeblieft blowen met me, haal assi voor jezelf
>>
>>561157150
Donders, machtig mooi man, ik ga eemn bierties drinkn int dorp
>>
File: 1358770241356.jpg (60 KB, 500x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358770241356.jpg
60 KB, 500x324
>>561150145
denken jullie dat de dienst plicht weer in gaat als de russen op de stoep staan? zo ja, wat gaan jullie dan doen? vechten? of huilen met de pet op?
>>
>>561156963

I kind of have to...
I will learn one semester in Inholland uni.
>>
>>561157242
kill urself
>>
>>561157198
deze man is echt kanker boos
>>
File: lonely.png (676 KB, 710x711) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lonely.png
676 KB, 710x711
>>561157242
De vrouw de mijn pik nat maakte is weer teruggekeerd naar eigen land, kan je je voorstellen hoe miserabel ik beN????
>>
>>561157447

thuis huilen en met mn luchtbuks achter de russen aan
>>
>>561155203
Why the fuck would we know your laws
>>
>>561157242
Je klinkt wel heel wanhopig.
Het zou wellicht kunnen, ik zit al de hele dag op mijn gat.
>>
>>561157567
haha, luchtbuks... daar leg je net een eekhoorn mee om.
>>
>>561157483
Ik wil je best komen opzoeken in alkmaar lieve anon, dan mag je me aftrekken tegen reiskostenvergoeding
>>
>>561157242
>mn knie

>kom niet buiten

>voel me depri

>overgewicht keelbaard kelderdwalende flikker gedetecteerd
>>
>>561157659
zeg me waar je woont idioot
ik zit in rijswijk
tram 15 NIGGUH
>>
>>561158040
Je kan wel wat aardiger doen, zo maak je geen vrienden
>>
>>561157765
Nog niet eens door een lege colafles...
>>
>>561158321
naja, het gaat om het idee
>>
Ik ben Engels en ik leer nederlands
>>
>>561158612
maar over die dienstplicht, 't heet niet voor niets dienstplicht...
>>
>>561157796
speciaal voor jou
>>
>>561158830
toppie floppie maar wel lekker weg blijven,
>>
File: 1384728073276.jpg (333 KB, 1836x2112) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384728073276.jpg
333 KB, 1836x2112
>>561158830
ik kan, jij kan
jullie kunnen, WIJ ZULLEN
>>
>>561158907
Goeie kwaliteit man!
In ieder geval ik woon bij laan van noi in de buurt.
>>
>>561158264
sorry man vergeef me
jezus zij met u
god ook

waar woon je negroide jongeman?
>>
>>561150145
kanker
>>
>>561158886
tja, als je niet gaat, ga je de bak in
>>
>>561159156
kanker
>>
>>561159120
vergeef me nogmaals, je kan in een rechte lijn vanaf laan van noi naar voorburg en dan rechtsaf rechtdoor ben je bij me huis
>>
>>561158958
Toppie Floppie?
>>561159034
Dank je wel
>>
>>561159120
Zie
>>561159049
>>
>>561159402
Ik zit in voorburg, waar in rijswijk dan
>>
Kanker
>>
>>561159193
Ben wel benieuwd wat al die zandnegers gaan doen, als ze moeten vechten voor nederland.. of gaan ze dan massaal allemaal terug?
>>
Zijn er hier nog lullenzuigers uit Goes?
>>
>>561159592
Bij oud centrum, vlakbij hoornbrug is niet ver
>>
>>561159765
Welke hond leeft nou in Goes
>>
>>561151842
gossie toch. Ben je gepest voor de zomervakantie? trek je er niks van aan. Nog een jaartje en je mag naar een middelbare school.
>>
File: dog_derp.jpg (18 KB, 353x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dog_derp.jpg
18 KB, 353x352
>>561159930
Zeg dat in mijn gezicht en niet online en zie wat er gebeurt
>>
>>561160130
Kanker op Achmed
>>
>>561159908
Dat is godverdomme 4,1 km.
Heb nog even geduld, ik zit aan de schijterij. Wat zeg je half 10 a 10 uur?
>>
File: removekrulbrood.png (501 KB, 999x944) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
removekrulbrood.png
501 KB, 999x944
>>561150145
VERWIJDER KRULBROODJE KAMERADEN!
>>
>>561160209
Dan kan ik nog even een potje dota doen want daar heb ik godverdomme zin in
>>
kont neukker stront. Also Bob offenberg.
>>
>>561160332
MIJN BIJL
>>
>>561160209
opzich prima, alleen als mijn huisgenoot dan thuis is weet ik niet wat hij ervan vindt dat ik zomaar vreemde mensen via het internet uitnodig naar ons huis, maar daar kan ie wel mee dealen denk ik.
zou je even zonder liegen je leeftijd kunnen zeggen?
>>
>>561156683
Bergermeer

>>561156892
Allemaal zandnegers daar. De negers wonen in daalmeer.
>>
>>561160202

Top dis door Anon.

Startbod is 400 duizend euro.
>>
Deutschland heir. Deutsch is besser. Kanker kanker kanker
>>
heeft iemand van jullie konteneukers nog grappige memes te koop?
>>
Kan iemand me helpen? Ik zoek een plaatje van een vent die een vrouw in de kont neukt, met de tekst: "Hatsaflats in de kont"
>>
>>561160748
Net een maand 20.
Ben 1,68m, bruin haar bruine ogen MOET JE NOG MEER WETEN
>>
>>561160908
bloedgroep, pincode, naam van je overgrootouders en je afkomst
>>
>>561157471
There aren't many student homes in Alkmaar. But I know there are some at the Bergerweg.
>>
>>561157208
Waarom worden die 2 altijd gelijk gesteld?
fortuijn was een extreem neoliberaal, wilders is gewoon een conservatieve xenofoob.
>>
Sup mede nederfags. Wat vinden jullie kenkerlijers van die fucking Moslims overal?
>>
File: 1384727750663.png (1 MB, 680x515) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384727750663.png
1 MB, 680x515
>>561159703
hahhahaha, ik hoop het!!
>>
>>561150145
godverdekanker
>>
>>561160908
WAAROM SPEEL JE WOW NIGGA?
als je niet over andere dingen als videogames kan praten ben je niet welkom
ik heb alleen een NES
Speel je een instrument neem het mee
>>
>>561161284
Ik speel geen wow, ik kan over genoeg andere dingen praten. Ik maak muziek met fl studio, kan niet zo goed overweg met echte instrumenten.
>>
File: isis_murders.webm (985 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>561161157
Geen problemen hier. De moslims roeien zichzelf uiteindelijk toch wel uit, en wij kijken vanaf de zijlijn toe met een bak popcorn.
>>
>>561159703
als de russen komen moeten ze wel.
als de russen de baas worden worden ze toch weg gekicked omdat ze niet blank zijn.

misschien dat de gemiddelde nederlander er goed afkomt.

i for one accept my russian overlords

cyka!
>>
>>561154238
>I'm twelve and what is this
underage ban
>>
>>561161458
Ik ben secretly Belgfag en die zandnegers verpesten echt alles hier, vooral in belangrijke steden zoals Antwerpen of Brussel. Wij hebben ook een Geert Wilders nodig yo.
>>
Ik ben een man
>>
>>561155372
krijg toch de kanker ebola
>>
ook nog eindhovenaren hier om mee te hangen, verveel me d etering hier
>>
>>561150145
Hello aquafresh flag
>>
File: 190222_v0_600x.jpg (47 KB, 600x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
190222_v0_600x.jpg
47 KB, 600x369
>>561161786
o ja, die doet heir heel veel goeds. Hij staat regelmatig in de krant en incasseert afgezien van alle anonieme donaties een flinke zak geld van de overheid. Je mag hem hebben.
>>
>>561161786
Geert Wilders is anders ook een bout hoor. Lult veel te veel, maar doet geen reet, Belgvriend. Waarom wouden jullie zo graag van Nederland afsplitsen? Zonde!
>>
>>561162167
Zodat ze op slechte wegen kunnen rijden
>>
(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)(? ?? ?? ??)?(? ?? ?? ??)?
>>
>>561161457
super gezellig man, hou je van het nieuws kijken? want ik heb alleen ned 123 dus ik kijk de hele dag het nieuws
>>
>>561162673
Op zijn tijd
>>
>>561162157
Wij hebben 9 parlementen en 8 regeringen, niet over de kost van politiek beginnen cuz wij kennen het probleem beter dan iedereen.
>>561162167
Vraag ik me ook af, geen coffeeshops, Fransfags die de helft van ons land hebben en de economie verkloten. Belgie suckt though.
>>
File: FaceGate.jpg (39 KB, 300x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FaceGate.jpg
39 KB, 300x370
>>561152185
In South Africa this can get you expelled from university residence: http://www.news24.com/SouthAfrica/News/Blackface-students-expelled-from-residence-20140807
>>
>>561161148
Het gaat denk ik meer om het nationalistische karakter van hun politieke standpunten

Maargoed, geen Fortuyn (rip) / Wilders debat op de donderdagavond.


>heinrich-gssoutio
>>
File: lick.gif (619 KB, 225x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lick.gif
619 KB, 225x300
>>561162918
Het is tijd om te emigreren en één sterk blank ras te vormen
>>
>>561162861
Wil je nog contactgegevens uitwisselen voordat deze 404t?
>>
>>561163358
>Nederland en Belgie samen
>Nog steeds kleiner dan Frankrijk of Duitsland of w/e
>Heel de Eu samen
>Nog steeds kleiner dan de rusfags
>>
>>561163358
Dit is wel wat voor jou, denk ik zo.
>Zwarte Soldaten (Nederlanders bij de Waffen-SS)

https://www.youtube.com/watch?v=zO85wAYv9zQ
>>
>>561163540
Ja dat zou wel handig zijn lijkt me.
>>
>>561163959
Interessant, ik ben altijd in voor goede docu's!

>>561163632
Fuck die vieze Russische flikkers. Dat land heeft geen vijand nodig; de grootste vijand van Rusland is Rusland zelf. Verloedering, verhongering en separatisme maakt dat land van binnenuit vroeg of laat toch wel kapot. Ik heb het best wel te doen met de bevolking; het overgrote deel is daar of stontlazerus, of wordt gehersenspoeld door haar eigen regering. Meestal een combinatie van beiden. Propaganda werkt daar nog altijd uitstekend.
>>
>>561164271
ik zal je wel ff me 06 44488233 geven en h0pen dat niemand gaat kloten hier.
gebruik whatsapp
>>
>>561164940
HOI MILOS IVANOVIC
>>
>>561164619
Fuck Oostbloklanden in het algemeen, de verarming van de koude oorlog is daar nog steeds niet weggewerkt en nu emigreren ze allemaal naar hier om onze jobs te kunnen pikken aan een hongerloon. Maar inderdaad, Putin is een van de machtigste mannen in de wereld en hij gebruikt die macht om zijn bevolking te hersenspoelen en te doen wat hij wil met zijn propaganda, net zoals Stalin vroeger. Al het geld ligt bij een zeer klein deel van de bevolking, de rest heeft niks.
>>
File: 1397920521713.gif (1 MB, 245x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397920521713.gif
1 MB, 245x223
>>561165185
Alleen educatie en internet kan helpen tegen dit soort verschrikkelijke mensen...

Captcha: rondkreet and
>>
>>561164619
Hier nog deel 1/5 over Florrie Rost-van Tonningen
https://www.youtube.com/watch?v=mBvFkRueE2o
>>
>>561150973
045 rapporteert voor plicht ,wat de kanker is dit voor een kanker draad?
>>
>>561165802
hou maar op, al het gekanker is voorbij
>>
>>561165802

je bent kanker laat deze thread 404'd hem zo
>>
Ik ben Hemel, het huis van God.
Geef me je nummer en ik bel je op.
>>
>>561166008
Het gekanker is nooit voorbij
>>
>>561166219
kanker
>>
>>561166187
BEL ME DAN!!!
>>
Kanker kanker.
>>
>>561165797
Vage shit hoor. Gelukkig dat die oude haatdragende tak dood is zeg.
>>
>>561166357
Tja, ik heb je nummer niet.
>>
>>561166357
aandachtshoer
>>
Zien jullie nou ,alles naar de kanker. De kanker stopt nooit!
>>
>>561166590
>06 44488233
>>561164940
>>
>>561166603
zeker, heb ik je al verteld hoe eenzaam ik ben?
>>
zijn er hier traps? ik wil zo hard iemand blowen in leiden vanavond
>>
>>561166771
lekker ventje ben je ook
>>
>>561166937
>>561166842
wilt blowen, heeft alleen wiet
>>
>>561150145
Je bent een bosneger kankerhomo. Friesland beter dan geittenneuker Holland.

> 2014
> Niet zijnde een Frieslander
> Ishyddt

OP, Kankerjong / 10
>>
>>561151490
Niet zeker of Franse en Nederlandse vlag door elkaar halende of trollende.
>>
iemand IRL meeting? 046 btw
>>
>>561151981
De rooie van New Kids meme, moar?
>>
>>561167134
Fryslan boppe rest mast dea skoppe heuj molke
>>
File: trap.gif (4 MB, 200x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trap.gif
4 MB, 200x250
>>561166937
Hoe zie je er uit?
>>
>>561153820
waar dan
>>
>>561150813
Volgens mij weet ik wie jij bent, anoniemuis, er zitten weinig mensen in dit zwaar christelijke dorpje op /b/
>>
>>561167847
ik zit in de stad (harderwijk)
waar zit jij dan? ermelo ofzo?
>>
File: big_surprise.gif (2 MB, 222x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
big_surprise.gif
2 MB, 222x353
>>561166937
Nou?
>>
>>561166937
godver kerel er ken werkelijk 2 traps in NL die half-passable zijn, en het zijn beiden vette tyfuslijers.

zoek al maanden
>>
File: BLcNeMB.jpg (274 KB, 1062x995) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BLcNeMB.jpg
274 KB, 1062x995
Nog traps in de buurt van twente?
>>
>>561150145
0541 rapporteert in
>>
>>561167986
Oh nvm, ik dacht dat alleen gemente nunspeet 0341 had en jij een vriend van mij was. Ik zit in nunspeet.
Harderwijk is overigens echt een kutstad, hoe houd je het daar vol?
>>
>>561167475
Niemand :(?
>>
>>561150995
kanker belgfag rot op.
>>
>>561169325
veelal binnen zitten.
en naar school gaan in amsterdam.

eigenlijk aleen met uitgaan in de stad. voor de rest niet. of iemand moet heel toevallig willen chillen in de stad ofzo, ivp gamen ergens.
>>
dutch kanker
>>
File: 1406748621504.jpg (72 KB, 455x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406748621504.jpg
72 KB, 455x437
kanker
>>
File: 1333661896450.jpg (58 KB, 481x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1333661896450.jpg
58 KB, 481x364
>>561161458

Best hilarisch hoe Nederland het toestaat om pro-isis protesten toe te laten staan in Nederland.

En al die kanker moslims die janken om gaza moeten ook oprotten, ik ga liever om met een jood dan een vervelende kut moslim die de hele dag zit te jemmeren.

Inb4 edge.
>>
File: sdfdfsdf.png (1 MB, 1350x1078) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sdfdfsdf.png
1 MB, 1350x1078
>>561152513
speciaal voor u
>>
kanker nedersletten NU
>>
iedereen is weg
kanker
>>
kuttuffen
>>
File: 1378488469603.jpg (56 KB, 337x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
psv suckt
>>
geen trappen dus?
>>
>>561167986 Ermelo present!
>>
>>561172213
is daar nog wat te doen dan
>>
>>561167831
seghweart neger
>>
We hebben een beller!!!
Thread replies: 291
Thread images: 56
Thread DB ID: 8373[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.