[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Norsk thread! (404ed)
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 200
Thread images: 64
File: last ned (4).jpg (3 KB, 220x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
last ned (4).jpg
3 KB, 220x160
Norsk thread! (404ed)
Post norske jenter!
>>
Ja takk
>>
File: Snapsave-851.jpg (81 KB, 487x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Snapsave-851.jpg
81 KB, 487x864
Her
>>
>>564485196
mere plz
>>
>>564485196
jaja, hvorfor ikke
>>
>>564485196
Noen som har no bilder av no billige skløtter fra Hortens område?
>>
Noen som har noen bilder av damer fra Bergen?
>>
>>564485196
My name is Olav. but I don't speak Norwegian.
>>
File: 1394648884109.jpg (92 KB, 1000x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394648884109.jpg
92 KB, 1000x750
>>564485196
>>
File: 1372390772259.jpg (1 MB, 3264x1840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372390772259.jpg
1 MB, 3264x1840
>>564485196
Post norske tisper!
>>
>>564488345
Deg igjen ja...
>>
And for the non-norwegians, here is a translation of OP:
Norwegian thread! (404ed)
Post norwegian girls!
>>
norges største attention whore, Nina Lunner.
>>
File: IMG_7254.jpg (173 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_7254.jpg
173 KB, 800x800
>>56448751
Does that mean "Does some one haver pics of cheap sluts from Hortens and surroundings"?

>>564488662
I understood it all by myself, yay


Been learning for like 3 weeks now, i'm making progress
>>
>>564489419
Where are you from?
Why the fuck do you wanna learn Norwegian?
>>
File: 1394555263820.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394555263820.jpg
2 MB, 3264x2448
>>564488613
har ikke så mye annet å finne på i kveld, har demontert hele hjemmekinoanlegget for å rydde opp i kabler og gammel drit, trengte en pause nå
>>
>>564489610
srsly learn a useful language like russian or chinese, not a soon-to-be-dead nordic language
>>
>>
Mmmmm skandinaviske kvinder :D
>>
>>
File: 1406826718276.jpg (201 KB, 547x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406826718276.jpg
201 KB, 547x820
>>564489610
Germany

Dunno, i discovered Emilie on here, did a little research and everything i learned about norway was pretty cool. So now i'm sitting here wanting to move to norway some time after university. I gathered i might learn norwegian beforehand.

It also is easy as fuck to learn, very similar to german

>>564489781
Tried learning russian but gave up, their grammar is confusing as fuck
>>
la oss si heeelt hypotetisk at jeg er underage (hypotetisk), hvor vanskelig hadde det hypotetisk vært å få litt hypotetisk weed?

heeelt hypotetisk selvsagt
>>
>>564488345
igjen... er du pedo aa?
>>
File: 70426.jpg (52 KB, 688x581) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
70426.jpg
52 KB, 688x581
taskeladden any1?
>>
>>564490506
>hypotetisk
>>
>>564490506
kommer jo an på hvor du bor. mange dealere som selger til kids for profitt. bor i du Oslo har du nok en større fordel enn om du skulle bodd på en forlatt gård land pokkerivold oppi en dal
>>
File: 1387395198938.jpg (1 MB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387395198938.jpg
1 MB, 1920x1200
>>564490516
Utrolig nok ikke, selv etter årevis med /b/

Eller, teknisk sett så har jeg hatt sex med en 3-åring...
>>
>>564490506
Du er faen meg bra dum- Dealere gjør jo ingen forskjell på alder, din kødd, det er jo hele greia med å holde det ulovlig. Det er lettere tilgjengelig for mindreårige (samt at skiten du kjøper lett kan være mindre enn du betaler for/blanda ut med spice (aldri opplevd selv), alt går liksom.-

Spør folk du kjenner, da, det er slik jeg gjorde det. Spurte folk som før meg hadde skaffet seg kontakter, og slik ballet det seg på. Hvor er du fra btw?
>>
>>564490873
Utdyp, hvordan faen hendte det?
Vi er jo en tolerant gjeng.
>>
>>564490947
>>564490761
>>564490757
vi kan si at jeg hypotetisk bor nært prestvannet i hypotetiske tromsø
>>
Noen fra Trondheim som kunne tenke seg å ta en øl sammen?
>>
>>564491119
han mener en 3 aar gammel hund
>>
>>564487513
Også interessert
>>
>>564491161
Kan du bare holde kjeft om ditt hypotetiske idiotiopplegg? Greit, vi skjønner greia, du er en 16 som vil ha gress, vi har vel alle vært der. Bor ikke i nærheten selv, så kan ikke gjelpe deg.

Søk deg eventuelt opp på darknet + forstå innkjøp og bruk av bitcoins. Masse gress der, for en femtedel av prisen på gaten.
>>
File: 1389121137870.jpg (205 KB, 1339x875) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389121137870.jpg
205 KB, 1339x875
>>564491119
Det kommer selvsagt an på om man regner i hundeår eller menneskeår.. Hun var både kjønnsmoden og villig med mye hår på dåsa, for å si det sånn.
>>
File: 1403562341906.jpg (154 KB, 406x489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403562341906.jpg
154 KB, 406x489
>>564491161
>inb4 jævla hypotetiske trønder
>>
File: 1402768946587.jpg (132 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402768946587.jpg
132 KB, 640x1136
>>564488921
Nina Lunner ja, eller Nina Ludder som burde het
>>
>>564491385
>>564491287
Ah.- Ja, de kan jo ikke akkurat si nei.

Må si jeg føler du er en drittsekk, men faen, om hun faktisk ikke var plaget, så er det vel samma faen.
>>
>>564491385
saa, har du lite venner eller?
>>
Likar dokke hamburgarar?!??
>>
>>564491626
Han har sikkert mange hunder da.
>>
>>564491626
Har du glemt hvor du er?
>>
>>564491286
bare om du er villig til å suge
>>
>>564491161

ikke faen? Gikk på skole der når jeg var liten :D
Kjenner mange som bor rundt prestvannet og
>>
File: 66xVL23.jpg (36 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
66xVL23.jpg
36 KB, 640x960
>>
File: 1387393747502.jpg (314 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387393747502.jpg
314 KB, 1024x768
>>564491535
Hun har det bedre enn de aller fleste hunder, ikke bekymre deg for det.. Men hun begynner å bli gammel, vet ikke hvordan pokker jeg skal takle å miste henne etter et så nært forhold :(
>>
>>564491804
>:D

Gikk også på skole der
>>
File: 138472161369 (1).jpg (169 KB, 492x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
138472161369 (1).jpg
169 KB, 492x820
>>564491810
>>
File: 138706658555.png (319 KB, 333x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
138706658555.png
319 KB, 333x500
>>564491954
>>
>>564491724
Sorry as, er ikke homo
>>
>>564491894
Dyr som dør er faen meg noe dritt. Man har jo ingen krangler eller uenigheter med de. Jeg har aldri hatt et fullt SÅ nært forhold til dyra mine, men fortsatt. Blir så tomt og dødt, spesielt om man her ensom i utgangspunktet.
>>
>>564491894
Så, hvor mange hunder har du, rase og alder(i menneskeår)
>>
Noen fra Bergen?
>>
File: 1384545423051.jpg (292 KB, 1704x2272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384545423051.jpg
292 KB, 1704x2272
>>564492028
>>
>>564491950
sykt, 93?
>>
>>564492121
bra
>>
File: 1387393333442.jpg (2 MB, 2825x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387393333442.jpg
2 MB, 2825x1600
>>564491626
Ja, ikke at jeg er en fæl person eller noe men jeg mistrives på byen og jeg har veldig vanskelig for å stole på andre folk. Har et par nære venner, men det tar på å leve et dobbeltliv. Ingen av dem kjenner til min dypeste hemmelighet.

Hadde jeg kunnet velge å være en helt vanlig sosial hetero mann hadde jeg nok takket ja uten å tenke meg om to ganger
>>
File: image.jpg (169 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
169 KB, 640x1136
>>
>>564491894
Bli nekrofil da vettu, kan jo ikke bli værre enn det allerede er.
>>
>>564492451
Du gjør i hvert fall det beste ut av det, og lever på egne premisser.
>>
File: diggoo3.jpg (13 KB, 240x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
diggoo3.jpg
13 KB, 240x240
Saatana.
>>
>>564491472
riktig. fått nok tits av henne.

off topic, hvis noen vil se ekkel norsk dåse på snap så er det bare å legge til tingelingexxx
>>
File: 81Ru9NC.jpg (27 KB, 539x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
81Ru9NC.jpg
27 KB, 539x960
>>564492343
>>
>>564492508
Om man kunne bare fritt modifisert på fetisher hadde livet vært så enkelt.
>>
File: Wat.jpg (7 KB, 261x209) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wat.jpg
7 KB, 261x209
noen fra ÅLESUND HÆ?
>>
>>564485196
gutter. trenger et navn for russe-van.
velger noe av det dere kommer med
>>
>>564492431
hypotetisk sett ble jeg født i 97

bor du fortsatt nær der?
>>
>>564492618
Saatana.
>>
>>564492848
"Gratis russekort inni bilen"
>>
>>564492848
tema?
>>
File: 1408890552219.jpg (53 KB, 720x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408890552219.jpg
53 KB, 720x480
>>564492675
>>
>>564492848
Obi-Van Kenobi
>>
>>564492848
Hinnetyvene
>>
>>564493002
er egentlig ganske fritt. er en ganske variert gjeng
>>
>>564492991
det er faen meg det beste navnet noen sinne
>>
>>564492871
97, har vel ikke hår i rassen enda da vel.
>>
>>564492871
hypotetisk, nei. Bodde nede ved åsgård, gikk bare på skole og har noen kompisa der oppe.
>>
tjäna norrbaggar
>>
>>564492762
Va du på Jugend i helga?:D
>>
File: mfw1.jpg (47 KB, 513x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw1.jpg
47 KB, 513x378
>>564492991
>>
>>564492848
Pulkerstorer
>>
File: Free Candy.jpg (36 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Free Candy.jpg
36 KB, 640x480
>>564492848
Pic related
>>
>>564493371
nope, men hørte musikken fra skarbøvika (inb4 skarbøviking
>>
File: vanfud.jpg (26 KB, 436x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vanfud.jpg
26 KB, 436x273
>>564492848
>>
>>564492848
Putin
>>
File: 1397886498277.jpg (97 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397886498277.jpg
97 KB, 640x960
>>564492196
Tror ikke jeg skal gå i detalj, en stor rase som er ca halvveis i livet. Jeg har bare den ene hunden, har lyst på fler men det var vanskelig nok å ha tid til å oppdra den første valpen samtidig som jeg var i full jobb.
>>
>>564491161
Leggetid, drittunge.
>>
File: noudidnt.gif (983 KB, 285x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
noudidnt.gif
983 KB, 285x285
>>564493490
>>564493492
>>
Bergensere ?
>>
File: image.jpg (29 KB, 420x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
29 KB, 420x420
Bruk dette som russebil navn
>>
>>564493492
>>564493490
hivemind
>>
File: KA (2).jpg (176 KB, 482x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KA (2).jpg
176 KB, 482x720
>>564492871
Hold kjeft, din kødd. Det ser ut som om folk gir faen i at du er ett år for ung, men det skal sies, jeg plages "hypotetisk" mer og mer.
>>
File: aa.png (2 KB, 259x83) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aa.png
2 KB, 259x83
>>564493492
har faktisk vært oppe som forslag
>>
File: norway.jpg (67 KB, 650x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norway.jpg
67 KB, 650x367
Enjoy the sight while you can, world. Our sons and grandsons wont have anything to look at.
>>
>>564493792
Ville ikke Totally not NSA vært bedre enn FBI?
>>
>>564492871
Gå og legg deg din ekle lille kødd
>>
>>564493898
jo, du har så rett!
>>
>>564493296
ah, okei

>>564493281
h-hey! mamma sier at jeg er bare litt spesiell...

>>564493750
du plages av ordet 'hypotetisk'?
>>
File: allahu.png (495 KB, 802x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
allahu.png
495 KB, 802x595
>>564493887
>>
>>564494001
Ikke i utgangspunktet, men nå har du voldtatt det til de grader.
>>
>>564492848
Great Balls For Hire
>>
>>564494159
ja, men hva tror du moderatorene syns når jeg spør det rett ut?
>>
>>564494428
gå og legg deg.
>>
>>564494001
Bor du på siden kor skolen er eller den andre?
Allertsen, domben, kaspersen?
>>
Skjedde med jentene da? Post mer folkens! :D
>>
>>564494428
Denken Sie, dass sie Norwegischer sprechen?
>>
>>564494701
Bitte nein nein. Ich bin nicht.
>>
File: dansdiv(14).jpg (100 KB, 600x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dansdiv(14).jpg
100 KB, 600x449
>>564494626
>>
>>564494593
på skole siden der oppe

>>564494571
heter du Reidar tilfeldigvis?
>>
>>564494626
Enig! Krysser fingrene for at noen jeg kjenner dukker opp snart
>>
>>564492848
Rusmumriken / Abusement Park
>>
File: ikkeslinder.png (406 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ikkeslinder.png
406 KB, 960x540
>>564494626
>>
File: NuAR4.jpg (66 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NuAR4.jpg
66 KB, 640x960
>>564494848
Det er dårlig med nudes her i gården.
>>
>>564492848
Van Diesel
>>
>>564494593
Okei, det var tider det når vi spilte fotball i friminutan på store banen nede eller sharlottenlund good times
>>
Mere bilder folkens!
>>
>>564494897

ja. reidar. jeg heter reidar.
>>
File: 1408890433850.jpg (83 KB, 480x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408890433850.jpg
83 KB, 480x720
>>564493030
nå må vi skjerpe oss her!
>>
>>564495038
Jaaa, hadde vært skamfett om en venninne hadde dukket opp plutselig, men tviler. :)
>>
File: 1408890608486.jpg (82 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408890608486.jpg
82 KB, 540x720
>>564495269
>>
File: 1408894882489.jpg (1 MB, 1863x2449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408894882489.jpg
1 MB, 1863x2449
>>564495086
>>
>>564495251
Hei Reidar, he du kjøpt dej ny gjødselspreidar?
>>
File: 1384281743849.jpg (53 KB, 569x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384281743849.jpg
53 KB, 569x960
>>564495350
noen som har noe fra Akershus?
>>
>>564495245

anon-ib com/nor/
>>
>>564495381
Alder??
>>
Er vel ikke tilfeldigvis noen fra Askøy her?
>>
Noe fra hedmark / oppland?
>>
File: 1366650078738.jpg (198 KB, 800x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366650078738.jpg
198 KB, 800x1152
>>564495475
>>
>>564495475
Ja, someone?
>>
>>564495606
15
>>
>>564495381
i'll need more of that
>>
>>564495606
usikker, type 17?
>>
>>564495475
Er ikke det Linnea?
>>
File: 146624134.jpg (33 KB, 500x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
146624134.jpg
33 KB, 500x459
>>564495445
nei, men er på utkikk etter no billig kunstgjødsel
>>
>>564495875
Søk henne opp på facebook, første som kommer opp her hun. No joke.
>>
>>564495614
Øygarden mann, Øygarden.
>>
>>564495875
/rebekkwits

for de late
>>
Post Norwegian chicks you soulless faggots
>>
>>564496112
Noen send hende bildet?
Hadde vært epic
>>
>>564496385
Tipper hun er klar over at bilde sirkulerer på nettet
>>
>>564496385
Nei så ondsinnet er jeg ikke
>>
>>564496550
Tror ikke det ass, hun hadde gjort noe med det.
>>
>>564496561
Nei, var en som ba meg gjøre det på en gammel thread, hadde ikke hjertet til det.

Hun blir vel livredd.
>>
>>564497084
Lett å gjøre noe med.
[Don't feed the troll]
>>
>>564497221
Jeg skal hvertfall ikke være den personen.
Feel free to do it, men jeg gidder ikke.
>>
>>564497506
Skal ta å sende bilde til ho, må bare se om æ huske passorde til den fake facebook profil
>>
File: wallpaper-110510.jpg (552 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wallpaper-110510.jpg
552 KB, 1920x1200
Ulv
>>
Hej mina norske vänner. Jag letar efter en norsk jenta som sitter i en jacuzzi och håller i en skumpaflaska/vinflaska som hon skymmer brösten med?
>>
>>564497907
Jaja gjør som du vil
>>
>>564497907
legg ut bilde at at du sender det og svar må ha noe å le av i dag:))))
>>
File: cringe.jpg (126 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cringe.jpg
126 KB, 1280x720
>>564497907
>>
>>564497907
Få se reaction.
>>
>>564498135
Hun er dum nok til å sende sånt.
>Livet er dritt, folk skjønner ikke seg på det.
>>
>>
>>564497907
meh kontoen e sletta.....
>>
File: 1399480876339.jpg (75 KB, 402x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399480876339.jpg
75 KB, 402x600
>>564497995
Skulle ønske den norske ulven var så pen! Norsk ulv er som norske huskyer, tynne og rare.

De amerikanske huskyene og ulvene har mye mer kjøtt på beina, kanskje fordi de spiser feite amerikanere?
>>
File: 1408822084961.jpg (51 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408822084961.jpg
51 KB, 640x480
>>564498807
Lag en ny?
>>
>>564498807
gg
>>
>>564495929
jo
>>
>>564498865
Ønsker meg husky når jeg blir eldre..
>>
File: 1377995077466.jpg (375 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377995077466.jpg
375 KB, 2048x1536
>>564495679
>>
>>564499323
Har vi nudes av henne?
>>
>>564496112
bilde av henne naken? Post it mayne
>>
File: 1400841549029.jpg (61 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400841549029.jpg
61 KB, 640x960
>>564499420
>>564499509
jeg tror det er der ute et sted men jeg har de dessverre ikke
>>
>>564499614
har ikke. det var kun for facebook'n hennes
>>
File: qaNwq42.jpg (40 KB, 538x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qaNwq42.jpg
40 KB, 538x960
>>564499509
>>564499665
jeg kan poste det jeg har av jenter fra akershus
>>
>>564499895
Kjenner dessverre ingen der.. Er fra Bergen.
>>
File: Untitled.jpg (409 KB, 528x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.jpg
409 KB, 528x900
line næss til høyre og frida gjerde til venster. fra tønsberg
>>
Postar pågrund av faktumet att ni inte har Ö.
>>
File: 1383416986207.jpg (426 KB, 1920x1082) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383416986207.jpg
426 KB, 1920x1082
>>564499326
Det er flotte bikkjer men med et helt ekstremt energinivå og kraftig jaktinstinkt.. Turte ikke velge noen av de primitive polarhund rasene siden jeg bodde i leilighet i byen, selv om det var drømmehunden.. Funker nok best når man bor en plass med hundegård og masse skog!
>>
>>564500295
ÆØÅ == ÄÖÅ .. våre bokstaver er lettere å se forskjell på
>>
File: 5041550-dannebrog.jpg (29 KB, 620x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5041550-dannebrog.jpg
29 KB, 620x357
Norge er langt bedre end Sverige.
Norge minder også mest om Svanernes land.
>>
äckliga norska horungar dela med er av er fucking gas

heil breivik
>>
>>564500590
Sluta skriva dom i fel ordning!
ÅÄÖ är det!

Varför knullar Norrmän hundar då?
>>
>>564500954
>>
>>564501374
Jeg kan si deg at det er dobbelt så mange Svensker som knuller hunder
>>
File: zoophilia.jpg (213 KB, 500x2006) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zoophilia.jpg
213 KB, 500x2006
at folk tenner på det her får meg til å le
>>
>>564492629
Hva heter hun på snap?
>>
File: labcock1.jpg (73 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
labcock1.jpg
73 KB, 800x600
>>564501374
Samme grunn som svensker. Men de religiøse ekstremistene har tatt fra oss enda en frihet :(

https://djurrattsalliansen.se/etiketter/tidelag
>>
>>564501627
Så er det jo langt flere svensker totalt og, da.
>>
>>564501627
Nej, det är olagligt i Sverige.
>>
>>564488921
Hva heter hun på snap?
>>
Is it true 73% of all Norwegian girls are raped by sandniggers before they're 20 years old?
>>
>>564501985
>Ønsker å ha sex med dyr
>kan ikke
>klandre kirken

fin logikk
>>
>>564502338
That's more of a Swedish thing, but I guess we aren't that far behind
>>
File: 1390042472411.jpg (206 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390042472411.jpg
206 KB, 1024x768
>>564502118
Det er like ulovlig i norge men ingen har blitt dømt for det enda. Tror du virkelig at politi eller myndigheter har noen kontroll over hva som skjer på soverommet mellom to villige partnere? Folk var ikke mindre homo selv om det var ulovlig i gamle dager heller...
>>
>>564502118
Det samme gjelder marijuana, men det stopper det engang en eneste kødd fra å røyke?
>>
>>564502338
Only the hot ones.
>>
>>
>>564503012
Nesten samme svar jeg fikk da jeg sa i fra til ei anna ei det.
>>
Good guy semi few fag hahaha, før ei hora
>>
>>564503219
har du kik, træng nånn å 4chaan me ahaha
>>
>>564503282
lang og fin pickup line
>>
>>564503559
Gi meg din så legger jeg deg til
>>
>>564503282
Ask for tits
>>
>>564503670
xsimon. ikkje glæm punktome
>>
>>564503856
Må bare laste ned Kik igjen, legger deg til straks
>>
>>564499895
please do
>>
jeg tror de der to fra Ylvis porker hinanden i skidderen, mens ham den tredje (junkien) ser på...
>>
Noen som har av Celine Wagner Eller Anne Jahren? Jessheimsjenter begge to.. sett litt av dem her før
Thread replies: 200
Thread images: 64
Thread DB ID: 11314[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.