[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
SVERIGE TRÅD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 131
Thread images: 28
File: sverige.png (30 KB, 1600x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sverige.png
30 KB, 1600x1000
SVERIGE TRÅD
Lund rapporterar in!
>>
Jävla skåningar
>>
Botkyrka 146!
>>
File: 4chan_pol_logo.png (325 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4chan_pol_logo.png
325 KB, 500x500
Sweden
Y
E
S
Go back to your cucksheds.
>>
Land of faggots.
>>
>>605976823
135 bror cum @ mi
>>
:l
>>
File: image.jpg (42 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
42 KB, 300x300
Göteborg rapporterar in!
>>
>>605976823
I somras så var det en en tråd här på /b/ där en snubbe som skulle börja läsa bioteknik på LTH postade en bild på sitt 'pHös'. Det råkar inte vara du?
>>
>>605980222

https://www.youtube.com/watch?v=hF5H5mNyvBg
>>
Upplands Väsby rapporterar in
>>
>>605980666
Jävlar

Jönköping anländer
>>
Danderyd rapporterar in..
>>
Upplands-Bro rapporterar.
>>
>>605976823
>>605980222

Ex 136 nuvarande 653 rapporterar in.
>>
fucking swedes, go back to your third world shithole
>>
>>605976823
Lund här vilken skolan?
>>
Fuck af, lorte land! Home of Pippi and fags!
>>
Lund +1
>>
>>605981607
Hittade bögen med stjärtsmärta.
>>
File: sexyswedishtrap.png (1020 KB, 758x1074) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sexyswedishtrap.png
1020 KB, 758x1074
You gave us this faggot
Fuck all of you
>>
>>605981727
Gör bron enkelriktad
>>
>>605981842

>>605981607

Hur ont tror du att han har?
>>
Linköping standing by!
>>
File: 1427070596445.jpg (39 KB, 350x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427070596445.jpg
39 KB, 350x800
Malmö här!
>>
Halmstad här, ex Lundensare
>>
>>605981927
>implying it's our fault that faggot exists
>implying it's not your countrys shitty kids giving him views

Dra åt helvete med dig.
>>
>>605982324
malmö här med.
>>
>>605981607
Funny because we are the mist developed country in the world Cx just look at Amerifats... Still belive in god when there is science proving we came from the apes
>>
>>605982032
Ont nog att ta sig tid att skriva i tråden.
Så ganska ont med andra ord.
>>
>>605982672
Men gud, feeda inte trollet då
>>
>>605982032
massivt
>>
>>605981689
Malmö / Lund här, Spyken ftw
>>
File: LABUFF.gif (636 KB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LABUFF.gif
636 KB, 320x180
>>605982449
I was about to defend myself by saying I'm English and not an Amerifag....but then I remembered pewds lives in Brighton
.....well played
>>
File: 1367524693487.png (120 KB, 486x589) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367524693487.png
120 KB, 486x589
OH JA
>>
>>605982672
håll käften.
>>
>>605982883
Hej på dig! Katedralskolan, ;) Taggad inför superbowl?
>>
Umeå här
>>
>>605983217
Cx Afan
>>
File: 1960-thisis-02.jpg (69 KB, 300x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1960-thisis-02.jpg
69 KB, 300x226
Om dubletter öppnar jag Neger-Gregers Hallaleria och Könsstympnings Emporium i Rinkeby Torg.
>>
>>605982672
Well, Swedes believe in Allah
>>
File: 1424298118352.gif (4 MB, 200x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424298118352.gif
4 MB, 200x150
>>605983168
>>
vem doubledgaming här???
>>
>>605983717
Yes we do, praise him
>>
>>605983717
Yeah........ No.

Now fuck off.
>>
>>605976823
Hej killar

Ekonom inom redovisning som nyss tog kand-examen. Varför kan jag inte få jobb i det här negerlandet?
>>
>>605983717
*correction* Malmö belives in Allah
Just visit our famous
>Jihad drivingschool
(No joke)
>>
>>605983905
Åk till Danmark, fattar inte varför men de älskar oss där
>>
>>605983905
Prova ica
>>
>>605984026
Seriöst? Fan vad illa.
>>
File: 1417712285521.jpg (201 KB, 1200x699) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417712285521.jpg
201 KB, 1200x699
>>
File: 1427312202078.jpg (28 KB, 228x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427312202078.jpg
28 KB, 228x255
spana in mina dubletter
>>
>>605983168
Ska vi tåga över bält?
>>
>>605984183
Hahahha, jag är seiös... Den skolan finns vid typ Södervärn...
>>
File: 1424386165075.png (488 KB, 605x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424386165075.png
488 KB, 605x375
>>605983784
>>
>>605984136
Och jag älskar danmark, fina flickor och billig sprit, men förstår inte riktigt vad de säger.
>>
Dublin här, en timme bakåt
>>
File: 1424386020139.jpg (558 KB, 1900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424386020139.jpg
558 KB, 1900x1200
>>605984259
>>
File: Chimpokomon_hd.png (878 KB, 1365x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Chimpokomon_hd.png
878 KB, 1365x768
Kränkta vita män :)
>>
File: 1424385571775.jpg (380 KB, 2879x1799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424385571775.jpg
380 KB, 2879x1799
>>605984421
>>
Göteborg här, 425 närmare sagt. Fan gör ni en kväll som denna då bögar?
>>
>>605984421
Gjorde jag inte heller först, men med den lön man får där är det ju nästan värt att lära sig,
>>
File: sweden.jpg (11 KB, 300x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweden.jpg
11 KB, 300x168
>>605984259
>>
>>605984421
Jag har inget emot danmark, varit där några gånger och hälsat på min faster. Men fyfan, förstår ju inte ett skit när dem öppnar käften.
>>
>>605984542
very close to what i expected when i went to stockholm
>>
Rapporterar in med Sveriges kanske fulaste dialekt
>>
>>605984943
stockholm?
>>
>>605984943
skånska
>>
>>605984943
finska?
>>
Dalarna trillar in!

>>605984500
Låt mig gissa, du jobbar åt HP?
>>
File: image.jpg (14 KB, 202x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
14 KB, 202x204
>>605984259
>>
>>605985053
Tur att man är dialektlös, ingen har en aning om var fan jag kommer från i Sverige Cx
>>
File: alfons4.jpg (16 KB, 450x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alfons4.jpg
16 KB, 450x279
Det här är nu en Alfons Åberg tråd
>>
>>605985026
Kanske ännu värre... Norrköpingsbo
>>
>>605984943
Måste ju vara skånska.
>>
>>605976823
Jan-Fredrik?
>>
Inga Helsingborgare?
>>
File: 1412694676340.jpg (126 KB, 800x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412694676340.jpg
126 KB, 800x640
finns det någon i karlstad trakter med lite röka att sälja?
>>
>>605985313
Asså Alfons pappa är så JÄVLA obehaglig... Fan skriker pedofil om honom högre än barnen skriker när han tarbderas oskuld...
>>
>>605985355
Värre än skånska? Inte ens i närheten.
>>
>>605983905
Fordi du søker jobb på feil måte og vektlegger feil personlige egenskaper i søknadene.

Finspiss søknadsbrevene, og vektlegg personlige egenskaper mer enn de faglige, samtidig som du får det faglige med. Og lever alltid søknader personlig om mulig
>>
Hur är det med somalier och dylikt där ni bor? Här i nkpg är det relativt lungt, iallafall där jag bor
>>
>>605985608
Kolla nucleus eller haschshoppen
>>
>>605985634
Hahaha, va? Alfons farsa är ju skön.
>>
>>605985206

Nope, Xbox
>>
>>605985827
va är de nån sida eller?
>>
File: 1426206639259.jpg (27 KB, 468x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426206639259.jpg
27 KB, 468x476
Finspång rapporterar in, någon som ses ? (Finspångsfylla)
>>
>>605985355
Linköping här! Ni låter fan inte värre än skåningar... Bara lite gnälligare.
>>
>>605985739
En hel del somalier, fast värre med alla tiggare. Skåne är helt överfullt av babbar
>>
Alla svenskar som särskriver borde gasas.
>>
>>605985725
Är ni norsk inom HR eller?
>>
File: 97.png (110 KB, 541x873) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
97.png
110 KB, 541x873
>>
>>605986136
Jag hatar sär skrivningar.
>>
>>605985978
Aa. Har köpt riktigt bra röka från haschshoppen.
Sour Diesel, LA Woman,White Widow och massa mer
>>
>>605986076
Helt rätt! Ut med dem
>>
Why swedish women are often heartless bitches?
>>
>>605985739
>>605986076
Är nog inte så farligt här heller. Men sjukt less på alla äckliga tiggare som sitter o äcklar sig utanför varenda jävla affär och liknande. Usch.
>>
File: 20140315-231830.jpg (44 KB, 640x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20140315-231830.jpg
44 KB, 640x357
>>605985634
Vare nån som sa 'munknulla'?
>>
>>605986318
är det inrikes då eller? du får gärna länka :)
>>
>>605986076
Det är fan jävligt många tiggare här också..
>>
>>605986250
Jag med, blir skogs tokig när jag ser sär skrivningar.
>>
Nu har zigenarjävlarna börjat tälta utanför förskolor i Helsingborg också
>>
>>605985976
Okej, var på väg själv till hp förut, men landade ett skönare jobb på hemma plan.
>>
>>605986172
>>>/r/eddit
>>
>>605986551
Jag kan länka sidan men man måste få invite :P
>>
File: 1427319873352.jpg (52 KB, 460x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427319873352.jpg
52 KB, 460x460
Falun rapporter in
>>
>>605986844
för skolor
>>
>>605986551
http://haschshoppen.com/
>>
bug off from /b/ you fucking cucks
>>
>>605987097
tack, kan du länka den andra också, och måste man få invite där me?
>>
File: 1426977096044.jpg (70 KB, 590x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426977096044.jpg
70 KB, 590x438
någon som ska Hoffmaestro kryssningen på lördag och vill hitta på något hyss? silja tallink galaxy

http://www.tallinksilja.com/sv/web/se/galaxy-party-weekends-artister
>>
>>605987164
>jellyfag reporting in

Ftfy
>>
>>605986158
Norsk og jobber i sentraladministrasjonen ved et universitet. Jeg har lest min del jobbsøknader og CV'er.

Det jeg skrev er noen av de vanligste feilene folk gjør. Vi leter jo etter noen som vi vil være sammen med 8 timer om dagen, hver dag.

Det beste er nok dessverre (for de fleste) å være godt utdannet og ha erfaring i jobben; det er vanskelig å finpusse på slikt på CV'en.

Men forsøk mine små råd i en jobbsøknad. Finspiss mot den jobben du søker på(dvs, fortell dem hvordan du gir er alle de tingene de ber om), og få personlige egenskaper opp, frem og i sentrum før du forteller om utdannelse og jobberfaringer. Ting som kreativitet, utholdenhet med rutine, evnen til å jobbe selvstendig/team, er du selvdreven eller må du ha en stå-på leder for å skinne. Er du redd for datamaskiner, må vi lære deg excel etc, etc.
>>
>>605987164
How can you not love niggers? They're sweaty, foul smelling creatures that can't seem to figure out how to make a honest living?
>>
>>605986979
å hur får man en invite?
>>
>>605987051
Min neger
>>
>>605987307
Måste få inv på alla online markets. Vet inte själv hur man får det då vi är ca 5 pers som köper ihop och det är bara 1 utav oss som har invite på de sidorna.. Men google har alla svar
>>
>>605986685
Problem i Sverige og ser jeg.
I Norge er det gøy å bli solgt lamme koteletter, det er trist når veranda dør etc.
Kona mi leverte mastergraden sin i fjor og jeg sverger, hun hadde en særskrivingsfeil på hver side. Minst en per side. Gjorde meg sprø.
>>
>>605986919

Vem som helst kan få jobb på HP! Hört att HP och IBM suger getkuk. Det gör visserligen xbox också, jag drogs hit pga min kärring fick jobb här. Ska flytta hem snart och fortsätta mitt gamla jobb. Irland är ett jävla u-land
>>
>>605987712
ska ta å kolla upp! ty
>>
File: reassignment surgery.webm (3 MB, 292x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
How to make a Swedish man
>>
>>605987388
Tackar för detta kamrat över gränsen.
>>
File: image.jpg (42 KB, 680x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
42 KB, 680x506
>>605987989
>>
File: 1422187831001.png (186 KB, 1088x687) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422187831001.png
186 KB, 1088x687
>>605987989
>>
>>605984943
norrlänska
>>
någon här som har silkroad link?
>>
>>605985985
jag känner brudar från finspång, hade nudes av en en gång i tiden med.
>>
>>605986172
sju och halvtres?
>>
File: image.jpg (130 KB, 803x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
130 KB, 803x688
>>605987989
>>605987989
>>
>>605988870
>>605988211
grodan boll är min favorit meme :)
>>
>>605981159
Är du bängalo muschen?
Thread replies: 131
Thread images: 28
Thread DB ID: 48708[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.