[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
NEDERDRAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 59
Thread images: 6
File: nederland.jpg (103 KB, 3380x2375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederland.jpg
103 KB, 3380x2375
NEDERDRAAD
kanker de vorige is kill
>>
YYYYAAAYYY
>>
Chantal Groothaert Rabobank
Welkom bij de Rabobank
In deze chat vragen wij u nooit naar beveiligingscodes zoals de inlogcode, signeercode of uw pincode.
Goedemiddag, mijn naam is Chantal. Waarmee kan ik u helpen?
Ben jij een robot?
Ik ben geen robot.
Heeft u een vraag die ik voor u kan beantwoorden?
hoeveel eindigde Nederland-Turkije?
ik heb daarnaast een echte vraag
Misschien kunt u dan het beste uw echte vraag stellen.
De uitslagen kunt u zelf vast ook googlen.
ik wil weten of je geen robot bent en dat klinkt wel als een robot, je begrijpt dat ik graag door een mens te woord word gestaan he?
Dat begrijp ik, maar ik denk ook niet dat ik u kan overtuigen door de uitslagen van een voetbalwedstrijd op te zoeken.
Tja, vertel dan iets menselijks waarmee je het kunt bewijzen
ik wil je graag vertrouwen
ik wil je graag vertrouwen
Ik denk niet dat ik mij daarin hoef te bewijzen. Als u een vraag heeft waarmee u geholpen wil worden dan mag u die aan mij stellen. Anders kunt u misschien beter bellen naar uw lokale bank.
oke dit is mijn vraag
oke dit is mijn vraag
waarom plaatst hij het dubbel?
dit is mijn vraag:
ik krijg maar 10 euro zakgeld per maand, hoe kan ik mijn ouders overtuigen om me meer te geven?

Daarna sloot ze de chat :(
>>
hoi, monique hier
>>
PRISCILLA@!!!!!!
>>
Van de laatste thread
Je chat nu met De Kindertelefoon 15:41:44
De Kindertelefoon: Hoi, welkom op de chat. 15:41:58
De Kindertelefoon: Mijn pappie, vertel.. 15:42:02
kan iemand me helpe alsjeblieft ;_;?>??? 15:42:13
De Kindertelefoon: Ik wil je graag helpen. 15:42:28
De Kindertelefoon: Wil je me vertellen waarmee ik je kan helpen? 15:42:34
Mijn pappie raakt me aan in mijn broek 15:42:56
De Kindertelefoon: Wat doet hij dan? 15:43:16
Hij trekt me bij aan me piemel 15:43:32
De Kindertelefoon: Wat vind je daarvan? 15:43:51
Het voelt een klein beetje goed maar mammie zegt dat het fout is maar zij wordt geslage door pappie en ik wil niet geslage worden 15:44:39
De Kindertelefoon: Sorry, maar ik vind het heel lastig om je verhaal te geloven. 15:44:58
Je wil me niet helpe?:-( 15:45:27
De Kindertelefoon: Ik vind het lastig om je te helpen als ik je niet geloof. 15:45:46
Ik ben door de war geraakt.
>>
Welkom bij de Rabobank
In deze chat vragen wij u nooit naar beveiligingscodes zoals de inlogcode, signeercode of uw pincode.
Hallo
Goedemiddag, mijn naam is Linda. Waarmee kan ik u helpen?
Ik heb een vraag
Waarmee eindigde Nederland-Turkije in het WK-2014
Geen idee
>>
Hoi ik ben Hakim
>>
meeeeeeer rabobank
>>
Welkom bij de Rabobank
In deze chat vragen wij u nooit naar beveiligingscodes zoals de inlogcode, signeercode of uw pincode.
Goedemiddag, mijn naam is Chantal. Waarmee kan ik u helpen?
hallo
ik heb een vraag
Zegt u maar.
zit mijn bankpas er ook bij
Waarbij?
aardbei
>>
Wendela neemt deel aan de chat.
Otto
Hey Wendela
Ik heb een vraag over NTI
Wendela
dat kan
Wat is je vraag?
Otto
Wat vind je van Priscilla en Fleurine, je collega's?
Wendela
We gaan je IP adres doorgeven aan de politie, dit moet stoppen
De medewerker van NTI heeft de chat beƫindigd.
Uw verbinding met de chat is verbroken

Ik deed niets strafbaars, als ze willen dat het stopt moeten ze maar ip-bans uit gaan voeren!
>>
File: alberto.png (164 KB, 424x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alberto.png
164 KB, 424x240
Ik hou jullie in de gaten.
>>
Welkom bij de Rabobank
In deze chat vragen wij u nooit naar beveiligingscodes zoals de inlogcode, signeercode of uw pincode.
Goedemiddag, mijn naam is Lisa. Waarmee kan ik u helpen?
Hallo, ik heb gisteren bij de Gamma een nieuwe kast gekocht, maar nu is er een plank in het midden finaal door midden geknakt. Ik lig nu op de grond onder een aantal planken met de laptop naast me. Kunt u me hiermee helpen?
Oke, stiekem heb ik ook nog een echte vraag
Ehh
Hahah ik ben heel benieuwd naar de echte vraag.
Hoe kan ik mijn ouders ervan overtuigen dat ik meer zakgeld nodig heb
Ik krijg maar 20 euro per week, maar dat schiet niet echt op
Misschien een heitje voor een karweitje? Iets vaker in huis meehelpen zodat je meer gaat verdienen?
Ja, mijn vader wil elke dag dat ik z'n kok suk ofzo? Ik weet alleen niet wat dat betekent
Hij wil me er 200 euro voor geven
Sorry maar hier is deze chat niet voor bedoeld. Ik sluit de chat en wens u een fijne dag verder.
>>
>>606875176
>>606875094

kek

Vriendelijke groeten,

Hakim
>>
File: 1425259480485.jpg (103 KB, 678x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425259480485.jpg
103 KB, 678x960
>>606875074
>>
Link naar kindertelefoon chat?
>>
>>606875094
>Ik deed niets strafbaars, als ze willen dat het stopt moeten ze maar ip-bans uit gaan voeren!

Je hebt helemaal gelijk:
http://www.vraaghetdepolitie.nl/sf.mcgi?237
>>
>>606875074
Haha kanker ik ga stuk iksdee
>>
>>606875491
probeer deze ook eens:

nti nl contact chat-popup
>>
>>606875564
>http://www.vraaghetdepolitie.nl/sf.mcgi?237
Trollen staat er niet bij
>Safe
>>
>>606875629
Wendela neemt deel aan de chat.

KEes

Hallo?

De medewerker van NTI heeft de chat beƫindigd.
You have been disconnected from the chat
>>
Meiden kietelen is leuk.
>>
Ik zat met de rabobank aan het chatten en zei dat men pas vast zat in een geld automaat in Den Haag. Daarna 2 minuten later zie ik een werknemer van de rabobank naar buiten lopen om te kijken of er een pas in zat XD

Daarna kreeg ik dit in de chat:

Door technische problemen kunt u niet chatten met een medewerker. Probeer het later nog eens. Onze excuses voor het ongemak.
>>
>>606876016
ok
>>
>>606876016
Damn son xD, Andere chats?
>>
Probeer deze
>https://www.bol.com/nl/klantenservice/index.html
>>
Nee echt, kankerzooi
>>
>>606876225
Die zijn letterlijk ALTIJD bezet
>>
>>606876225
>Geen persoon
Billie zegt:Welkom bij de virtuele assistent van bol.com. Waarmee kan ik je van dienst zijn?
Je zegt:Halo?
Billie zegt:Goedemiddag. Waarmee kan ik je van dienst zijn?
Je zegt:Is dit een echt persoon?
Billie zegt:Ik ben Billie, de virtuele medewerker van bol.com. Ik probeer je zo goed mogelijk te helpen bij vragen over bol.com. Waarmee kan ik je helpen?

Wie belt de karwei? Vraag je of de website down is. Want je, geen punt bij karwei is wwwwkarweinl
>>
>>606876016
>>606876115
Kanker kinderen XDDD JWZ enzoknol maat jwt smh krijg kanker toch XDD kanker op naar 9 gag je weet zelf XD :P!!
>>
>>606876392
>geen punt bij karwei is wwwwkarweinl

kek

Rookworst zonder "R" is ook worst.
>>
File: ancilla1.webm (2 MB, 854x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>606876361
>>
Zullen we vanaf nu elke maandagmiddag dit soort chats lastig vallen? En ook elke vrijdagmiddag gelijk!

Zodat elke chatmedewerker naar de maandag en vrijdag opkijkt!
>>
>>606876463
Ik moet een gucci nektasje aan je verkopen he..

>>606876392
Ah boutt, ff andere zoeken
>>
Wendela neemt deel aan de chat.

monique priscilla fleurine wendela

is dit een robot?
>>
>>606876645
Naam?
>>
>>606876654
YEP

also dinsdag en donderdag vraag het de politie
>>
>>606876225
Billie zegt:Hier ben ik weer. Waarmee kan ik je van dienst zijn?
Je zegt:Kut
Billie zegt:Euhm, zou je de scheldwoorden achterwege willen laten? Waarmee kan ik je van dienst zijn?
Je zegt:Kut
Billie zegt:Hmm, zou je de scheldwoorden achterwege willen laten? Waarmee kan ik je van dienst zijn?
Je zegt:Kut
Billie zegt:Euhm, zou je iets aardiger tegen me willen blijven doen? Waarmee kan ik je helpen?
Je zegt:Kut
Billie zegt:Oke, dit soort woorden horen naar mijn idee niet in dit gesprek thuis. Waarmee kan ik je van dienst zijn?
Je zegt:Kut
Billie zegt:Euhm, dit soort woorden horen naar mijn idee niet in dit gesprek thuis. Waarmee kan ik je van dienst zijn?
Je zegt:Kut
Billie zegt:Hmm, zou je de scheldwoorden achterwege willen laten? Waarmee kan ik je helpen?
Je zegt:Kanker
Billie zegt:Ik kan je even niet volgen. Kun je je vraag anders verwoorden?
Je zegt:Kanker
Billie zegt:Sorry. Wil je me opnieuw vertellen wat je bedoelt?
Je zegt:Krijg tievus
Billie zegt:Ik heb je niet helemaal begrepen. Wil je contact opnemen met mijn collega's?
Je zegt:Ja
Billie zegt:Mijn collega's kunnen je beter van dienst zijn als ik van je te horen krijg welk onderwerp ik kan noteren, kun je daarom een korte omschrijving geven?
Je zegt:Vraag over product
Billie zegt:Door het taalgebruik eerder in dit gesprek kan ik je niet alle opties aanbieden om contact op te nemen met bol.com. Ik kijk even hoe je contact kunt opnemen. Je kunt bellen. Wil je dat?
Je zegt:Nee.
Billie zegt:Ik kan je op dit moment geen andere contactmogelijkheden aanbieden. Is er nog iets anders waarmee ik je van dienst kan zijn?
Je zegt:Doodgaan
Billie zegt:Ik begrijp je niet helemaal. Wil je me nogmaals vertellen wat je bedoelt?
>>
Hallo met wie? Hawie met lo
>>
>>606876893
>autisme
>>
>>606876832
DAN IS HET GEREGELD

Maandagmiddag: klantenservice chats
Dinsdagavond: vhdp
Donderdagavond: vhdp
Vrijdagavond klantenservice chats
>>
File: ancilla2.webm (2 MB, 568x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>606876759
heet de wemb katja1?
>>
>>606877072
Ik bedoel vrijdagmiddag he
>>
>>606875094
>Wat vind je van Priscilla en Fleurine, je collega's?

Wolol, ik krijg ook Wendela maar ze is niet heel spraakzaam
>>
>>606877072
Wat houdt vhdp in?
>>
>>606877053
Als je vraagt of hij geil is of wil neuken reageert hij ook daarop.

Apart dat ze dat er in hebben geprogrameerd.
>>
>>606877126
Sommige mensen hebben een baan.
>>
Sabine Theuns
Rabobank
>Welkom bij de Rabobank
>In deze chat vragen wij u nooit naar beveiligingscodes zoals de inlogcode, signeercode of uw pincode.
>Goedemiddag, mijn naam is Sabine. Waarmee kan ik u helpen?
Hallo
Is het toegestaan om illegale geld op een rekening te hebben bij de Rabobank?
>Hoezo illegaal geld?
Gestolen tijdens een plofkraak vorig jaar
>Wat is jouw naam?
Mohammed
Ik heb net nog een rekening geopend van de week bij jullie
>De politie is gewaarschuwd met jouw gegevens.
Door technische problemen kunt u niet chatten met een medewerker. Probeer het later nog eens. Onze excuses voor het ongemak.
>>
>>606877301
Hahahaha, ik hoop dat je problemen krijgt.
>>
>>606877404
Ik hoop niet dat de "Mohammed" die van de week een rekening heeft afgesloten het krijgt XD
>>
Nou kanker zeg.
>>
>>606877301
kankerkek
>>
>>606877521
ik wel
>>
lol stuk xD
>>
File: 1425360743152.gif (1022 KB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425360743152.gif
1022 KB, 320x180
>>606876645

dit is ook wel een hele mooie

https://www.youtube.com/watch?v=c05UkVyLfns
>>
Andere sites met chats?
>>
Welkom bij de Rabobank
In deze chat vragen wij u nooit naar beveiligingscodes zoals de inlogcode, signeercode of uw pincode.
>Goedemiddag, mijn naam is Chantal. >Waarmee kan ik u helpen?
Ik had een vraag
Ik had een vraag
He?
Raar.
>En wat is uw vraag?
Hoe eindigde WK2014 tussen Turkijke en Nederland?
>Als u een serieuze bankvraag heeft wil ik u graag helpen. Anders een fijne dag gewenst.
U ook!
>Graag gedaan, ik sluit nu ons gesprek.
>>
Goedendag
Ik heb een vraag over voortgezet onderwijs
Wendela
Goedemiddag
Vindt u ook niet dat voortgezet onderwijs voor kleurlingen nutteloos is aangezien ze toch meestal hun opleiding niet afmaken en dan maar bij een helpdesk gaan werken?
Uw verbinding met de chat is verbroken
>>
>>606877956
http://www.aspellen.nl/chat.html
Thread replies: 59
Thread images: 6
Thread DB ID: 49789[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.