[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Buractwo poprostu na tym 4chanie, Cebuula
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 248
Thread images: 59
File: polandia.png (52 KB, 1282x802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polandia.png
52 KB, 1282x802
Buractwo poprostu na tym 4chanie, Cebuula
>>
NO ELO
>>
>>606877759
umrzyj w pożarze, kurwo
>>
Wy pewnie dalej słuchacie tego lanceqa i prodigy1337
cwele
>>
kurwa, 404 kiedy?
>>
File: 1423233769675.jpg (42 KB, 500x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423233769675.jpg
42 KB, 500x376
>>
heja
>>
File: 1390142459932.png (36 KB, 249x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390142459932.png
36 KB, 249x212
nigdy nie bedzie 404, gimper krul
>>
ej chłopaki a co własciwie znaczy inb4?
>>
Co tam słychać stulejarze?
>>
>>
>>606879287
Jan Paweł to ty?
>>
File: 1426970835271.jpg (24 KB, 466x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426970835271.jpg
24 KB, 466x359
co tu sie odpierdala?
>>
>>606877759

https://www.youtube.com/watch?v=CsaKDdbUSj8
>>
>>606878938
inb4= in before. piszesz jak czujesz, że za chwile ktos sie dojebie do czegos albo cos sie zacznie odkurwiac np. inb4 shitposting. Nowy jestes. co?
>>
File: JP2 na 100%.jpg (68 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JP2 na 100%.jpg
68 KB, 1280x720
>>606879684
obowiązkowo
>>
>>606877759
No cześć Gonciarz, co słychać?
>>
File: 1419811157871.jpg (70 KB, 645x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419811157871.jpg
70 KB, 645x474
TU JAN PAWEL
>>
>>606879855
w sumie to bajtowałem. hurr look at how i was pretending to be retarded durr
ale co do mojej nowosci: lurkowalem /b/ z dwa lata potem mnie na fejsie kto[spoiler][/spoiler] dodał do uczuciopedii jakiejs, wbijam na karachan, o kurna czemu tu jest polskie /b/.
czytam i czytam i wszystko jest pieknie przetlumaczone. nitki, nowocioty, stulejarze, piękne.

ale mam pytanie:
co wlasciwie znaczy stulejarz? spierdolina, prawiczek, spagetti? co konkretnie?
od kiedy istnieje karachan i kto jest polskim mootem?
czemu do cholery karachan jest lepiej schowany przed newfagami niż 4chan?
>>
>>606877759
Niesamowite, normalnie Krzysztof Gonciarz w samej osobie.
>>
>>
kurwa, tyle jebania nt. "polski thread" albo "polska przejmuje ten thread" a jak co to czego przychodzi to wieje tu pustką jak na debacie : Gimbusy o zaruchaniu. kurwa...nie za takiego "czteryczana" walczylem....
>>
>>606880424
Dobrze się reklamuje, mój idol, no.
>>
File: 1421526940394.gif (1 MB, 355x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421526940394.gif
1 MB, 355x277
>>
>>606880566
Also: check 'em.
>>
File: 4f76a0f990eb.jpg (35 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4f76a0f990eb.jpg
35 KB, 500x375
>>
Kurwa, fani Zapytaj Beczkę na 4chanie. Tylko tego brakowało.
>>
Ej, to co kurwa pohejtujemy coś albo kogoś ? Jakiś rajd na zjebany kanał na yt, może? JAKIES PROPOZYCJE ?
>>
>>606880380
zamknij morde cwelu karaluchu jebany
>>
>>606881089
sklej jebany ryj i sie potnij
>>
>>606880963
No. Zwłaszcza, że właściwie tylko jego i człowieka Wargę da się oglądać bez rzygania tęcza na minitor od tych uroczych twarzy i blurrowania wszystkich kardów.
>>
>>606881195
>ogladac warge
XDD KURWA EPICKIE PIES MOBIL KURWA
RATUJMY PSY XDD
EJEJ TEN PAJAK PIES WYJEBANY
20000000MILIONOW
>>
>>606881167
sam sie potnij nieudana aborcjo
>>
>>606881313
sklej juz jebany ryj i sie potnij cwelu
>>
>>606881340
A chuj, może się potnę...w sumie CO MI SZKODZI.
>>
>>606881416
no i git wypierdalaj
>>
Why's there a bird on the Indonesian flag?
>>
File: thug-life.jpg (78 KB, 400x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thug-life.jpg
78 KB, 400x445
>>606881450
>>
>>606881312 Swietny trolling przyjacielu, chylę przed Toba moją Fedorę.
>>
File: kurwancka.jpg (10 KB, 299x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kurwancka.jpg
10 KB, 299x226
kurwa, ale szybko się ten thread wykoleił , kurwa..
>>
File: 1427292241599.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
x
>>
File: 1388465104934.jpg (119 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388465104934.jpg
119 KB, 800x800
>>
>>606881732
wypierdalaj pedale.
>>
File: 1425136818206.webm (3 MB, 996x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>606881841
>>
>>606881835
Koleje to nigdy nie była silna dziedzina polskiej gospodarki.
>>
File: 1416597352692.webm (3 MB, 856x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>606881889
wypierdalaj na sadistica cwelu jak nie lubisz trapów
>>
File: Eggyjoe.jpg (5 KB, 195x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Eggyjoe.jpg
5 KB, 195x250
>>606877759
Samer wypierdalaj
>>
>>606881947
chyba sprzedam Ci <DU DUM TISS> za to, kolo.
>>
chciałbym polecieć w chmury
>>
>>606882498
zamknij morde
>>
>>606882545
twoja stara
>>
>>606882589
XD chyba ty
>>
>>606882498
Leć i wypierdalaj
>>
File: 2010 SMOLENSK.jpg (81 KB, 600x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2010 SMOLENSK.jpg
81 KB, 600x480
>>606882498
Lechu to ty?
>>
File: 1427406345536.gif (930 KB, 240x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427406345536.gif
930 KB, 240x180
>>606877759
>>
File: pm.jpg (46 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pm.jpg
46 KB, 1280x720
>>
File: Madzia Ogorek.jpg (116 KB, 680x605) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Madzia Ogorek.jpg
116 KB, 680x605
hej, ma ktoś jakiś fap materiał z Magdaleną Ogórek?
>>
>>606882940
wegier cwel jebany nie moj brat
chuj ci w ryj z ta propaganda
>>
Nie było mnie 30min bo robiłem sobie obiad, a już tyle raka. Gdzie popełniłem błąd? :/
>>
>>606880380
taki nowy, z gówna cały
>>
>>606883067
twoja matka popełniła jak nie zrobila aborcji
>>
>>606883036
>>
File: MADZIA.jpg (608 KB, 960x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MADZIA.jpg
608 KB, 960x680
kurwa,
>>
>>606883288
wincyyyj
>>
jak wejść na'ka bo mi sie nie chce szukać
>>
Mam nadzieje że zdechniecie wszyscy na raka
>>
File: 1426023869116.gif (184 KB, 278x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426023869116.gif
184 KB, 278x285
Polaczki jebane :)
>>
File: 3259082.jpg (112 KB, 1300x1948) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3259082.jpg
112 KB, 1300x1948
Co tu się odpierdala?
>>
>>606883474
wchodzisz na niego i wciskasz ctrl w
>>
>>606883474
bo kurwa nie znajdziesz
>>
>>606883571
przeciez to maciek chrzanowski jest
>>
File: 1424724694593.png (967 KB, 680x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424724694593.png
967 KB, 680x417
>>606883553
>>
File: 1421948177968.gif (1 MB, 460x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421948177968.gif
1 MB, 460x258
>>
gostrajder kurwy
>>
>>606883602
nie wchodzilem tam z pół roku
vichanersi morda dupa na glebe bo chce sie tam tylko rozejrzec
>>
File: MADZIA xD.jpg (56 KB, 620x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MADZIA xD.jpg
56 KB, 620x350
inb4 komuch jebany
>>
File: 1426379335438.jpg (45 KB, 599x804) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426379335438.jpg
45 KB, 599x804
>>
polish cancer
>>
>>606883887
skrypt zablokuj, kurwo.
>>
File: Capture.png (16 KB, 316x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.png
16 KB, 316x377
>>606883887
sklej jebany ryj cwelu rozejrzyj sie na
>>
File: najweb skip.jpg (19 KB, 404x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
najweb skip.jpg
19 KB, 404x250
co ja jebe, o kurwa
>>
File: 1425932618837.gif (768 KB, 500x610) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425932618837.gif
768 KB, 500x610
Pozdro z wysp
>>
File: cwel.jpg (72 KB, 601x634) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cwel.jpg
72 KB, 601x634
To wasz bóg?
>>
File: image.jpg (71 KB, 600x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
71 KB, 600x534
>>606883996
Zamkni ryj
>>
>>606884061
Co w Next'scie pewnie popierdalasz za 6.60/ h?
>>
File: 1423957552280.webm (3 MB, 576x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>606883920
zajebisty milf chcialbym sie w niej spuscic
>>
File: 1420873647061.jpg (80 KB, 343x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420873647061.jpg
80 KB, 343x550
>>
File: A_WOTjOCIAIiNLG.jpg (40 KB, 500x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
A_WOTjOCIAIiNLG.jpg
40 KB, 500x629
>>
>>606884061
lizesz klopy w manchesterze a murzyn tobie rozkazuje
>>
File: 1427223306529.gif (674 KB, 240x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427223306529.gif
674 KB, 240x200
Dzięki za powstanie warszawskie skurwysyny
>>
>>606884001
to dawaj liste tych skryptów w podskokach bo panu sie nie chce szukac kurwo
>>
>>
kurwa chemia trochę pomogla temu threadowi, ale nowotwor nadal silny....
>>
>>606884311
jak opierdolisz mi naskórek z pisiorka
>>
>>606884255
Nah, raczej zarabiam twoją miesięczną pensję w 3 dni jako informatyk :)
>>
>>
tak bardzo mi was żal cebulowe spierdoliny
>>
>>606884450
>jako informatyk :)
pozdro bill gates idz sie powies :^) informatyk, taki uczony po studiach :^)^) o kurwa taka przyszlosc
>>606884452
no jak sie ona nazywa kasia
>>
>>606884450
A ilu ciapakow obciagasz przy okazji, cwelu. Pewnie lubisz kutasy ahmeda i saida, nie ?
>>
kupujac pre paidową kartę bankową trzeba cos wypelniac czy mozna przyjsc do banku w czapce z daszkiem okularach i wyjsc anonimowo...?
>>
>>606884439
chcesz się, kurwo, bić?
>>
>>606884689
dawaj za hale na solo pizdo pierdolona skurwysynie
>>
>>606884689
a posmyrasz mi mokrym paluszkiem w pisiorku?
>>
>>606884678
nie baw sie w pre paidy, zaloz konto w internecie aktyowane przelewem i znajdz jakiegos szukajacego roboty w norwegii wiesniaka, obiecaj mu robote jesli zrobi przelew 1 zl kosztow rekrutacji,i masz w ten sposob konto na jego dane
>>
>>606884547
Tak bardzo was boli że u was w kraju jest aż tak chujowo? Zamiast ruszyć dupy o spierdalać z polski to będziecie tulko narzekać bo inni mają lepiej :)
>>
ile na da sie zarobic na danych do kont allegro..?
>>
>>606884906
dobra dobra cwel gates wypierdalaj z mojej nici :^)
>>
>>606884830
>>606884832
jak zajebe w pizde to się złożysz jak ten scyzoryk
liste skryptów raz
>>
Magdaleny Ogorek? <Ma ktoś jej nagie zdjęcia może?, jakieś haxxy na jej kompa etc?>
>>
>>606885087
poliz paluszka i wloz mi w pisiorka
>>
File: Ogorek100.jpg (33 KB, 600x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ogorek100.jpg
33 KB, 600x399
>>606885099
>>
>>606885099
jest na doxxach na deepwebie
>>
>>606885099
Tak z pewnością trzyma całą galerię swoich fotek na służbowym kompie za rządowym firewallem.
Slavian Please.
>>
>>606884567
Kolejny jebany rasista. "Ciapatych" jest wielu ale wszyscy których znam to porządni ludzie, nie to co wy polskie spierdoliny :)
>>
>>606885170
serio? masz może jakies do wrzucenia tutaj?
>>
>>606885223
sklej pizde cwel gates :^)
>>606885170
chuj ci w ryj i twoj deepweb, cp na chomikuj znajdziesz a narkotyki to w kserach 24 kupujesz faggocie
>>
>>606885252
lamer
>>
>>606885223
>Ciapaci
>Porządni ludzie
WYBIERZ KURWA JEDNO.
>>
>>606885140
dogadajmy się

anon, tak?

dobra anon, ty mi dajesz skrypty, a ja zrobię sobie przerwę w ruchaniu twojej starej.
dobry dil, nie?
>>
>>606885460
tak bardzo chcesz obrazki z papiezem karaluchu jebany :^)?
>>
>>606885328
ochłoń anon, shitppostujesz zawziecie az kropla potu z pryszcza na skroni ci wyszlo, spokojnie, mama zawola na kolacje za godzinke, a potem rozlozy ci jak codzien łóżko polowe w kuchni przy lodówce i o 20 już będziesz utulony
>>
>>606885364
Są różni ludzie, nie każdy arab to terrorysta.
>>
>>606885548
mam tam paru znajomych
chce zapytać co u nich i to wszystko
>>
>>606885623
sklej pizde cwel gates
>>
>>606885623
A widziałeś polaków jadących do powiedzmy Tunezji i detonujących się w muzeum?
Nie?
Czemu?
>>
>>606885623
nie zakrztus sie tą przynętą
>>
>>606885623
Ale każdy terrorysta to arab.
>>
>>606885741
chuj mnie to interesuej karaluchy jebany sprzedalas sie jak twoja siostra cwelu
nie ma skryptów chuj ci w morde :^)
>anononimowi
>znajmoi
pewnie w tibie razem gracie
>>
>>606885623
Ale każdy terrorysta jest arabem.
Szach mat ateisci.
>>
>>606879287
kek d
>>
Zamknąć mordy
>>
>>606885785
Prawda, ale ci którzy wyjeżdżają do cywilizowanych krajów to normalni ludzie którzy również nienawidzą tych wszystkich terrorystów którzy pochodzą z ich krajów
>>
>>606886024
Any sextape m8?
>>
>>606885785

Anders Behring Breivik was a nice, white, eurotrash christian
>>
>>606880380
kurwa ktos mi powie jak wejsc na karachana? nie moge wejsc na b z resztą spoko
>>
Jak zwykle, gówniany temat made in Poland.
Przyjdą gimby o walą mięsem ile popadnie, no ale za to jak im e-penis urośnie...
>>
>>606886079
Slavian Please.
jak Cameron zabroni Polakom być w Anglii to wtedy pogadajmy.
O ile ten kraj przetrwa.
>>
>>606886092
Wal siem hejteże
>>
Jedyna racja jest u Jehowych
>>
File: 1420913486353.jpg (73 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420913486353.jpg
73 KB, 720x960
#poland
>>
Kurwa, idę się tylko zmasturbować do kibla, a jak wracam to AIDS i Ebola nagle mają dzieci, kurwa...Dzięki Polsko, 10/10.
>>
404 przybywaj pls
>>
>>606886572
Nie
>>
wszyscy macie te różowiutkie, prawiczkowe kutasy z wiotką skórą jak z gotowanego kurczaka, ktore pakujecie w dziurę w poduszkę albo szklankę mleka. homosy, konie walicie do trapów i my[spoiler][/spoiler]licie ze wciaz jestescie hetero
>>
>>606885838
nie znasz?nie oceniaj
gralismy sobie i chuj ci do tego w co vichuju jebany
ja sobie znajde te skrypty
możesz mi naciągnąć
>>
File: 1426442922433_v2.png (553 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426442922433_v2.png
553 KB, 1280x720
>>606886479
Piękne.
>>
File: 1426932542509.jpg (93 KB, 512x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426932542509.jpg
93 KB, 512x499
Are you ready for war polish cunts?
>>
>>606877759
ula badula ma chi te s'incula olla badolla ma chi te s'incolla
>>
>>606884906
jest chujowo tylko dla tych co nie mogą sobie poradzic
>>
>>606885623
kurwa, albo trollujesz jak nut , albo na innych wyspach brytyjskich mieszkamy kurwo.
>>
>>606886139
Wejdź przez telefon, tam zabezpieczenia nie działają
>>
>>606886788
graj dalej w tibie pedrylu jebany :^)
>>
>>606885623
Skoro tak to poproś swoich ciapatych kolegów żeby założyli turbany i zostawili pustą paczkę gdziekolwiek na widoku.
Nagrywaj bo ludzie spierdolą szybciej niż Usain Bolt w najlepszej formie.
>>
>>606887074
japa lapsie
wypierdalaj z mojego szamba
>>
>>606885328
w jakich kserach z resztą watpie zeby bylo lepsze zrodlo narkotykow
>>
>>606885328
nie wiesz chyba do czego pierwotnie mial sluzyc deepweb
>>
>>606887293
a tak szczerze to naprawde wierzysz w poprawną bajkę, że brytyjczycy mysla ze polacy to dobrzy ludzie i robotnicy. No kuuurwa mac czlowieku, ty cla nich takim samym smieciem jestes przeciez... "Polacy to zlodzieje" itd. Zaloz turban, zostaw gdzies paczke, to beda spierdalac, ale zaloz fajne buty to na skarpetach wrocisz, bo polacy.
>>
a ja wczoraj zaruchałę XD
>>
>>606887556
dokladnie, i wtedy oskarzony o bycie zlodziejem polaczek mowi ze nei wszyscy polacy to zlodzieje., czyli cos na wzor tego co ziomek o arabach u gory pisal
>>
>>606887714
ile sekund wytrzymales
>>
>>606887714
kurwa, sebek jak ci ktos wsadzil kutasa w dupe po jaja, to się nazywa miec pedalski epizod, kurwa.
>>
>>606887556
Myślisz że nie wiem? Myślisz, że w ogóle bym się odzywał gdybym na własnej skórze nie przetestował? Myślisz, że Anglicy to nie rasiści?
Oczywiście, że są rasistami i homofobami ale bardzo dobrze się z tym kryją.
Anglicy mają tylko i wyłącznie problem z małym przyrostem naturalnym i dlatego taki plebs jak polacy i inni moga u nich być.
>>
>>606887714
swoją rękę, poka zdjęcie z czasomierzem
>>
>>606887769
Ale umówmy się, polacy na wyspach to straszne pojeby. Całe gówno które się oderwało od kraju bo musza chować się przed alimentami albo siedzieć cicho bo ktos ich rozpozna z listu gończego.
Są i spoko polacy ale mało, bardzo mało.
>>
>>606887990
po porstu wkurwia mnei gadanie na arabow, ze brudasy i terrorysci
>>
>>606887815
>>606887856
>>606888044

O takie chany walczyłę! Idę, bo napisała mi że chce wincyj xD
>>
>>606888217
pics or didn't happen
>>
>>606888217
kurwa, sebek! Co ksiundz na to żes zostal tera pedrosem i sie za kutasami uganiasz, ola boga...!!
>>
>>606888217
jasne chuju, całuski jej życz od nas, poproź o kupe na twarz też
>>
>>606888198
To i racja ale równie dobrze musi cię wkurwiać, że ktoś mówi, że w Afryce jest AIDS. No jest. Należy pozbyć się problemu.
>>
>>606888454
to zafunduj im leczenie, jak masz z tym problem
>>
>>606888198
Kurwa, musiales sporo tych niemytych kutasow brac, skoro myslisz, ze na czteryczanie przekonasz wiare do akceptowania ciapakow. Moje strony krwiawia ze smiechu...
>>
>>606888454
za to w afryce nie bylo raka, tylko u bialych i szczurów żyjących wsrod białych. Chuj w aids, chuj ze ktos małpe wyruchal. Biali ludzie ruchaja wszystko co popadnie, konie, psy, dzieci.
>>
>>606888645
>Zafunduj im
>Being fucking cheap Pollack
pick one
>>
kurwa
>>
jak na karachana dziewczynki? :^)
>>
>>606888758
swietny trolling ale zdradzasz się, przynęta jest za duża.
>>
>>606888690
>czteryczan
taki nowy xD, wracaj na sadistic obrażać ciapaków z ludźmi na twoim poziomie
>>
>>606887316
graj dalej w tibie perdrylu jebany ile masz lat teraz 23?
>>
File: 1427536759244.jpg (96 KB, 400x457) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427536759244.jpg
96 KB, 400x457
>>
ej serio chopaki powiedzcie stuleajrzowi co wlasciwie znaczy ze jestem stulejarzem
>>
File: 1397683241352.jpg (70 KB, 413x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397683241352.jpg
70 KB, 413x395
>>606888954
>nie wie jak obejść spoilera
to jakiś raid nowociot
>>
File: tips fedora.jpg (16 KB, 231x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tips fedora.jpg
16 KB, 231x244
>>606889186
>czteryczan
>ludzie na poziomie
moja twarz gdy
>>
>>606889457
>na twoim poziomie
naucz się czytać chlebaku biedaku xD
>>
A co tam też sypnę hejtem a co
Drogi mogłyby być lepsze
>>
>>606889457
ile masz lat ze kurwa filenamy nazywasz
>>
>>606889617
kurwa, niee czytanie jest takich cwelozaurów jak TY
>>
>>606889368
>badz mna miej 9 lat
>jeszcze nigdy sobie nie obciagnalem, w sensie: obciągnałem. nie da się, jak jechałem w dół to bolało i nie chciało zejsc
>tata mówi że mam stulejke trzeba będzie jechać kiedys na operacje jak nie przejdzie niedlugo
>wystrasz sie
>siedz w wannie i zdecyduj ze albo wyleczysz sie ze stulejki albo umrzesz
>zacznij sciagac najmocniej jak umiesz
>poszlo
>pod spodem wystarczająco sera żeby nakarmić pół afryki
>częsć nie chce zejsc, calkowite umycie kutasa zajmuje w tygodnie
>pozostan stulejarzem mentalnie.

serio wytlumaczcie chlopaki.
>>
>>606877885
kurwa no smiechlem
>>606877987
sklej tam jape plebsie
>>606878113
cwel to cie robil widze
>>606878352
jak twoja stara przestanie dawac za hajs czyli nigdy
>>606878747
no elo
>>606879684
jajco
>>606879855
>nowy jestes co
nowopedal wykryty
wypiedalaj polerowac pale ojcu
>>606880352
niech bedzie pochwa
>>606880380
>w sumie to bajtowałem
no brawo w sumie to jestes geniuszem gowna
>co wlasciwie znaczy stulejarz? spierdolina, prawiczek, spagetti? co konkretnie?
popatrz w lustro i sie dokladnie wszystko dowiesz, kolego :^)
>>606880445
walczyles... chyba jak tam targales torbe arabom brudasom
>>606881089
twoja stara
tnij sie kurwo i zamknij ryj wreszcie
>>606881732
zabij sie
>>606882058
wypierdalaj na ksiezyc smieciu
>>606883067
urodziles sie
>>606883474
tak jak wchodzisz na pale swojego ojca codziennie
>>606883996
morda
>>606884450
>jako informatyk
to jakas wyspiarska odmiana robienia paly?
>>
cd.
>>606884906
dobra zamknij morde
>>606885223
zamknij pizde kurwa wracaj do lizania jaj mohamedowi
>>606886254
gowniany to twoj ryj jest
>>606886722
zamknij dupe bo powiem twojej starej ze pyskujesz jak mi bedzie lykac sperme 1 litr
>>606887506
do ruchania twojej zalosnej dupy
>>606888217
z takim ryjem to chyba tam koze jakas jebales
>>
>>606889909
O kurwa, taki cięty, że chyba się wykrwawię tutaj !
>>
>>606889663

jaki kurwa zjeb

filename to jest nazwa pliku

jak mozna kurwa nazwac nazwe pliku

>polaki cebulaki
>try harder
>>
>>606889947
>>606889909
cwel
>>
File: ssij pale cwelu.png (191 KB, 1544x1260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ssij pale cwelu.png
191 KB, 1544x1260
>>606890289
ale cwel ja jebie ale bait kurwa ugryzlem o chj
[greentext] >dasdasd
[/greentext]
a sadisitc kurwa cwel
>>
File: Ania G..jpg (40 KB, 641x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ania G..jpg
40 KB, 641x427
kurwa cwele, zjebaliście wszyscy..kurwa spadam masturbować się na suty anny grodzkiej, bo to mniejsze pedalstwo niz ten thread.
>>
>>606889947
>>606889909
obrażanie ludzi przez internet nie przywróci ci ojca seba
>>
>>606890396
a ja tomek milo poznac

>>606890046
chyba z pizdy

>>606890711
ani tobie penisa ktorego i tak nigdy nie miales
>>
>>606890884
spokojnie seba jeszcze ci żyłka pęknie
>>
>>606891172
k
>>
>>606891341
zartowalem chuj ci w pizde seba
>>
chuj w dupe pedalom itd ale fantazjuje ktos czasami o krztuszeniu się kutasem...?
>>
>>606891517
>>606891517
dobra zamknij juz cipe wreszcie
>>
>>606892095
czasami ,ale jestem hetero
>>
>>606892214
ja tez hetero, ale chcialbym kiedys tak gleboko wsadzic sobie kutasa do gardla ze oczy by mi wyszły
>>
anony pokoju w krakowie szukam
>>
>>606892502
to brzmi bardzo hetero. ja jestem gejem ale strasznie bym chciał wylizać pusię
>>
>>606892887
cipy smierdza, czasami fala uderzenia jest tak duża, że zzygać sie idzie. Kutas tak nie smierdzi.
>>
>>606877759
>hkvdryhb cdfgvbnj xddgv dfubk vghjb
>>
>>606893051
to ja nie wiem jak to musi smierdzieć, mój czasem tak wali jak siedze przy biurku w gaciach i spodniach że nie mogę wytrzymać i musze sie polozyc zeby nie miec nosa bezposrednio nad nim.
>>
>>606892176
sklej pizde cwelu
>>
>>606893232
no bo kurwa anon jak walisz konia codziennie i bierzesz prysznica, pijesz cole po ktorej pierdzisz jak cygan, sikasz do butelek, to wiadomo ze bedzie smierdziec, i hej, zdradze ci cos, inni tez czują ze smierdzisz jak zaschła sperma w pępku.
>>
>>606893526
skad wiesz zwrocila ci uwage pielegniarka w szkole
>>
>>606893480
morda popaprancu powiedzialem
>>
>>606893526
okej dobra no wale z 4 godziny dziennie codziennie przynajmniej, kąpie się 3-7 razy w tygodniu, no piję colę cytrynową z biedornki bo jest dobra a waniliową i pomarańczową wycofali, tak z dwa litry dziennie.

ale i tak nikt mi poza siostrą nie powiedział że smierdze
>>
>>606893689
sklej pizde cwelu
>>
>>606893912
nie ma w tym wszytskim ujmy, Anon
>>
>>606877759
Why do you guys hate Russia?
>>
>>606894512
they will kill us
>>
>>606893912
ja sikam do butelek, obcinaczką do paznokci wycinam sobie grube kawałki skóry z pięt, czasami sram na reke wylożoną papierem, i wącham chwilę, miałem pare krost na kutasie od urodzenia i tez je sobie wycialem obcinaczką. Jak mam pełną butelke po sikach to w łazience leję do zlewu. Nie odłałem sie do kibla od lat chyba, wygodniej jest do zlewu. Lubie nie kapac sie, nie zmieniac gaci, walic regularnie, i po paru dniach przejechac sobie dłonią po kroczu i powąchać. Lubie ten zapach.
>>
podać jakieś polski cycki
>>
>>606894770
No we don't, we like you.
>>
>>606894777
O KURNA TE KROSTY NA KUTASIE
mam caly penis w bialych kropkach
calutki. ale wiem ze to normalne bo widziałem za tużo r8 my dick nitek.
ale wyszła mi jedna tak a duża, wygląda jak syf tylko nie znika.
można te biale gówna wyciskać czy mi rozdupczy penisa?
>>
>>606894218
ale morde to ty zamknij idioto

>>606894777
ojp
>>
>>606894990
lepiej napisz czy kiedys zjadłes swoją spermę
>>
>>606894777
aha i jeszcze, sikam do zlewu ale ze mam prostate to zawsze musze stanąć i potrzepać we wszystkie strony żeby skapało
>>
>>606895351
nie wycisniesz ich. Ja mialem jedna taka wyraźną, bawiłem się nią zawsze, sciskalem miedzy palcami, wiec stala sie twarda, i prosta do wycięcia obcinaczką
>>
>>606895566
znaczy ich prawie nie widać jak jest flaccid ale jak stanie to kurna wygląda jak jakis jaguar
>>
>>606895566
sprawdzcie moje dapsy prosze
>>
>>606877759
te s t
>>
>>606895762
ruchaj sie lepiej przy zgaszonym swietle nie myty degeneracie
>>
>>606895362
sklej pizde cwelu
>>606895346
i dont like you cyka blyat
>>
>>606895981
>ja
>ruchaj
wybierz jedno

pogodzony stulejarz bezpocałunkowy, beztrzymaniezarękowy, bezdziewczynowy
>>
File: 1_14.jpg (47 KB, 620x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1_14.jpg
47 KB, 620x441
give polish tits
>>
>>606896112
serio skóra ci nie zjezdza po całosci z główki kutasa...? mi jak bylem maly regularnie ojciec podczas kapieli naciagal mi skórke i sie rozciagnela
>>
lubie placki?
>>
File: olacipa.jpg (102 KB, 650x1009) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
olacipa.jpg
102 KB, 650x1009
>>606896245

Ola Ciupa
>>
>>606896305
ostatecznie nikt mi nie wytłumaczył kto to stulujarz. używam więc jako virgin/beta.

schodzi juz, mój greentext: >>606889769
>>
>>606896245
kasia tusk?
>>
>>606896502
great tits, but what happen to her face? botox?
>>
>>606896554
dobrze napisane, z tym serem i afryką, poczytaj troche bukowskiego, moze jakies opowiadanka brudne zacznij pisac anon
bukowski tez byl beta żul, jak zaczal pisac o ruchaniu to cipy mu do domu przyjezdzaly na ruchanie
>>
File: ola1.jpg (133 KB, 375x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ola1.jpg
133 KB, 375x500
>>606896771


no idea...

Did you watch last years Eurovision? If not, check it out on Youtube.

The one on the right has fake boobies.
>>
>>606896554
przeczytaj "Kobiety" bukowskiego, cala ksiazka o ruchaniu, taka subiektywna beta/ alpha, jak mu szlo ti sie prezyl jak kogut, jak spuszczal sie po paru ruchach, to tez o tym pisal, dobra ksiazka jak ogolnie nie lubisz ksiazek
>>
>>606896820
>>606897354

dzięki. ale dalej mam te kropy na fiucie.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plamki_Fordyce'a
>>
>>606896981
more ?
>>
>>606897564
a i kij z tymi plamkami. mam 12 cm jak stanie i 10 w obwodzie, mógłbym ruchać w nos :D
>>
>>606897622
facebook /OlaCiupa1


I'll post more nudes, give me a moment.
>>
>>606896981
twins? approved!
>>
>>606897564
>http://pl.wikipedia.org/wiki/Plamki_Fordyce'a
polowa facetow je ma, dziewczyny sa przyzwyczajone do ich widoku, to nie jest nic dziwnego
ja mam cos takiego
http://eurologia.pl/userfiles/image/krostynazoledziu1.jpg
tysiak kosztuje usuniecie, wciaz zbieram, 27 lat, duzo lodów, zadna nigdy nei zauwazyla
twoje krosty to normalka
ale jak masz 12 cm to fakt, chadzaj na dziwki, zadna w tym ujma
Thread replies: 248
Thread images: 59
Thread DB ID: 49805[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.