[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
GEEN NEDERDRAAD? NEDERDRAAD!
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 233
Thread images: 50
File: nederland.jpg (103 KB, 3380x2375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederland.jpg
103 KB, 3380x2375
GEEN NEDERDRAAD? NEDERDRAAD!

Hoe was jullie weekend? Mijne was best aardig.
Nog tips voor dezer brakke zondag middag?
>>
File: pannenkoeken.jpg (78 KB, 800x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pannenkoeken.jpg
78 KB, 800x564
>>
Best wel oke 2 dagen lekker gefeest.

Het is kanker mooi weer ga naar buiten!
>>
>>610863396
Ja weet ik maar ik ben kapot man, wtf moet ik doen buiten? pilsje drinken? hmm goed idee. Wat ben jij aant doen dan?
>>
>>610863897
Beetje in de zon chillen ik lig atm lekker in een hangmat biertje te drinken en 4chan te checken genieten van de rust want maandag begint de drukte weer
>>
Surinamer represent
>>
File: 1427494926218.jpg (111 KB, 599x637) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427494926218.jpg
111 KB, 599x637
>>610864414
Hangmat is kk chill, heb ik niet, okay okay ik drink mijn koffie en ik ga ook naar buiten.
>>
Guize, I don't speak Dutch. Come on, this is not fun. You're excluding us :( You have dutch threads 10 times a week now.
>>
>>610862617

Van vrijdag op zaterdag doorgehaald, momenteel gewoon zwaar naar de kanker.
>>
>>610865014
It's fun to exclude people :)
>>
>>610865134
Wel kanker hard gefeest?
>>
>>610864615
klopt klopt pak anders een kkr chille stoel (of lig stoel) zet em in de zon en ga daar lekker in hangen
>>
>>610865134
Van donderdag op vrijdag doorgehaald, vrijdag geslapen en gister ook weer doorgehaald. Nu weer naar de kanker. Wel 2 bitches geneukt dus dat is aan.

Een is zelfs vreemd gegaan, niet mijn probleem.
>>
Geen tering gedaan, beetje pizza gegeten? Hoogtepunt van mijn weekend.
Dit is wel een fucking gare nederdraad, waar zijn de nedertieten? Nederdraad van 2 of 3 dagen geleden had kaaspizza tieten die perfect waren
>>
>>610865176
Now I understand why Austin Powers' dad don't like the Dutch :(
>>
>>610865450
Sorry ik sla die shit nooit op, ik heb geen Nedersletten. Die draad waar jij het over hebt heb ik gemist.
>>
Hebben jullie ook het idee dat tinder in nederland hopeloos kanker is en dat mensen nooit praten en alleen de tering phyco's reageren
>>
>>610865184
dat zeker, zijn tot een uur of 1 door gegaan gisteren, daarna uiteraard nog de after.
>>610865289
goed bezig
>>
>>610865840
hmm Ik heb echt wel een leuke chick ontmoet via tinder en geneukt. Is het verder helaas bij gebleven.

Maar ja zou kunnen, ben je lelijk?

>>610865917
Welk feestje heb je gedaan? Ben donderdag in perron geweest.
>>
KANKER
>>
File: 1421108686065.jpg (21 KB, 475x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421108686065.jpg
21 KB, 475x263
>>610865840
geen last van, heb zat wijven die gewoon praten. misschien zie je er gewoon niet uit?
>>
>>610862617
Was jullie weekend wtf moet ik doen buiten? pilsje drinken? hangmat biertje te drinken kanker hard gefeest
>>
>>610866098
>>610866021
Nee eigenlijk niet heb best een maar mooi 8/10 9/10 matches maar die blijken na wat appen compleet gestoord te zijn of hebben allemaal problemen
>>
>>610866021
Was een huisfeest in een anti-kraak woning, iedereen moet morgen de sleutel inleveren, stond 4000w aan geluid in de kelder
>>
File: BierEnTieten.jpg (103 KB, 405x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BierEnTieten.jpg
103 KB, 405x594
>>610862617
Schoolwerk met mijn brakke hasses terwijl ik in de zon geniet van een ijskoud biertje.

>Foto gerelateerd
>>
>>610866417

huisfeest in een huisfeest de sleutel inleveren
>>
>>610866417
Super vet gisteren hadden we bij mij drum stel / gitaren / versterkers ed. in de woonkamer gezet om een huiskamer concert te geven en keihard te feesten. Helaas stond om half 1 de politie al op de stoep...
>>
>>610866805
aii, zuur.
Bij ons was het half 5 toen ze voor de deur stonden. Nadat we allemaal waren vertrokken met een grote groep weer terug gegaan, maar dan met een stuk lager volume verder!
>>
>>610865287
OP zit lekker buiten hoor kanker
>>
>>610866960
Ja klopt maar was wel midden in een woonwijk en zo'n drumstel knalt toch wel heel hard door en dan gaan de gitaren / bas automatisch ook heel hard. Was te verwachten maar toch leuk gehad
>>
>>610867122
Lekker lekker
>>
>>610866805
>>610866960
Lijkt wel of /b/ een leven heeft, sociaal, feestjes...wat is dit? Waar zijn de nekbaard stereotypes?
>>
File: HetIsWilly.jpg (42 KB, 858x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HetIsWilly.jpg
42 KB, 858x440
>>610867355
Dat zijn de amerifats. Nederlandse /b/ro's zijn nog verassend sociaal.
>>
>>610867355
Thuis alleen drugs gebruiken is saai
>>
>>610867449
Ik merk het!

Trouwens jongens moraal vraag, stel een chick wil met je neuken maar heeft een vriend. Zou je dit dan doen? Je kent de vriend wel maar niet heel goed.

Eigenlijk is vrind best wel een sukkel en zijn veel mensen tegen de relatie.
>>
>>610867449
>>610867355
klopt altijd beetje stereotypisch zullen vast wel nederlandse neckbeards tussen zitten maar ik denk dat 90% gewoon een normaal sociaal persoon is wat elk weekend naar de kloten gaat
>>
>>610866260
Heeft alsnog een kut toch ? Tenzij je een vieze trap wanker bent, dan moet je het zelf maar uitzoeken.
>>
>>610867829
zou dr gewoon doen is toch haar keus, helemaal als het een sukkel is
>>
File: Victorythrow.jpg (35 KB, 525x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Victorythrow.jpg
35 KB, 525x350
>>610867829
Ik ben er zelf op tegen om relaties stuk te maken, of het in ieder geval actief te proberen. Maarja, dan ben ik weer de moraalflikker.

Het staat niet echt goed in sociale kringen om zo bekend te staan, naar mijn ervaring.

Maar als ze 10/10 is en het komt er vanzelf van, waarom de neuk niet?
>>
File: willywartaal.jpg (172 KB, 526x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
willywartaal.jpg
172 KB, 526x452
>>610867922
Ook wel een behoorlijk Nederlands ding om optimaal gebruik te maken van de weekenden om helemaal naar de pleuriskanker te gaan volgens mij.
>>
>>610868082
Ben haar al dik 2 jaar af aan het houden...gister toch gebeurd, ik denk wel dat ik het hier bij houd.
>>
File: 26e.png (19 KB, 930x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
26e.png
19 KB, 930x398
Goedendag /b/roeders
>>
Ik kan ook echt niet bevatten hoe je een heel weekend lang thuis in je mancave moet zitten. Dat doe ik zondag (of de rest van de week) wel als ik te brak ben voor het zonlicht.
>>
>>610868175
Staat volgens mij in de handleiding om Nederlands te zijn door de weeks zijn we keihard aan het werk en in het weekend gaan we optimaal helemaal naar de kanker
>>
>>610868109
Ze zoekt mij steeds op!! Berichtjes sturen enzo. Mwa ik zal het hier maar bij laten. Heb geneukt maar niet zo'n goed gevoel bij achter af.
>>
>>610868342
Het is denk ik vooral kut de dag er na en hoe de rest van kennissen / vrienden er op zal reageren.

Misschien wilt ze wel uit die relatie komen en valt het daarom wel allemaal mee, of ze is gewoon een beetje een slet en dan zou ik dikke nope doen omdat er dan alleen meer drama bij komt
>>
>>610868513
Waarom denkt Nederland altijd dat het zo hard werkt. We werken echt niet harder of minder hard dan de rest van de wereld.
>>
File: WillyGOT.jpg (235 KB, 1280x656) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WillyGOT.jpg
235 KB, 1280x656
>>610868631
Als die relatie toch al geen stand ging houden heb je het proces alleen maar een duwtje gegeven.

Dus, al met al, misschien nog niet eens een slechte gebeurtenis.

Kan ongemakkelijk worden in bepaalde kringen, maar daar kom je vanzelf achter.
>>
>>610868838
/ Grieken
>>
File: 1429031280966.jpg (648 KB, 1872x1248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429031280966.jpg
648 KB, 1872x1248
>>610868447
Ken genoeg mensen die het wel doen, maar ik voel me haast schuldig als ik vrijdag- of zaterdagnacht niet uit huis ben.
>>
>>610868682
Ik ken haar vriend nauwelijks en hij woont ook heel ergens anders. Andere stad enz. Dus ja

>>610868870
Ja je hebt wel gelijk, volgensmij ging het ook niet echt goed. Ze zijn wel al lang samen. Mijn maten vinden die gast wel een sukkel ook haar beste vriendin vind dit. Mwa geen spraak van maken, we zullen zien. Thanks je advies is chill
>>
>>610862617
>pas verhuist van belgie na zuid holland
>PC stond nog in belgie
>ondertusse schijterig laptopje ergens gejat
>weinig gamen
>verveel me kanker kapot
>vorige woensdag hoorde ik dat mijn ma mijn PC gerust wilt brengen naar mij met haar auto
>kanker hard hypen hele weekend dat ik eindelijk GTAV kan spelen
>vandaag zou ze het komen brengen
>word wakker
>kijk op mobieltje
>bericht van mama
>"Ik ben ziek, ik kan niet komen"
>kanker hard pissig
>heb haar ondertussen al 20 berichten gestuurd en 5x gebelt
>geen antwoord

kanker weekend is kanker
>>
Fitnessen sommige /b/ro's?

Wat is het altijd met die mensen die keihard aan het hijgen / schreeuwen zijn lijkt net of ze een kanker baby aan het baren zijn waarom?
>>
My dear neighbours (Gerfag here), would you mind posting a photo from where you live to warm up my heart? I love the Netherlands, but didn't get a chance to visit for over a year. I miss you guys.
>>
Helemaal naar de kanker van afgelopen weekend. Nu rustig Pokémon op de bank. Komende twee weken geen verplichtingen dus leuk vooruitzichtje.
>>
>>610869342
ik spot een neckbeard ga lekker naar buiten kanker of ga dat ding lekker zelf halen
>>
>>610868904
/ Slapeloze Chinees / Afrikaanse notenpeller
>>
>>610869509

gaat beetje kut zonder auto
>>
File: WillyIsComing.jpg (3 KB, 125x93) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WillyIsComing.jpg
3 KB, 125x93
>>610869342

Of je laat je moeder met rust omdat ze er waarschijnlijk zelf ook van baalt.

Of je gaat naar de stad toe en leert nieuwe mensen kennen zodat je je niet hoeft te vervelen.

Neger a.u.b.
>>
>>610867449
>>610868109
>>610868175
>>610868870
>>610869003
Jou plaatjes zijn kk grappig.
>>
>>610869616
maar thuis bier zuipen en wietjes roken met mijn poolse flatgenoten is veel leuker
>>
File: OuweSnoepert.jpg (51 KB, 640x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OuweSnoepert.jpg
51 KB, 640x420
>>610869764
Holy shit, wat lul je dan over pissig zijn op je moeder omdat ze ziek is en je PC niet kan brengen.
>>
>>610869509
lekker me de trein? Kan je gelijk je moeder even bezoeken en d'r misschien even helpen met wat dingen aangezien ze ziek is.
>>
>>610869384
What kind of pica do you want?
>>
>>610869921
omdat ik GTAV wil spele

>>610869927
>40 euro voor retourtje

en hoe de neuk ga ik een dikke PC kast van halve meter bij kwart meter meenemen plus mijn kanker grote monitor in me eentje zonder het te breken?
>>
File: dijy.jpg (51 KB, 960x322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dijy.jpg
51 KB, 960x322
>>610869384
View from my roof just now
>>
Ik heb net een frietje besteld. Ze komen er zo aan met mijn frietje. Ik laat het jullie nog weten.
>>
>>610870238
post maar een foto als je friet er is
>>
>>610870187
Thanks! Clear sky and lots of green...yep.
>>
dacht net ff lekker me vriendin neuken is ze ziek wat een kk dag
>>
>>610870163
pc in een sport tas monitor in andere tas en doe er wat schuim omheen?
>>
File: ee0.jpg (23 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ee0.jpg
23 KB, 400x400
>>610869616
>>
>>610870353
Oke. Ik hoop dat het snel komt. Want ik heb honger.
>>
>>610870238
Pls deliver
>>
>>610870432

ik heb maar een kannetje scheerschuim, denk niet dat da genoeg is
>>
>>610869328
Dussss...pic van nederslet?
>>
Morgen horen of ik in de zomer mag zwoegen voor een tientje per uur. In geval van 'yay' misschien toch eens een nieuwe videokaart kopen voor GTA5, als 'nay' mijn verdriet wegdrinken.

Zomerplannen hiero?
>>
>>610870566
keerl kankertriest ga weg
>>
>>610870650
Jezus, anders flikker je effe lekker op naar het fancy forum met je wijvengezeik.
>>
File: prinspils.jpg (204 KB, 500x637) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prinspils.jpg
204 KB, 500x637
>>610870238

OP pls, ik heb updates nodig.
>>
>>610870489
>>610870353
Mijn friet is er. Wat had ik ook alweer allemaal besteld?
>>
>>610870768
Oja, foto vergeten.
>>
>>610870768
Foto's pls en wat voor sausje heb je er bij?
>>
>>610870389
My backyard
>>
>>610870463
>>
>>610862617
Speak english or not at all you clog wearing, canal water drinking cunts!
>>
>>610870768
Foto na de unboxing?>??
>>
>>610870757
nounounou
>>
>>610870670
vroeg ik je wat kkhoerenjong
>>
>>610870975
Je moet je bek houden vuile negerslet
>>
>>610870670
Haha! Alsof ik nu ook foto's zou gaan dumpen.
>>
>>610870878
>>610870816
Oja nu weet ik het weer, ik heb dit besteld (1/3)
>>
>>610871066
En dit
>>
>>610871050
Doe maar niet, we hoeven geen lelijke wijven te zien
>>
>>610871142
En dit
>>
>>610871066
teringlijer ik krijg honger
>>
>>610871066
Vlammetjes! Kk lekker.
>>
>>610871024
Ik zal ff kk hard in je turkenbek schijten, kkgeitenneuker
>>
>>610871306
>>
>>610871170
Kek
>>
>>610871066
>>610871142
>>610871189
Lekker Lekker tering krijg honger,

Altijd zo jammer als de sate compleet ge-explodeerd is over je frietjes heen
>>
>>610871170
Edgy bro, ga lekker fappen op traps en huil jezelf alleen in slaap.
>>
File: 1425827694373.gif (874 KB, 400x171) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425827694373.gif
874 KB, 400x171
>>610871189
kanker trek nu bedankt homo
>>
>>610871306
Zie ik eruit als een turk, vuile kankerjood?
>>
File: 1426624264275.jpg (56 KB, 960x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426624264275.jpg
56 KB, 960x360
>>610871066
>>610871142
>>610871189

Godverdomme man, wat doe je me aan.
>>
>>610871443
Ja hou die kankerbek van je nou maar gewoon dicht kthxnpbb
>>
>>610871360
wtf is dit, ik post geert wilders en ineens is plaatje veranderd
>>
>>610871422
Het broodje kroket is op. Zal ik nu de vlammetjes opeten of de friet sate?

>>610871422
Je hebt kankergelijk, man.
>>
>>610871622
Bewijs van het broodje, trouwens.
>>
>>610871619
Gebeurt wel eens. Weet niet precies hoe het heet.
>>
>>610871360
Die bek mwa en beetje lelijk getekende plaatjes
>die tetten though hhnnngghhhh
>>
>>610871662
Welk cijfer geef je het broodje?
>>
>>610871741
Een 6.5. Kroket was lekker, broodje was lekker, maar ik had een sausje bij het broodje verwacht. Die hadden ze niet meegeleverd. Ik ga het vermelden in de feedback.
>>
>>610871622
>Satesaus

Gewoon weggooien vriend
>>
>>610871662
kanker homo waarom heb je geen stuk voor mij bewaard neger homo dikke schijt turk
>>
>>610871572
>kthnxbb

Ga terug naar tumblr kanker homo.
>>
>>610871846
Ik leg een vlammetje voor je apart, oke?
>>
>>610871955
wtf heeft dat nou weer met tumblr te maken, kankerjosti?
>>
>>610872023
nog nooit zo'n ding gehad wat is het? Een soort hete loempia?
>>
>>610872125
Ja. Er zit pittig gehakt in. Zeer lekker.
>>
>>610872103
>tumblr taal

>#kthnxbibbsorryimnotsorry
>>
>>610871189
Ik herken die verpakking, waar heb je het van daan?
>>
Ik ga nu aan mijn frietje beginnen. Dus ik kan even langzaam reageren. Voor wie was dit vlammetje?

>>610872628
De friettent
>>
>>610872763
kanker wat hebben ze met de sate gedaan normaal doen ze het in een bakje er naast wtf is er gebeurt hoe kan je dit eten zonder dat je handen compleet sate worden
>>
nedersletjes iemand?
>>
>>610873082
>wat is een vork
>>
>>610873082
Ik weet dat het hoekerig is, maar ik eet om deze reden friet met sate met een vork.
>>
File: 1425827480845.jpg (68 KB, 884x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425827480845.jpg
68 KB, 884x800
>>610872763
Mijn vlammetje, bedankt maat !
>>
>>610873272
patat eten met vorken is voor mietjes echte nederlanders eten het met hun handen
>>
>>610873399
Jou vork lijkt rechtstreeks uit een camping set te komen.
>>
>>610872585
Ik ben ver van voor die tijd, dus hou nou maar gewoon je bek dicht. Ik gebruik geen tumblr en heb het ook nooit gebruikt, mongooltje
>>
>>610873726
Wat zei jij over mijn vork, gore kankerlijer? Het is "jouw", trouwens. En het is gewoon een IKEA-vork. Van de DRAGON-lijn. Net zoals alle andere mensen in Nederland.
>>
>>610874061
Beetje dimmen nu, straks lezen er kinderen mee..
>>
>>610874164
Oke, sorry. Het is gewoon mijn vork, snap je?

>>610873406
Het frietje is op. Er is ook een stukje van je vlammetje weg, geen vragen over stellen. Kom je 'm halen?
>>
>>610874325
Ik snap je frustratie. Ik heb ook een hekel aan vorkenhaters.
>>
>>610874061
Sorry, sorry ik wist niet dat vorken jouw zo gevoelig lagen.
>>
>>610874325
Waren de frietjes beter dan het broodje kroket?
>>
>>610874325
Ik kon er niks aan doen maar zie hier de schade aan jouw vlammetje.

>>610874445
Ja. Maar de vlammetjes waren de topper van deze maaltijd.
>>
File: 1425830332603.png (163 KB, 256x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425830332603.png
163 KB, 256x560
>>610874325
Godver de kanker, nu moet ik hem niet meer. Eet maar op dat kanker vlammetje.
>>
>>610874515
Overal rating gecombineerd?
>>
>>610874619
Sorry ik begrijp het. Iemand anders dan? Een vlammetje met twee hapjes eruit verder z.g.a.n

>>610874662
8.5
>>
>>610874795
Zijaanzicht
>>
>>610869927
kanker moralfag
>>
>>610875436
Even een heads up: het vlammetje is er nu niet meer.
>>
>>610876045
Dit is het eindresultaat.
>>
>>610876045
Damn ik wou m wel. honger wacht jij hebt van die bleb vorken. Laat maar
>>
>>610876248
En dit is wat het mij gekost heeft
>>
>>610876286
9,55 inc bezorgen? NIet slecht!
>>
>>610876418
€2 bezorgkosten want het bedrag waarna bezorgen gratis is was €15. Het was dus eigenlijk € 7,55.
>>
>>610876248
een roze macbook? ben jij een wijf ofzo
>>
>>610876248

>roze laptop
>tieten of ga weg
>>
>>610877783
>>610877643
Mijn tieten zijn hier al een paar keer gepost.

Misschien als ik dit doe weten de oudereflikkers wie ik ben:

+_+
>>
>>610877894
Koreaantje?
>>
>>610878422
Mmmmmmhm!
>>
File: TaartVoorWilly.jpg (66 KB, 400x328) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TaartVoorWilly.jpg
66 KB, 400x328
Godverdomme mensen, ik heb ook maar patat besteld.

>Patat joppie
>Frikandelletje oorlog

Kankerlekker.
>>
>>610877894
>Mijn tieten zijn hier al een paar keer gepost.

Dan is een update wel op zijn plaats.
>>
File: IMG_0154.jpg (85 KB, 670x893) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0154.jpg
85 KB, 670x893
wat een kanker weekend zou naar perron gaan vrijdag en zaterdag naar the crave weekender maar lig thuis in me nest omdat ik kanker ziek ben kanker kanker volgende feestje is pas aanstaande maandag

waar gaat /b/ heen met koningsdag??
>>
Dat je tieten hebt bewijst op zich niet dat je een vrouw bent. Zeker niet als je, net als de rest van de losers hier, de hele tijd vette troep zit te vreten.
>>
>>610878562
Cool, je post idd altijd met dat.

>>610878618
Net zulke pics posten als koreaantje godver! Ik wil die patat zien!
>>
>>610878815
Hier was ik de hele ochtend
>>
>>610878815
>omdat ik kanker ziek ben

En nou ben je beroerd van de chemo?
>>
>>610878815
DONDERDAG naar perron geweest vriend, mills knalde m door tot kwart over 8. Oh happy days.

Nog geen plannen voor koningsdag
>>
>>610878666
Ik heb een relatie dus die dingen doe ik niet meer! Mooie get trouwens.

>>610878848
Haha klopt helemaal

>>610878911
Grappig dat je dat nog herinnert, dat is wel 4-5 maanden geleden dat ik hier actief was.
>>
https://www.youtube.com/channel/UCudlTkHCCl9jX98fDTtgKcw

mijn dag was mooi totdat ik dit zag
>>
iemand nog tips om met chicks te praten/appen?
>>
Wat een prachtig weer trouwens. Net teruggefietst uit de stad. Vitamientje D!
>>
>>610879041
Echt? dan heeft iemand je signature lopen jatten want ik heb dat 2 weken geleden nog in een Nederdraad gezien.
>>
>>610879238
Mmmmm ik ben hier sinds eind januari zeker niet meer geweest ;)
>>
>>610879028
had filmpje gezien van van Anh ho op facebook

zag er idd wel gek uit
>>
>>610879160

Maffe kakker met te veel vrije tijd.
>>
>>610878971
ja verliest Feyenoord ook nog eens van GAE.

om het weekend nog eens mooier te maken....
>>
>>610862617
I don't speak the language but since I'm here:
Sorry for us massively invading your country every now and then for drug related purposes.
>>
File: 1427447535509.jpg (34 KB, 1000x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427447535509.jpg
34 KB, 1000x676
Allemaal vuilniszakken bij de soos
>>
>>610879369
oke, vreemd dan haha. Ik ben wel benieuwd naar je tieten nu. Ik zal eens op toekomstige Nederdraden rondvragen ;)

>>610879384
Ja het was dik! Jeff blijft toch echt een meester om te zien, hoe hij mixt da's echt dik genieten.

Ben trouwens naar the crave geweest met Gary Beck! :) Wat is je volgende feestje?
>>
>>610879682
we dont mind aslong as you stay in Amsterdam
>>
>>610879777
22 mei Strobe in de factory 010
>>
>>610879968
Aight, lekker gaaaaan. Ik heb nu even geen plannen meer ;)
>>
>>610879649
Meh niks van de wedstrijd mee gekregen. Ik stond buiten. Bijbaan...
>>
>>610879777
Ben jij iemand bekends dan? Zeg maar iets op Kik :p
>>
>>610879649

Vandaar dat ze allemaal zo somber keken.

>>610879682

We don't mind. It's revenue.
>>
>>610880140
hahaha ja dat kan ook leuk zijn :P

sta meestal bij Varkenoord ben alleen al een tijdje niet meer geweest
>>
>>610880395
Haha nee dat ben ik niet, ik kan wel een bekende worden? ;)
>>
>>610865014
Believe me, you don't want to know what they are talking about. They're IQ level is below zero !!
>>
>>610880797
>They're
Yeah, yours is below zero. Kankerflikker.
>>
>>610880395
josephglue
>>
>>610880653
Het werken met mensen is erg leuk! Leuke collega's. Wilde eigenlijk stoppen, maar zag een leuk wijffie collega haha
>>
>>610880797

It's not the IQ, we're just boring as Hell.

>>610880964

Hij'ft wel gelijk.
>>
>>610881490
Ik geef voorkeur aan het persoonlijk voornaamwoord zij.
>>
beter komt mama zo thuis om eten te koken, ik heb kk honger vriend
>>
>>610881439
Op zondag leg ik liever na te knetteren van de zaterdag avond dan dat ik mensen onder ogen moet zien
>>
File: 1429445929467.png (356 KB, 672x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429445929467.png
356 KB, 672x500
Komen jullie ook!?
>>
>>610869342
wat een kanker zielig nerd ben jij
>>
>>610881760
Ga een beetje helemaal naar kanker alkmaar voor een feestje van een 16 jarige zandneger
>>
>>610881760
Fak ik heb geen kleding die netjes is.
>>
>>610869342
Even serieus, jij hebt echt een kankermoeder.
>>
>>610882016
ja man klinkt goed toch, je mag zelfs je eigen drank meenemen (zolang het niet van glas is)
>>
>>610881760
> betalen om een verjaardagsfeestje binnen te komen
> kanker gierig
>>
>>610881760
>uitnodiging verjaardagsfeestje
>entree €10
>>
Deze sletjes.

Ken iemand ze, schijnt dat ze uit Leiden komen?
>>
>>610882191
Blikjes schultenbrau??
>>
>>610882292
Jojo DJ rockefella en DJ wagner gast, die 10 euro is het meer dan waard!
>>
Lieve kankermedelanders

Ik ben opzoek naar een service waar ik 1/2tb aan opslag heb waar ik ook shell access heb zodat ik offsite backups kan maken. Wil geen amerikaans of engels bedrijf want kanker nsa/chcq.

Waar?
>>
>>610882476
Moet je je kaas pizza ergens kwijt?
>>
>>610882332
>>610882292
Ik weet niet waar jullie wonen, maar dit is best normaal als je een zaal afhuurt en bier enzo regelt. Kun je aan het einde bijna quitte spelen en heb je toch een leuk feestje gegeven
>>
>>610882547
Nee, dat sla ik niet lokaal op. Wil gewoon veilig kunnen backuppen zonder gezeik
>>
>>610882375
nee man, blikjes klok bier natuurlijk, plebejer
>>
>>610882349
Ik weet niet maar ik zou die linker na een kwart biertje wel kankerhard in haar kut blaffen hoor.
>>
>>610882349
Die linkse is Lisanne, komt uit Voorhout, niet Leiden. Andere twee ken ik niet.
>>
>>610882763
Heb je een achternaam?
>>
heeft iemand nedersletjes uit regio alkmaar/castricum?
>>
>>610882901
Lisanne K.
>>
>>610882741
Dan heb jij niet heel veel nodig om later op de avond die rechter ook nog te doen
>>
>>610881634

Spreek je nou opeens Nederlands?

>>610881760

Wat is dit, 'Project X'?
>>
>>610883070
Sorry? Doe ik toch altijd al?
>>
>>610882763

Ze komt uit katwijk en heet danielle geen lisanne
>>
Eeeeh waar is die andere homo die friet ging halen? Post pics verdomme!
>>
>>610883070
Nee, project x met alleen maar autisten die wel zeggen dat ze komen maar uiteindelijk te nerveus zijn werkt niet echt,
>>
>>610883000
gekke achternaam zeg
>>
Mijn bestelling is er.

Ze hebben de oorlogsaus verkankerd met te veel mayo.

Kanker.
>>
>>610884403
gadverdamme zeg, dikke frieten.
>>
File: Wollebrand-WOS_02.jpg (42 KB, 300x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wollebrand-WOS_02.jpg
42 KB, 300x200
westland present
>>
Wie heeft er nog geneukt dit weekend?!
>>
gister kanker naar de tering geblowed, ditto voor vandaag fags
>>
File: 1429162608544.jpg (45 KB, 661x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429162608544.jpg
45 KB, 661x528
>>610884634
ik heb al een half jaar niet geneukt ;_;
>>
>>610883132

maar ik had het over die Amerikaan.

>>610883280

Ja, net als de hoofdpersoon uit 'Het Proces'.

Familie misschien?

>>610884504

Normaal, me dunkt. Bij de Mac zijn ze te dun, bij de Brit te dik... bij de Belg mot je wezen.
>>
>>610884403
Ik ga nu friet halen! Houd de draad levend verdomme. Ik post friet later.
>>
>>610884403
Ben jij kanker skinny ofzo. Daar kan mijn goudvis nog geen uur op teren
>>
>>610884634
Ja ik! met 2 chicks, een is vreemd gegaan...mja heb igg geen pik meer over.
>>
File: 52246195.jpg (77 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52246195.jpg
77 KB, 400x400
wat gaan we doen aan dat zand apen probleem hier in nederland
>>
0570 en ik heb geen kanker te doen vanavond

weed is voor mijn rekening
>>
>>610885166
Kijk dat zijn goedde berichtteeeeh!!
>>
>>610884790
Aaaah maat. Komt goed gozer, nog ffies geduld dan zul je zeker een chick vinde met wie je het 3 maal daags gaat doen ;)
>>
>>610885595
Denk het niet man, ik woon in een kanker kleine stad (25.000 inwoners) en zo'n beetje iedereen kent elkaar wel van gezicht dus je doet een keer iets doms en iedereen weet ervan. Gelukkig volgend jaar in leiden studeren.
Thread replies: 233
Thread images: 50
Thread DB ID: 54458[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.