[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
God kveld!
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 181
Thread images: 44
File: norway-flag.gif (4 KB, 475x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norway-flag.gif
4 KB, 475x288
God kveld!
>>
Kan en ensam och deppig svensk vara med i tråden?
>>
>>613435312
Nei
>>
>>613435124
Norske fittehøl takk.
>>
>>613435507
nå helst
>>
>>613435124
Godaften kære /b/roder
>>
Ja god kveld ja.
>>
Heisann
>>
Norske fitter ønskes i fleng
>>
Hvem vil hooke up for weed?
>>
>>613435312
Seff!

>>613435507
>>613435892
Pls, ikke porno. For en gangs skyld.

>>613435961
Hvor i landet er du?
>>
>>613435961
Har alltid frista det der. Hekje hatt noken so he hatt tilgong.
>>
God kveld, ja
>>
>>613435124
Käften Norskjävel!
>>
File: 1409865489073.jpg (120 KB, 656x872) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409865489073.jpg
120 KB, 656x872
>>613435124
>>
>>613436423
Hyggelig innstilling du har, söta bror.
>>
>>613436619
sexy hull
>>
File: russ.jpg (3 MB, 1642x2189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
russ.jpg
3 MB, 1642x2189
god kveld. russetiden har startet!! her har dere et bilde
>>
>>613436680
Ser att du inte håller käft, norskjävel.!
>>
>>613436946
Så tøff du er, jeg blir nesten litt skremt. Nesten så jeg tisser i bleia!
>>
File: 1.jpg (671 KB, 1071x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
671 KB, 1071x1600
>>
>>613437101
Så du går fortfarande i blöja?, Borde inte förvåna mig egentligen, du är ju en Norskjävel!
>>
Fleire som ikkje hadde hatt noko imot å ta for seg ein russ på Tryvann?
>>
>>613436925
>>613437305
navn?
>>
Skulle gjerne vært på Tryvann å tatt ei russejente ja
>>
>>613437476
>blöja
?
>>
>>613437889
Fattar inte Norska så bleia såg ut som blöja.
>>
File: jZra3lZ.jpg (85 KB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jZra3lZ.jpg
85 KB, 720x405
>>
File: norge.jpg (332 KB, 1071x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norge.jpg
332 KB, 1071x1600
>>613437634
Det skulle du likt å visst
>>
File: norge2.jpg (308 KB, 1071x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norge2.jpg
308 KB, 1071x1600
>>613438358
>>
File: norge3.jpg (285 KB, 1600x1071) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norge3.jpg
285 KB, 1600x1071
>>613438411
>>
>>613438274
>folk skjønner ikke lenger svensk
Er det føkkings mulig, er ikke så jævlig vanskelig folkens
>>
File: norge4.jpg (284 KB, 1600x1071) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norge4.jpg
284 KB, 1600x1071
>>613438541
>>
http://heimskringla-niflhel.tumblr.com/
MAYWEATHER
>>
>>613438570
Det där ser ut som danska, jag hatar dansken mer än jag hata norsken.
>>
>>613438158
Elsker å røyke weed, skulle ønske jeg hadde
>>
File: 1430000692698.jpg (38 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430000692698.jpg
38 KB, 396x385
>>613438808
Norsk din løk

Du virker som en negativ jævel uansett så gtfo
>>
>>613438808
Det er ikke dansk. Og hvad sker der lige for fjentligheden? Troede vi var en union?
>>
File: kVpVdh1.png (267 KB, 418x772) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kVpVdh1.png
267 KB, 418x772
>>
File: 1.jpg (680 KB, 1071x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
680 KB, 1071x1600
>>613438584
>>
File: 1426368121988.jpg (35 KB, 400x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426368121988.jpg
35 KB, 400x504
>>613435566
>>613437788
>>613438411
>>613438755
>>
hvor får ola nordmann kjøpt mdma i oslo?
>>
mere porno!
>>
File: 1426368667608.png (576 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426368667608.png
576 KB, 600x600
>>
>>613439309
>>613439236
Vi var en Union en gång i tiden, när Norge och Finland fortfarande tillhörde Sverige.
>>
>>613439487
Agora
>>
File: pff.jpg (27 KB, 547x529) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pff.jpg
27 KB, 547x529
>>613439660
>>
>>613439660
7/10 jeg gliste litt
>>
>>613439660
varden.
>>
>>613439754
Tror det er like greit at vi ikke er i union, Svensker er så mye bedre på å suge feminiskpikk enn oss andre
>>
>>613439765
utdyp.?
>>
>>613440095
Du er 17, slutt å whine.

Du har god tid til å unfucke alt. Belive me.
>>
>>613440095
hva har du gjort taper?
>>
Jeg har siste eksamen til norskkurs på mandag
>>
>>613440144
TOR
>>
File: 2.jpg (440 KB, 750x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
440 KB, 750x1000
>>
>>613438158

er på fokserød, du får 2 gram for en rimjob på dassen på mæccern.
>>
Så jeg kaste bort tiden min å lære de siste to årene
>>
>>613440095
17 år er bannable for underage, takk for i kveld.
>mfn jeg ble bannet for å si "I'm 12 and what is this" noen måneder tilbake
>>
>>613440621
Ingen selv snakker norsk
>>
>>613440412
vet ikke om jeg tør å sende noe i posten i norge. kontrollørne på postkontoret er ganske effektive.
>>
>>613440453

er ikke unormalt broder, de fleste går igjennom en mørk periode i livet, spesielt i den alderen

så lenge du ikke feiger ut og kvelder seg selv så går det nok bra til slutt, kan høres cringy ut det her også, men ta ett skritt om gangen og prøv å fiks det som er fucka i livet ditt
>>
>>613440453
Hvilket skoletrinn snakker vi? Lukter ungdomsskole.
>>
File: 3.jpg (1 MB, 1500x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
1 MB, 1500x1125
>>613440466
>>
>>613435124
God kveld :)
>>
File: 4.jpg (1 MB, 1500x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4.jpg
1 MB, 1500x1125
>>613440905
>>
Noen som fyrer i gang en voila med noe norsk?
>>
>>613440813
Bare ikke bestill fra Nederland eller Tyskland, så er du good.

Dersom det mot all statistikk skulle bli stoppet av tollen, så er det bare å nekte for at du har bestilt det i politiavhør. De har ingen håndfaste beviser for at det faktisk var DU som bestilte det, selv om det er ditt navn på pakken. Ikke signer for noe. Tvilen skal gagne den tiltalte, takk øvre makter for rettsstaten!
>>
>>613441132
>voila
?
>>
Nån som game tf2 her?
>>
>>613441219
takk bror
>>
>>613441402
Bare hyggelig. Lykke til!
>>
>>613441255
volafile plz get up 2 date.
>>
danmark rapporterer ind
>>
>>613441132
THIS. PLEASE. NOW.
aka
DETTE. VÆRSÅSNILL. NÅ.
>>
File: russ.jpg (1 MB, 1500x1004) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
russ.jpg
1 MB, 1500x1004
>>
vestfold reporting in
>>
aiixWW
>>
File: russ2.jpg (1 MB, 1500x1004) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
russ2.jpg
1 MB, 1500x1004
>>613442063
se norsk flagg i bakgrunnen
>>
>>613442087
vestfold 2
>>
>>613438358
>>613438411
>>613438541
nydelig
>>
>>613441581
Takk for at du hjelper meg med å "get up 2 date".
>>
>>613442087
drammen representert
>>
File: 81903.jpg (26 KB, 468x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
81903.jpg
26 KB, 468x359
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MORNA!
>>
>>613442063
>>613442151
>>613442151
>>613442151
MOOOOAAARR
>>
>>613442279


/r/ain3FN
>>
File: russ3.jpg (1021 KB, 1500x1004) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
russ3.jpg
1021 KB, 1500x1004
>>613442519
>>
Noen som har flere russejenter?
>>
>>613442601
>there doesn't seem to be anything here
>>
File: bite.jpg (771 KB, 1500x1004) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bite.jpg
771 KB, 1500x1004
>>613442740
>>
File: russ4.jpg (1022 KB, 1004x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
russ4.jpg
1022 KB, 1004x1500
>>613442907
>>
>>613442826
>Er ikke Reddit
>>
>>613441260
Ja
>>
>>613435961
Har noen no frø?
>>
bamp for mer russ
>>
Jækla hormonstyrte overkåte tenåringer.

Føkk dere og runkeavhengigheten deres. Hater dere mer enn jeg hater sigøynere og FrP.
>>
Noen som har noen russe bilder eller videoer? Fra i år
>>
>>613443841
Åååå, så sinna da:3 Lenge siden noen har fått seg noe...
>>
>>613443841
Vil du ha en snickers?
>>
>>613443841

>hate FrP

gå å sug en Syrer
>>
>>613443841 Ingen som tvinger deg til å bli her
>>
File: russelue.jpg (864 KB, 1500x1004) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
russelue.jpg
864 KB, 1500x1004
russelue på veggen
>>
>>613444046
lykke til med å tro at frp klarer å begrense innvandringen i merkbar grad
>>
>>613444219
http://www.dagbladet.no/2015/05/02/nyheter/innenriks/politikk/frp/38984640/
>>
>>613444002
>smalt det fra riktig kjeft

>>613444041
Ja, for faen

>>613444046
For dust kommentar til at jeg gidder å utdype hvorfor. Vi snakker ungdomsskole-pensum, og jeg er virkelig ikke i humør til å belære i kveld.

>>613444067
Jo, min egen stahet.
>>
>>613444219

det har jeg ingen tro på, men de er hvertfall imot å slippe inn så jævlig mange flere

jeg er ikke imot innvandring og all den driten, men jeg er strengt for større begrensninger og bedre kontroll og integrering enn det vi har idag

de andre partiene bare lukker øynene for eksisterende problemer og pøser på med flere uten å ta debatten, mye lettere å bruke rasismekortet...
>>
File: 3PhHBSP.jpg (60 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3PhHBSP.jpg
60 KB, 640x640
>>
>>613440119

Dela med er av eran olja era snikna jävla norrmän!
>>
Noen notodden folk her ikveld?
>>
File: 1430020867829-2.jpg (115 KB, 1274x887) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430020867829-2.jpg
115 KB, 1274x887
>>
The fuck are you guys talking about?!
>>
Noen som har notodden/sauherad nudes?
>>
File: 574181.jpg (690 KB, 1500x1002) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
574181.jpg
690 KB, 1500x1002
>>613445923
girls, mdma and a shitty political party. also at least one swede is jealous of our oil reserves

here, have a picture of some mighty fine norwegian nature
>>
>>613445923

weed/local nudes/politics
>>
File: CIMG0526.jpg (3 MB, 4608x3456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CIMG0526.jpg
3 MB, 4608x3456
>>
>>613446219

bodd i Norge hele livet, men har bare vært og sett på fjell og fjorder én gang, var nice, men lurer på hvor mange nordmenn har sett den flotte naturen vår i virkeligheten og ikke på bilder
>>
File: Ulfric_Jarl.png (1 MB, 600x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ulfric_Jarl.png
1 MB, 600x1000
>>613435124
SKYRIM IS FOR THE NORDS
>>
File: 5.jpg (401 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5.jpg
401 KB, 1000x1000
>>613446872
jepp. dessverre er all denne fine naturen på steder som er langt unna der hvor det er fornuftig å bo.
>>
>>613446872
De fleste i Norge er aktive mennesker som liker å gå på tur, besøke hytta på sommeren, osv. Tror nok de fleste får med seg naturen
>>
>>613446872
er vel mange turister som blir skuffet når de søker på google bilder å ser bilder av fjorder så kommer de til Oslo og alt er grått å lukter eksos.
>>
File: CIMG0478.jpg (4 MB, 4608x3456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CIMG0478.jpg
4 MB, 4608x3456
>>613446872
fjelltur hver dag, nye fjell minst en gang i året.
>>
File: lofoten-16.jpg (203 KB, 1200x797) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lofoten-16.jpg
203 KB, 1200x797
>>
File: 023.jpg (3 MB, 4608x3456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
023.jpg
3 MB, 4608x3456
>>613447296
>langt unna der hvor det er fornuftig å bo.
>>
Hvor kan man finne gress eller hasj i Bodø kommune? Jeg er desperat!
>>
>>613447351

jaja seff, kommer jo oss ut i naturen, men jeg mener meme naturen, all driten utlendinger ser på bilder når de googler Norge, trollstigen, hardangerfjorden etc etc.

postkort Norge mao.
>>
File: 029.jpg (4 MB, 4608x3456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
029.jpg
4 MB, 4608x3456
>>613448013
skulle gjerne visst om noe selv
>>
Noen som vil hooke opp i Bergen?
20, mannlig student, bor ved Grieghallen
>>
Hvor i bodø er du?
>>
Noen som har Marijuana å selge i Bergen? Kunne gjerne tenkt meg 10 gram.

Nummer og adresse hadde vært fint!
>>
File: 1420095055863.jpg (106 KB, 896x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420095055863.jpg
106 KB, 896x558
neger
>>
>>613448619
Hvor bor du? har 12 g. 1000kr
>>
>>613448421
kan bare vise tomme papirer
>>
>>613448013
>desperat
etter hasj?

svake svake menneske.
ta deg en runk istedet, har nesten samme effekt.
>>
>>613448605
vestbyen
>>
Jævla svettballa
>>
>>613448605
Mørkved
>>
Du som var intr i bodø.... Jeg har greenie... Ghost haze train og silver haze, hvor mye vil du ha? & hvir i bodø er du?
>>
pulnorge på snap er bra, andre som er brukanes?
>>
>>613449260
hva skal du ha for en femmer?
vestbyen karen her
>>
>>613449260
Mørkved, veldig interesert. Gi meg telefonnumber
>>
>>613435124
jeg skal runke en guttevenn i morra, endelig bli fullverdig homo
gleder meg
>>
Noen som har acid eller shrooms i kr.sand området ?
>>
Gir ikke ut tlf nr mitt som weed selger på 4chan! 200 pr g, hvilken av typene vil du ha? Bor du langt unna bensinstasjonen ved mørkved?
>>
File: 1429924112175.jpg (51 KB, 473x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429924112175.jpg
51 KB, 473x480
>>613449260
okay. til noob dealere som tror at å sette navn på budden er solid markedsføring, guess what, ingen distributører har kontroll på hvilke "strains" vi tar inn her til lands. om du selger til kids så vil "super mega funky haze" navnene funke til en viss grad, men erfarne røykere vil bare himle med øya.
bruk heller rangerings-skalaen;
shit-tier
mid-tier
good-tier

med mindre du faktisk har kjøpt frøene å dyrka produktet selv selvfølgelig.

>inb4 who the hell cares?
>>
File: 1357117540997.png (13 KB, 679x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1357117540997.png
13 KB, 679x427
>>613449879
>du
>venner
>>
>>613449385
TELL THIS NIGGER TO CHECK MY DUBS
>>
>>613448901
Det er forjævelig billig. Onkel blå much?
>>
>>613450221
+1
>>
>>613435312
fuck you swedefag
>>
>>613450221
Hvem faen bryr seg?
>>
>>613449879
play date skitur? hvorfor ikke bare drikke dere snydens og fortelle hverandre om hva dere føler på innsiden og så ta den helt ut å kjøre skinke med kondom? er ikke så vondt å få ting i rumpa.
>>
Gidder ikke sitte her og vente i hele kveld! Svar nå vist dere er intr
>>
>>613450091
skal kjøpe hvilken som helst. Ikke veldig langt fra bensinstasjon. Kan vi møte?
>>
>>613435124
skål far^^
>>
File: mfw1.jpg (47 KB, 513x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw1.jpg
47 KB, 513x378
>>613450756
>å kjøre skinke
>>
>>613450841
håper du er fullstendig klar over at du ikke poster med "ID" her på 4chan lenger? så... hvem faen er du?

du selger garantert schwag uansett.
drit å dra tut å kjør tjo å hei leverpostei.
>>
Jeg kan være der om 20 + -
Hvor mye skal du ha?
Og sjekke at vi prater om samme bensinstasjon, hvilken mener du?
>>
>>613435124
brennevin øl å susanne sundfør, slik kan det gå
>>
>velg alle sushi nedenfor

nei for faen!!!!
>>
>>613451387
å seff noe røyksopp å anna naise ting som høres digg ut i blod fylla^^
>>
>>613445548
Vi ønsker ikke dele med metroseksuelt avskum, sorry :D
>>
>>613448013
Gress finner du vel på nærmeste plen? For hasj, ring 75 54 58 00, de kan nok hjelpe deg.
>>
>>613451321
Shell ved rema 1000?
>>
>>613451321
nei ikke nå. Kan vi møtes i morgen? Når passer for deg. Også det er Statoil og Shell stasjoner, vi kan møte hvor passer for deg
>>
>>613439754
men det ær længe senn, lille metroseksuelle broder :D
>>
20 minutter.... Kom nå
>>
>>613451680
>røyksopp
>digg i blodfylla
>implying
nå er røyksopp relativt digg i alle tilstander. og detta skarru veta. din truserøsk.
>>
File: 1350240006106.jpg (19 KB, 200x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1350240006106.jpg
19 KB, 200x361
Socialist faggots, why don't you go suck stalins cock fucking swedish niggers!
>>
>>613452026
jau jau forsåvit
>>
I'm not even Norwegian, but i post in your thread. #ThugLife
>>
>>613452026
rekti'!
>>
>>613451971
er det for sent for meg og komme og?
>>
>>613452264
post more^^
>>
>>613444663
Undervurdert post
>>
>>613451971
Har ikke penger på hånd just nu, måtte såfall ha funnet en minibank for så å kommet meg til mørkved.
Om tilbudet gjelder ut natta/morgendagen så kan vi møtes når det passer deg
>>
>>613452702
jeg kan komme i 20 min, for 1000 nok ok?
>>
File: io9bnnj.png (280 KB, 333x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
io9bnnj.png
280 KB, 333x500
Mer av Kamilla?
>>
>>613437476
Og du er en metro beta svenskjævel, sug kukken vår lillebroder :D
>>
>>613438570
svensk or retard er dog synonymer
>>
så utenom svenskefaen, dealere fra bodø og rasister.
noen /mu/tants her inne?

in that case, rec meg noe ned denne gata pls. spoonfeed me.
>Dosh
https://www.youtube.com/watch?v=ELXbKq8UOLY
>Colleen
https://www.youtube.com/watch?v=LbUG29uNYXo
>Mùm
https://www.youtube.com/watch?v=p_HOs25LLxI
>Silver Mt Zion
https://www.youtube.com/watch?v=hQZfGa5t4e8
>Fennesz
https://www.youtube.com/watch?v=uNA7yrIysDg
>The Caretaker
https://www.youtube.com/watch?v=adaTEdqR4xI

med andre ord "støyete" nostalgisk, melankolsk, ambient greier
>>
>>613435124
käften norgebögar
Thread replies: 181
Thread images: 44
Thread DB ID: 57992[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.