[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
No nii, otsustasin teha teema eestlastele,...
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 137
Thread images: 29
File: lipp.jpg (4 KB, 322x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lipp.jpg
4 KB, 322x216
No nii, otsustasin teha teema eestlastele, (pole ammu näinud sellist asja juba ammu)mis toimub siis rahvas?
Casual sex/drug hookup/v niisama uued tutvused. Ja shitposting.
>>
mdea. tahaks mariuganat. aga pole võtta kuskilt
>>
spurdo spärde
>>
>>646174220
Vitun köyhät virolaiset :D homoja kaikki
>>
hahahahahah yuropoors have fun with achmed
>>
File: perinteet.jpg (252 KB, 717x634) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
perinteet.jpg
252 KB, 717x634
Tere! Ma kepin su ema!
>>
File: 20151013_184456-1.jpg (3 MB, 2014x2483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20151013_184456-1.jpg
3 MB, 2014x2483
Ma tahaks afgaani/valget hiinlast, nõus terve paki 30x1mg xanne vahetama 3x10€ tšekkide eest.
>>
>>646174860
>tää:D
>>
keegi ruuni mängib w??
>>
>>646174880
Nigga, all the refugees are afraid of Russians and Estonias, we're all racist as fuck and you can constantly read here how their shelters are burnt down. All of the refugees are trying to emigrate to Norway, Finland and Sweden.
>>
>>646174880
estonia is an un(butt)tapped country of islamic impurity

a lot of russians tho

t. eestiboo
>>
File: 1444486805994.jpg (26 KB, 520x537) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444486805994.jpg
26 KB, 520x537
I've been thinking about moving to Pärnu, since Finland is going to shit with all these muslims. 500 meters to a refugee centre from my home.
>>
>>646175448
Tao pihu ajukääbik
>>
https://www.youtube.com/watch?v=cyyw8s7UyRU
>>
>>646175578
>>646175578
this. also we threw a vodka bottle at refugee housing shit and made it into news
ohtuleht. ee/682953/foto-varjupaigataotlejate-keskuse-aken-visati-sisse
>>
File: senpai.png (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ymmärtääkö virolaiset suomea samalla lailla kuin me viroa?
>>
File: 1444498902870.gif (947 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444498902870.gif
947 KB, 500x500
>>646176397
Siellä näkyy suomalainen telkkari aika suurilta osin, joten monet ymmärtää.
>>
>>646175956
anders "vittu muslimit" breivik: finnish hero
>>
>>646176397
miks paljon suomalaiset rakastavat pakolaisia?
>>
File: 1278861123402.jpg (160 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1278861123402.jpg
160 KB, 500x500
>>646176397
No varmaan joo elikkäs eivät vittuakaan
>>
>>646176933
me tykkäämme isosta mustasta peniksestä
>>
>>646176609
mitä?
>>
>>646176933
Vihaan pakolaisia. Pitää tulla hakemaan pippurisumute varalta tallinnasta ennen joulua.
>>
Lähme Mart Sanderi juurde ööbima kümme euri öö ja saab ehk kaissu kah
>>
mkay - esimene eesti teema, mida näen üle mitme aasta.
>>
File: ryan.jpg (71 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ryan.jpg
71 KB, 960x960
>>646177527
Siin ennemgi neid olnud, aga harva
>>
File: kettutöttö21.jpg (152 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kettutöttö21.jpg
152 KB, 1920x1080
>>646177578
Miksi postaat kuvaani tänne?
>>
File: 1413141250478.gif (3 MB, 350x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413141250478.gif
3 MB, 350x267
>>646177775
Ma en tea mitä sinä puhu XDDDDDDDDD
>>
File: z2vo1z5h.jpg (16 KB, 210x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z2vo1z5h.jpg
16 KB, 210x240
>>646174220
Haluaako joku suomentaa?
>>
On kellelgi küüru?
>>
ma räigelt tahaks seeni, aga ei viitsi ise korjama minna. Mingi 15 eur max nõus maksma tripi eest. Tallinnas tuleks ise kohale ka. Lsd sobib ka kui on
>>
File: paska.jpg (36 KB, 400x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
paska.jpg
36 KB, 400x425
>>646177880
>>
Keegi kõige kangemaid xanne ei taha tallinnas osta? Võin soliidse kõssi vastu ka vahetada.
>>
Wow Eesti teema
>>
>>646179182
palju maksab ?
>>
NO TÜRA. EESTLASED PLATSIS. no siin peaks juba politsei sekkuma
>>
Miskit tartus ka toimub?
>>
mis koolis keegi käib? :D
>>
>>646179637
järgmine koolitulistaja oled?
>>
>>646179637
Ülikoolis
>>
lmao eestlased
pagulased`?
>>
>>646179637
Tööl
>>
>>646179182
Kuule xanaxi kutt ma ostaks kui äri tahad teha
>>
Viro oo helppo kieli
>>
>>646179632
su ema lol
>>
>>646179474
30€ leht, 60€ pakk kus 30x1mg IR sees.
Or any finns in Tallinn want to buy some xanax 10x1mg = 30€ 30x1mg=60€
>>
>>646180040
Pleki eest on kallim, küüru tood, saad deal of a life timei
>>
>>646179637
Ammu ei käi enam koolis.
>>
Nii palju eestlasi
>>
Vanused?
>>
MIDA EESTLASED PAGULASTEST ARVAVAD?
>>
>>646175076
naudi munni imemist säästutaga
>>
>>646180340
29
>>
>>646180360
Miks ma peaks, ega ma paadunud narkar ei ole, tattnokk. Sa peaksid vaikselt end tuttu sättima, sul homme koolipäev.
>>
File: eh.gif (2 MB, 177x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eh.gif
2 MB, 177x238
>>
>>646180040
Mis äri sa mulle siis pakud?
>>
>>646180605
kus nüüd pani
>>
Kas KAPO loeb /b/?
>>
File: 1389135726336.gif (1 MB, 401x269) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389135726336.gif
1 MB, 401x269
>>
File: pulla poski.jpg (28 KB, 392x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pulla poski.jpg
28 KB, 392x426
>>646177880
sori :D ei ollu tarkotus
>>
Saan sebida kuni 50g soru kui xanaxi vastu teed
>>
File: Gif_anon_delivers.gif (2 MB, 263x205) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gif_anon_delivers.gif
2 MB, 263x205
>>
>>646179637
bänni tahad saada v
>>
Mis on elu mõte?
>>
>>646181259
vladislav
baby dont hurt me
dont hurt me
no more
>>
File: fiftyfifty.jpg (60 KB, 695x631) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fiftyfifty.jpg
60 KB, 695x631
>>646179637
suomessa me sanotaan "elämänkoulu"
>>
>>646180767
Ma ei üritanud ära panna, aga vähemalt ma ei perseta oma vanemate juures ning ei nuia neilt plekki, et osta jooki/kõssi/suitsu.
>>
>>646175076
>>646179182
>>646179474
>>646180078
>>646181007
Someone call 110, there's some dodgy shit going on in this thread
>>
>>646181259
Tõmmba oksa end.. pole mõtet elada sul
>>
>>646181007
Soru?
>>
File: vitt.jpg (13 KB, 285x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vitt.jpg
13 KB, 285x264
>>646181475
>tõmmba
>>
>>646181620
Soru=kanep, marihuaana, smoge, kõss, peale, abi, kivi, pilv, konoblja
>>
>>646181845
Ok, palju sa tahad neid? Mul 5 lehte alles.
Mingi kuu pärast saab dormicume juurde sebida.
>>
>>646180078
Do you have Snus?

Best regards,
>>
>>646182184
Ei tarbi sellist asja, ma rüvetan oma kopse.
>>
>>646182184
Yes.
>>
File: TROLLI.jpg (11 KB, 316x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TROLLI.jpg
11 KB, 316x260
>>646182639
fou fou fou
>>646182714
en ole edes tallinnassa höhööhöh
>>
Hey eestlased what do you like the most about your country?
>>
>>646182942
Access to internet.
>>
File: 1442689943982.jpg (33 KB, 500x565) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442689943982.jpg
33 KB, 500x565
ma lähen käin säästust läbi, keegi tahab midagi v?
>>
File: kääbik[1].jpg (35 KB, 670x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kääbik[1].jpg
35 KB, 670x250
>Kääbik :D
>>
Mingi fucking droogide teema
>>
Tundub, et enamus Eesti 4chani kasutajatest on kas paadunud narkomaanid või süütud koolipoisid.
>>
>>646182132
Anna mingi lambine meil mulle ja suhtleme seal
>>
keegi ida blokkist ka v
>>
>>646181007
Nii et dropi oma gmail kui huvitatud, räägib seal edasi.
>>
>>646183486
pigem koolipoisid
>>
>>646183627
lasnjamägi idablokk
>>
>>646183495
Splinter754@gmail.com
>>
>>646183486
süütu koolipoiss on päris ok olla ju
Või mis arvad?
>>
>>646183745
Representing raadiku.
>>
>>646184444
tfw
>>
>>646183099
koit toome uued õlled.

sitt teema muidu
>>
>>646183627
>>646183745
>>646184444
>>646184611

hahaha valusad vaesed. Ostke rohkem raha, ausalt ka, paha hakkab!
>>
>>646185042
Pole vaja, oma korter, tarbin, mida tahan ning palju tahan, ilma et mingi võll istuks näpp perses.
>>
>>646183886
Parem kui paadunud narkomaan.
Mida teevad koolipoisid sellisel netilehel? Minge õppige, pange pidu, naisi ja käige trennis. 4chanis passides te raiskate enda noorust ning vähendate oma võimalust olemaks edukad.
>>
>>646185042
pole vaene lmao
>>
>>646185751
Laua viin ja kartuli kvaliteediga kaamera; jah, sa ei ole vaene.
>>
>>646185477
sa väidad nagu oleks 4chan koht luuseritele kellel pole midagi targemat teha?
>>
>>646186828
Jah.

t. räägin isiklikust kogemusest
>>
>>646183495
Aga ma ootan endiselt su vastust
>>
Ümera blokk
>>
>>646186989
Tunnen kaasa sulle, ehk peaksid endale töö leidma ning tegema miskit produktiivset oma eluga.
>>
>>646174220
STOP pretending that you're scandinavian, you cunts.
>>
>>646183495
Lükka mulle vastus, mul kell 8 algab tööpäev. >>646183495
>>
>>646188867
Hahaha, we're not pretending, none of us want your shitty sandniggers.
>>
File: tanel laanmäe.jpg (124 KB, 648x874) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tanel laanmäe.jpg
124 KB, 648x874
>>646188867
implying we want to be scandicucks
>>
>>646185477
tõsi...
>>
>>646189192
+1 hahahahaha
>>
>>646174220
https://www.youtube.com/watch?v=7Y7RDAmJGLw
>>
>>646174860
Äläs ny, virossa ei oo mamuja.
>sosiaaliturva
>>
How common is the name "Ringo" in Eesti?
>>
>>646192757
Never heard of a name like that in Estonia.
>>
>>646192757
what the fuck? nobody has that name
>>
>>646192757
It isn't.
>>
>>646192757
ma ei tea ühtegi ringot. no üks see nagu ringo on aga ta üldse mingi laulja või trummar või mingi kitarrivend või hunjaa, ega ma ka ei tea. kunagi oli vast mingi kuulsus aga ta vist mingi välismaalane üldse
>>
>>646192968
>>646193023
>>646193033
How about "Rinks" ?
>>
Tahab veel keegi xanne saada tallinnas? Ma võin hüpata kuskile sinu/teie kanti ja lükata.
>>
>>646193113
endal pole kahtlane interneti foorumis xanni lykkata? :DDD
>>
>>646193103
Nope.
>>
>>646193103
Closest I can thin of someone with that name is rix/riks and those are nicknames for richard and rihhard.
>>
>>646193250
kuule nohik kao kooli tagasi pihkur
>>
>>646193453
kus nüüd alles ütles
>>
>>646193250
Suht pohuj. Keegi mustakivi/raadiku/mahtra/ümera kandis, siis võin teha 2x1mg 10€-ga, saate end nendega täis tankida v võtta backupiks kui haige kass tekib.
>>
>>646193629
no offence semu, aga sa näed suht desperate välja :DDD
mingi full blown withdrawlid fentast v
>>
Tere Estai. Kaip einas.
>>
>>646193629
Pole illegaalselt omandatud ning need klass IV narkootikumid, saab ainult mingi kusise 80€ raha trahvi, nii et suht pohuj>>646193629
>>
>>646193849
Nah, ma võtaks kõssi, ma sain oma küüru kutiga räägitud, ta tuleb homme mu töö juurest läbi ning ostab karbi 10 voldiku eest nii, et pohuj.. :)
>>
>>646194132
>>646193629
>pohuj
türa mingi russ oled v, eesti keeles pole piisavalt sõnu et ennast väljendada?
>>
File: l.php.jpg (23 KB, 480x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
l.php.jpg
23 KB, 480x276
tahan sex pls @tartu

võiks naine olla pls ty yo XP
>>
>>646193629
Võin mahvi vastu ka vahetada.
>>646193849
Pole mingi 2a olnud fentast ljombkasid, viimased olid 2a tagasi, kui ma peale aastast igapäevast tarbimist tegin cold-turkey quiti.
>>
>>646194491
tra osta elu
>>
>>646194367
Eesti-venelane, türa sul debiil on sellega mingeid probleeme v?
>>
>>646194525
>endine fenta addict tahab uuesti fentat "proovida"
mees ära nussi oma elu uuesti ära, söö oma benzosid ja ravi oma deppressiooni, see fenta nussib kõik ära jälle sinujaoks...
>>
>>646194491
gtfo tatt
>>
mai anna kätte
Thread replies: 137
Thread images: 29
Thread DB ID: 61097[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.