[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
ny dansker tråd!!!
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 299
Thread images: 58
File: dt.jpg (84 KB, 480x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dt.jpg
84 KB, 480x320
ny dansker tråd!!!
>>
File: 1444765558038.jpg (677 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444765558038.jpg
677 KB, 1920x1080
Fra tidligere tråd
>>
>>646198952
Fedt fedt
>>
>>646198996
Hvilken linje gik den anden "RUC'er" på?
>>
>>646199098
Disregard reply
>>
>>646199081
Ayy det jo mig xD
>>
9220 melder ind igen.
>>
www.mega%28.%29nz/#!yIliRKiR!LUmrwAgKRAejcRI5oxX3CoFBUSB9lgWt9km8gEdubGg

pass 4chan.

Hvordan tilgår man adressen?
>>
Det här är nu en svensk tråd
>>
>>646199183
tits or gtfo
>>
>>646199081
Du ser sgu meget sød ud.
>>
>>646199081
tits!
>>
>>646199260
Fuck af satans svenskere
>>
2.geren reporterer ind
skal jeg ikke bare droppe ud og håbe på det bedste
>>
kom så med de nudes!
>>
Odense på banen..
>>
>>646199098
Jeg var den anden RUCer der ville arbejde for justits/udenrigsministeriet.
Går på SamBach.
>>
File: Inger.jpg (3 MB, 2040x3040) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Inger.jpg
3 MB, 2040x3040
>>
>>646199297
Nej tak
>>
>>646199627
Whaaaay, Skinger Støgmær.
>>
https://mega%28dot%29nz/#!yIliRKiR!LUmrwAgKRAejcRI5oxX3CoFBUSB9lgWt9km8gEdubGg

Kode 4chan

Lol
>>
>>646199823
fuck dig og din trojaner
>>
>>646199183
>>646199183
tinychat/kekmaster666

kom ;)
>>
>>646199718
Du ku' godt, indrøm det bare
>>
>>646199183
Kan man købe en tur med dig?
>>
>>646199183
Nyt timestamp hvor du viser krop
>>
Varför vill alla danskar vara mer som oss Svenskar?
>>
>>646199955
Hun er bestemt ikke Birthe Rønn, såeh... In a pinch, why not?
Tror sikkert hun har nogle frække fantasier om burkaer. Lidt Freudisk I guess?
>>
>>646200010
Hvad siger han?
>>
>>646200010
eneste godt der kom ud af jeres lorte land er snus
fucking lorte svenskere
>>
>>646200010
Haha, Sverige har tabt. Alle de aber i lukker ind i jeres lorteland, ødelægger det.
>>
>>646200005
Nop
>>
File: lovee-6.gif (3 MB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lovee-6.gif
3 MB, 1024x768
>>
>>646200010
Jävligt bra fråga
>>
Nogen der har det .webm eller sauce med en chick der ridder en mand. Hun har vidst hvidt hår og narturlige patter.
>>
>>646198952
I've always wanted to go visit, friend of mine went to Gothenburg and said it was awesome there.
Where else should I go?
>>
>>646200418
Fuck af med det djævle sprog.
>>
>>646200010
Sverige hører under den danske krone, skide oprørere.
>>
>>646200329
>>646199975
This^^

F.eks 4000 kroner?
>>
>>646199081
>>
File: DSC_0264.jpg (3 MB, 4288x2848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0264.jpg
3 MB, 4288x2848
>>
>>646199098
>>646199603
Er selv førsteårsstuderende. #HumTekMasterrace
>>
Ham der linkede berlinske debatindlægget om RUC, hvad gjorde du, om end ikke at bevise min pointe?
Jeg snakkede netop om at det akademiske niveau på hhv. KU og de andre universiteter klart er overlegne.
Jeg har bare ikke interesse i research. Den var ikke rigtigt længere.
>>
>>646200614
You could always visit Malmo, I've got a friend who lived there. He said it was the most chill and relaxed part (i.e stoners, students and parties). Gothenburg is nice too, though (I think).
>>
File: ayy.jpg (110 KB, 930x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ayy.jpg
110 KB, 930x530
>>
File: 1441374736063.jpg (633 KB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441374736063.jpg
633 KB, 1536x2048
>>
>>646201018
Dumtekker! ! Så får du jo en Cand. Gøgl!
In all serioussness, jeg er på RUb i morgen, kom glad forbi nede ved hængekøjerne.
>>
>>646201284
Mere?
>>
File: 1444754235170.gif (2 MB, 450x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444754235170.gif
2 MB, 450x275
>>
>>646201402
Kedelig og falske patter
>>
>>646200276
Haha, ni danskar kan ju för fan inte ens prata riktigt.
Ni är ju inavlade hela bunten.
>>
>>646201284
mere
>>
>>646201344
Fortsættelse:
Jeg har brug for at kende en tekker. Skal bruge jeres laser cutter/3d printer.
Jeg starter en brætspilsgruppe på RUC snart.
>>
>>646200735
Nej?
>>
File: 1441299690765.jpg (91 KB, 667x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441299690765.jpg
91 KB, 667x1000
>>
>>646201284
Den skinkeplanet skulle vælge noget undertøj, som passer i størrelsen
>>
>>646201604
Hellere indavl end at avle med aber som i sverigstan
>>
>>646201635
>Jeg starter en brætspilsgruppe på RUC snart.

Det her er grunden til at ingen tager RUC seriøst
>>
File: 1431945289272.jpg (44 KB, 800x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431945289272.jpg
44 KB, 800x563
>>646201525
fordi falske patter er noget dårligt.
>>
File: image.png (90 KB, 2000x1429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
90 KB, 2000x1429
You guys suck at everything....
B&O is shit and is going bust...
Can't produce a car (except that pathetic electrical one)
Your women look like monsters....
Have never won a war in recent time...(basically had Hitler buttfucking all of your parents)
Your politicians suck cocks for a living (lap dog of any major western state)
You all think you are the best at everything but can't top any list
You all lay on your backs while the state tax the shit out of you.
Have given women waaaaay to many rights and now they are in total control.


Ha ha ha ha enjoy your shit life while everyone takes full advantage of your state benefits...
>>
1441299690765.jpg this was online already m8 ^^^
>>
Enligt en ny undersökning så är 90% av den danska befolkningen homosexuella och dom resterande 10% består av kvinnor.
Skäms ni inte över det?
>>
File: 1444161891910.png (57 KB, 625x656) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444161891910.png
57 KB, 625x656
>>646201943
>>
File: fatass.png (1 MB, 750x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fatass.png
1 MB, 750x820
>>646201284
mere af denne tæve?
>>
>>646201344
Kan >>646201635
Så skal du da ned i FabLab. Det er åbent for alle. Kom bar' du!
>>
>>646201869
Fordi man i sin fritid ikke kan lide brætspil eller nørde? Du er på /b/ mester, tag dig nu sammen
>>
>>646201888
Du tænder måske på piger med drengekroppe og plasticpatter?
>>
>>
File: RETARD.jpg (7 KB, 176x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RETARD.jpg
7 KB, 176x200
>>646202039
> ill just post this meme to invalidate everything he just said
>ahh that's better


Retard
>>
>>646201838
Lär dig stava
>>
>>646202059
Du har ikke prøvet at komme ind i FabLab når man ikke er dumtekker, de er ikke fan af at hjælpe
>>
>>646201943
Newfag detected
>>
Har i set hende der bliver fistet med en Grey Goose. Hun er fra Niels Brock. Sofie silke viggers.
>>
File: newfag.jpg (22 KB, 478x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
newfag.jpg
22 KB, 478x265
>>646201943
>>
>>646201869
>insinuerer at alle andre universiteter ikke har nogen form for sjov/fucking about
>>
>>646202386
post post post
>>
>>646202386
sauce?
>>
>>646202312
Jeg forstår ikke arabisk, prøv med et ordenligt sprog nigger
>>
værsigod
https://www.youtube.com/watch?v=OffzEJAfuBI
>>
>>646202472
Glem ikke lavkultur udvalget.
Så en 40 minutter lang dokumentar om porno, dernæst så de den første filmede deepthroat film i plenum.
Gotta admit, it's plain fun.
>>
File: 1363217447781.jpg (247 KB, 1800x1311) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1363217447781.jpg
247 KB, 1800x1311
>>646202386
lad os se denne såkaldte ludertøs
>>
>>646202212
Har det mindre pik og større patter er der plus på taget.
>>
File: 1438024276766.gif (962 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438024276766.gif
962 KB, 320x240
>>646202297
>>
>>646202386
haahahaha har du gemt det
>>
>>646199955
http://www.youporn.com/watch/11581883/massage-rooms-redhead-teen-beauty-loves-every-inch-of-her-masseurs-cock/?from=search_full&pos=1
>>
>>646202472
>Brætspil. Sjov. Taber/autist.
>>
>>646202534
>>646202497
Guys hun er kun 14, mods fjerner det.
Find hende på facebook, pedo'er.
>>
>>646201525
De er sku ikke perky nok til at være falske.
>>
>>646202386
hvad man ikke gør for flasker
>>
>>646202354
Du skal ikke hen og spørge HumTekkerne. Spørg kun FabLab.

Der er i bogstavelig sted forstand åbent for alle. Folk fra gaden, folk der har lyst mv. Gå ind i humtek bygningen, drej til venstre og bare gå ned af trappen. Der ligger FabLab. Spørg dem bare. De siger ikke nej. Tro mig.
>>
>>646202802
Hvad helvede kalder du så Bastard Caféen i KBH? Indtil videre et af de mest successfulde caféer der inde.
>>
>>646202817
Miss alice
>>
>>646202802
K.
>>
>>646201943
I can only agree, Denmark is a shitty country. Please stay away.
>>
>>646202833
Sofie Silke Viggers, hun er ret lækker, hun bliver også bollet med en badmintonketcher :3
>>
>>646202990
>Nerdrage. Succesfuld autistcafé. Masser af autister i København. Bare se på antallet af røde stemmekvæg
>>
>>646203193
vidste hun ikke at det blev filmet og hvad var motivationen
>>
>>646203109
M.
>>
>>646203245
" nerdrage" Hvad, for at påpege at det alment er ret acceptabelt at spille brætspil?
Men fint, du viser da en elegant evne til at tage urelaterede ting ind i en samtale
>røde stemmekvæg
Litterally how is this related?
>>
>>646202605
>>646203245
>Bare se på antallet af røde stemmekvæg

Forklarer hvorfor du opfører dig som en retard.
>>
>>646202914
>Du skal ikke hen og spørge HumTekkerne. Spørg kun FabLab.
Jeg aner sku ikke hvordan man bruger deres software.
>>
>>646203415
Kan ikke sammenhænget, der er 10-15 drenge der stikker ting op i hende, slår hende og onanere. Det er smadder underligt. Hun ville vist gerne være pornostjerne, så hun tog penge for det
>>
>>646203611
>software

Literally what?
>>
>>646203540
>Like, litterally using litteraly, like a teenage girl, like.
>>
File: jacksdame.jpg (2 MB, 3318x2212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jacksdame.jpg
2 MB, 3318x2212
DKs største selverklærede medieluder er ikke bange for at vise sine produkter frem
>>
>>646203711
hahaha hvad fanden, lyder som en god aften i overklassen
>>
>>646203790
3d tegneprogrammer. Jeg er elendig til at bruge det. Sure, jeg kan bare downloade nogle filer, men hvis jeg skal have fat i noget lidt mere custom built, så skal jeg kende programmet.
>>
>>646203828
>being this anal about word usage

Et helt, din faggot
>>
>>646201943
I totally agree, all Danish people I have meet was so self obsessed
>>
>>646203828
0/10, gå nu i seng.
>>
>>646203598
De eneste retarderede i denne tråd, er dem som ikke magter at udtrykke sig på dansk, men tyer til engelsk for at kunne holde en samtale igang. Typisk personer fra enhedslisten
>>
>>646204014
>>646204086
Samefag
>>
>>646204143
Enig, hold nu jeres kæft
>>
File: johannetriggered.png (396 KB, 499x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
johannetriggered.png
396 KB, 499x463
>>646204143
>>
>>646204143
>>
>>646204143
Jeg flyttede til DK fra vesten da jeg var ung, men tillykke med at være resultatet af indavl som ikke har flyttet sig mere end til nabo byen.
>>
nogen fra Hobro/Mariager der har nogle delegodter ?
>>
>>646204012
Så lær dem din technically illiterate SamBacher. Hvis du vil starte en klub for brætspil må du lægge noget arbejde i det. Ellers spørg HumTekkere. Vi bider ikke. Og du kan altid få hjælp til 3D programmer af FabLab, hvis vi nu bider.
>>
>>646204379
> flyttede til DK fra vesten
Er du en havmand?
>>
>>646204391
fuck af
>>
>>646203915
kunne ikke være mere enig
>>
File: hhh.jpg (70 KB, 640x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hhh.jpg
70 KB, 640x639
Alt for lækker.
>>
Kan vi forhelvete sende nogle nudes eller noget, i stedet for det her politiske pis
>>
>>646204379
Vesten. Det må være Esbjerg. Du stinker af fisk din bøsserøv
>>
>>646204475
Nej, men specificerer jeg hvor jeg har boet er der folk på /b/ som ved hvem jeg er.
Det gider jeg ikke i dag.>>646204442
>>
File: 1440267484648.gif (291 KB, 350x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440267484648.gif
291 KB, 350x315
Fuck it. Der sker ikke en skid herinde. Smutter i seng nu..
>>
>>646204225
Suck my ass
>>
>>646204574
" Esbjerg" Fint, fuck it. Prøv Manhattan.
>>
File: 1422997886065.jpg (48 KB, 467x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422997886065.jpg
48 KB, 467x604
>>
>>646204391
>>646204561
viborg har ødelagt danskertråde
>>
>>646204379

>fra vesten til DK

Okay, fordi Danmark er så urban.
>>
>>646204544
Nej.
Sandneger scum
>>
Jeg er klar på alt
>>
>>646204676
HA en gangsta rapper helt fra manhattan. Du stinker stadig af fisk
>>
File: 1417630991385.jpg (52 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417630991385.jpg
52 KB, 500x375
>>
File: 1444738212627.webm (265 KB, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hallo! Kneppetid?
>>
>>646204584
Btw.. Så får i lige et interessant billede med før jeg smutter
>>
>>646204811
"Urban" Jeg tror ikke du forstår ordet.
>>
>>646204910
" Gangsta rapper"
>Middelklasse familie
Neeeeeeej du, den hænger ikke sammen
>>
>>646204475
https://www.youtube.com/watch?v=J0BrdMi-oyc
>>
Lad os nu få gang i nogle snaps. skal have fyldt mit folder med danskere
>>
>>646202386
Hahahaha det er ostepizza
>>
>>646205032

Efter et lille tjek kan jeg se, at jeg har brugt ordet forkert. Jeg takker for denne kommentar, og vil udtrykke mig med mere omhu næste gang.

Ha' fortsat en gloværdig dag, bølle.
>>
>>646204143

>"Nerdrage. Succesfuld autistcafé. Masser af autister i København. Bare se på antallet af røde stemmekvæg"

Så lad være med at bruge dem selv din blithering cunt.
>>
>birthe er ik glad over hun overså en danskertråd
>>
>>646205509
Har du sauce m8?
>>
File: snaps.jpg (16 KB, 620x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snaps.jpg
16 KB, 620x411
>>646205293
>snaps
>>
Anyone got weed?
>>
File: rrde.jpg (109 KB, 640x638) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rrde.jpg
109 KB, 640x638
>>
>>646205627
Så sig hvad du originalt havde tænkt dig at sige?
Min pointe var at jeg kom fra et sted som var mere vestpå end EU, men af gode årsager kunne jeg ikke give hele historien om min opvækst, da den er ret genkendelig.
>>
>>646205830
Det har de sgu masser af på staden
>>
>>646205509
Hvad snakker du om? Har du set videoerne?
>>
>>646205969
Det' da løgn!
>>
>>646205943
OSAMA?
>>
>>646205830
jeg har masser af ukrudt, ring til mig 57 84 50 42
>>
>>646206077
U wot?
>>
File: 1436982968425.jpg (276 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436982968425.jpg
276 KB, 500x500
https://www.youtube.com/watch?v=J4jJRhHJYlg
>>
>>646205943
>Så sig hvad du originalt havde tænkt dig at sige?
>originalt
oprindeligt
>>
>>646206077
Vest, din spasser, ikke øst.
>>
>>646206153
>Midtsjællands Planteskole, Sorø
oh well.

>>646205969
Too far away for me.
>>
File: bait.png (65 KB, 625x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bait.png
65 KB, 625x626
>>646206153
Godt forsøg
>>
>>646206249
kent er gud
>>
>>646206298
Fedt, så har vi alle lært noget.
>>
>>646206304
Hvis du bare bliver ved med at gå mod vest rammer du jo på et tidspunkt sandnegerland
>>
>>646206486
sand(t)
>>
>>646206396
I mean, that was the joke really.
>>
>>646206468
Hykleren rettede selv, nar.
>>
>>646206298
Går du dog ind på
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=originalt
så ser du at første brug af ordet siger " oprindeligt"
Ordet har derfor samme formål og brug.
Velkommen til at ord har flere meninger.
>>
>>646205830
ja mate bare ring
33 14 14 48
>>
File: Rød Aalborg.jpg (251 KB, 2048x1228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rød Aalborg.jpg
251 KB, 2048x1228
>>646205808
>>
>>646206486
UK?
>>
File: mig5.jpg (69 KB, 479x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mig5.jpg
69 KB, 479x480
ØSTJYLLAND!
>>
>>646206728
>Politiforbundet - Hovedbestyrelsen
*sigh*
>>
>>646206767
Former Aussie, moved to Manhattan.
Nu bor jeg i KBH. Jesus christ, tag jer sammen mennesker.
>>
2400, skal vi ryge den fede?
>>
>>646206789
Didn't know Kim Jong-eun was danish.
>>
>>646206937
2700 her. Hvorfor fuck skal i gøre det så svært at komme til centrum på 5A?
>>
>>646206937
2600 er klar på at ryge
>>
File: mig4.jpg (55 KB, 574x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mig4.jpg
55 KB, 574x960
>>646206995
yea i live in Denmark
>>
>>646206937
Too far away mate.
>>
>>646205943

Hvad jeg forvirrede mig over, var dine tanker bag brugen af ordet "vesten", da dette udtryk også dækker over det vestlige Europa, som Danmark er en del af. Mit ønske var at fremhæve dette ved at bruge et udtryk, der beskriver underudviklede lande, da du hentydede til, at Danmark ikke var en del af vesten, som før beksrevet. Ikke ligefrem komik på stort plan.

Det er ikke helt så sjovt når man skal forklare joken. Jeg går bare ud fra, at du lige ville vide om du havde ret i en eller anden tanke omkring mit valg af ord.

P.S. Ingen har lyst til at høre din livshistorie. Gem det bras til din dagbog, eller skriv en biografi.
>>
Er vi danskere virkelig så irriterende at vi skal snakke geografi og politik på /b/ ?
>>
>>646207154
OH SHIT
>>
>>646207205

Ingen kan forstå os alligevel. Hvorfor spekulere over det?
>>
>>646207189
>P.S. Ingen har lyst til at høre din livshistorie. Gem det bras til din dagbog, eller skriv en biografi.
det var min pointe.
>>
>>646207154
Randers?
>>
9800 nogen derude?
>>
>>646207432
>this
>>
File: CHRISTIAN 2.jpg (164 KB, 407x569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CHRISTIAN 2.jpg
164 KB, 407x569
>>646207432
Næsten Ca 20 km fra randers
>>
>>646207446
OVER 9000!!!!!.jpg
>>
>>646206789
Hvad fanden betyder det håndtegn der?
>>
>>646207189
>Hvad jeg forvirrede mig over
Det går da godt med det danske. Fra en Dansker. Makes you wonder why they complain about forreigners ability to speak their own language.
>>
>>646206723
Bliv bare ved med at sige "Hvad i originalt mente" –det lyder latterligt under alle omstændigheder.
>>
>>646206928
>Aussie
Fuck off we're full.
>>
6400 reporting in XDDD
>>
>>646207714
at han er fra "wranders"
>>
File: Stockholm_rgb[1].jpg (110 KB, 1655x749) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stockholm_rgb[1].jpg
110 KB, 1655x749
I'm not scandinavian, but I always hear you danes hating on Sweden - but why did you allow Stockholm to be your capital city??
>>
>>646207635
He looks much better with a beard.
Is that robin williams in the back?
>>
>>646207799
It's the heil for white trash.
>>
>>646207777
You're what? Full? Of what? Yourselves? Yes. Hate of forreigners? Yes.
>>
>>646205830
Christiania is open, but the weather is too shit atm to be moving out
>>
>>646207808
No no no, you got it all wrong, denmark is the capital of ikea
>>
>>646207808
Probably because it's the biggest city on Scandinavia
>>
>>646208032
Constructing furniture of mass discomfort.
>>
>>646207733
Giv det et par årtier eller tre, så er det danske sprog en saga blot.
>>
>>646207808
Danes don't hate Sweden, Sweden hates Sweden.
>>
File: download.jpg (18 KB, 255x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download.jpg
18 KB, 255x187
>>646207399
well
>>
>>646207733

Hvad i alverden skal sætningen: "Fra en dansker" bruges til? Du kan da i det mindste kigge din kritik igennem, inden du sender den.
>>
>>646208141
I should thoroughly hope so. Forældede omgang lort.
>>
File: 4klfuglesep09-57.jpg (52 KB, 369x555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4klfuglesep09-57.jpg
52 KB, 369x555
>>646207799
>>646207714
Jeg er Den eneste Hård Type som går på HF i Randers
>>
>>646207975
Skrub nu bare tilbage til din egen side af jorden
>>
>>646207976
Too far away and i'm too much of a shutin to take the journey anyways.
>>
File: kek.jpg (161 KB, 407x569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.jpg
161 KB, 407x569
>>646207848
Thats Putin
>>
File: 1.jpg (130 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
130 KB, 640x640
POST DANSKE FYRE
>>
>>646208308
Worried that more competent forreigners will take your job? Most likely true.
Or is it really a threat of losing your job at Netto, Aldi or Spar..?
>>
File: SBR_7-804x536.jpg (309 KB, 804x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SBR_7-804x536.jpg
309 KB, 804x536
>>646207808
It's both the largest and most important city in Scandinavia. Stockholm is the biggest economical and cultural centre of northern Europe, so it makes sense.
>>
File: bubberkanikkelide.png (582 KB, 1024x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bubberkanikkelide.png
582 KB, 1024x681
>>646201943
>>
nogen der vil købe kanonslag
>>
>>646208734
ud.
>>
TL;DR, I'll keep getting your SU, making a nice living wage, pay a little bit of tax in return for free education, healthcare and the likes.
Once I'm done, I won't really pay a cent back to the Danish system and move out of your country.
You're your own worst enemy with your xenophobia.
That says a lot coming from a fucking Aussie.
>>
File: 1443981810584.gif (4 MB, 200x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443981810584.gif
4 MB, 200x150
danska djävlar
>>
>>646208809
Hvor meget skal du have for at stikke et op i røven på dig selv?
>>
>>646208809
haha hey sune
>>
>>646204391
Mariagerfjord Gym 6. g'er reportin in
>>
Sikke en fremragende tråd.
>>
how do you guys honestly feel about eastern europeans living in your country and not giving a shit about learning the language?

everyone just speaks english making it pretty useless to learn the language. people seem okay with that
>>
>>646208824
å du klappe bar kaje!
>>
>>646204391
HOBRONX 4 LIFE
>>
>>646209069
6.ger? hvordan har du opnået det
>>
File: 1422877815675.jpg (83 KB, 773x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422877815675.jpg
83 KB, 773x1152
>>646209155
Enig
>>
>>646209196
Blev student i 2013 nigga?
>>
>>646209196
ikke sikker, men tror der har været noget skunk involveret.
>>
>>646209401
bare det var mig
>>
hvordan kan jeg se webm på mac =?
>>
>>646208890
Once I'm done, I won't really pay a cent back to the Danish system and move out of your country.

Paying >2000 dkk in taxes every month (unless you're full resident) and buying overpriced shit (30 dkk for the cheapest lightbulb at fakta LOL) is more than a cent

but i get your point, cause doing the same
>>
>>646209634
bruge den til at købe en pc
>>
File: 1344438556868.jpg (29 KB, 450x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1344438556868.jpg
29 KB, 450x300
>>646209634
Virkelig?
>>
>>646209634
Nemt nok! Du smider dit apple lort ud af vinduet og køber dig en rigtig pc, idiot.
>>
>>646209287
>ats
det er sgu det eneste gode ved politiken, ellers er den da til at tørre tøv i.
>>
>>646209730
Yeah, sure they'll get some money out of me through moms and my 42+ hours of work here, but compared to the price of a university degree elsewhere? Pretty cheap.
>>
>>646209634
Fuck mac! Fuck apple I det hele taget...
>>
Jfjd
>>
>>646209634
slet sys32
>>
>>646209634
fordi 4chan er indernettets bedsteste sted at spørge om hjælp... især på /b/ så får du her et garanteret virus og adware frit websted, du kan finde mere information om din forespørgsel!

http://www.webmfiles.org/how-to-play-webm-files/
>>
>>646210034
Don't cut yourself on those edges son.
>>
Nogen LA fags her?
>>
>>646210187
Sorry.. den sagde bare lige før at jeg var banned, så skulle bare lige teste, om det var en fejl..
Det var det heldigvis xD
>>
>>646209949

As a Dane myself, I can't really argue with your logic behind our system. We spend most of our time trying to figure out how to benifit from it.
>>
>>646208536
>>
>>646199081
Har hendes mobil Nr!
>>
>>646210312
var ret aktiv i LAU.
>>
>>646210312
Ja. og jeg er så træt af det plejer far at gøre
>>
>>646209634
google chrome
>>
>>646210322
lige nu forestiller jeg mig en eller anden tryhard noob der sidder hjemme på værelset og snakker med en eller anden ligegyldig perker "as a dane"
aldrig fucking prøv, bøsserøv
>>
>>646210322
If only most Danes got out and experienced the world, they'd understand what a good society they have and probably appreciate it more.
I just can't justify or rationalize living in a country where 20% have voted for DF.>>646210635
I'm from Australia, you absolute idiot.
>>
>>646210444
Hvad synes du egentlig om at LAU deler snus ud sammen med deres brochurer og så til elever lige inden de skal til time på deres gym?
>>
>>646210336
>Learn to crop
>>
>>646210322
>As a
redditør detekteret
>>
Anyhow. Ausfag in Daneland out.
Keep the angsty xenophobia at your highest
and >>646210739 enjoy your sister.
>>
>>646210417
Hvad er det så?
>>
>>646210956
70 20 12 01
>>
File: 1441663174136.jpg (119 KB, 979x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441663174136.jpg
119 KB, 979x667
Norge !
>>
File: image.jpg (105 KB, 772x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
105 KB, 772x580
>>646199183
Bevis det
>>
>>646211166
Du må gerne få den, vi er færdige med at skide
>>
File: slowpoke.png (12 KB, 312x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slowpoke.png
12 KB, 312x295
>>646211218
>>
>>646211218
Gider simpelthen ikke at bevise mere nu.
>>
det nr der er til

www.livslinien.dk
>>
Danskjävlar
>>
>>646211414
Panties + timestamp
>>
post danske sluts
>>
>>646211861
Kan du ikke lide Rikke?
>>
File: 2.jpg (75 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
75 KB, 612x612
>>646211974
>>
File: image.jpg (172 KB, 1242x2208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
172 KB, 1242x2208
Sikke en flok tabere
>>
>>646212294
virker legitimt
>>
>>646212294
den fik jeg også i går, overvejede om jeg skulle uploade et billede af min pik til dem.
>>
>>646212076
Fik du kolde fødder?

93935237
>>
>>646212513
Må jeg se din pik?
>>
>>646212513
Kunne være fun
>>
>>646212701
nej
>>
>>646207132
Har god hash fra Johnny.
Hvor skal vi mødes?
>>
>>646211861
>>646212592
Såå... hvem ringer?
>>
>>646210635

Blev man lidt sur over noget så ligegyldigt som en simpel observation, din autisitiske fladpande? I det mindste fejler fantasien ikke noget.

>Det er kun perkere der kan finde på at udnytte systemet.

Lyv du bare for dig selv.
>>
Fuck jer alle sammen. Er så træt af mine landsmænd efterhånden.
>>
>>646213064
Oppe ved hullet?
>>
Ryger joint 2800
>>
>>646213347
Det er for langt væk, det regner bro
>>
>>646213340
Tak mester sklet for gode ben og calcium
>>
>>646213340
så tag dog til sverige
>>
>>646213074
Ingen har nosser nok til det
>>
>>646213340

Hvis det kan give dig lidt ro, så er de fleste her ikke alt for seriøse i deres udtalelser.
>>
>>646213521
Hvor fuck bor du henne, hvissinge her
>>
>>646213340
Er så enig. Kan ikke se hvad faen DK giver mig, udover penge for at lave ingenting
>>
>>646213307
tror ikke du forstod pointen, batman
>>
>>646213862
Giv mig en god grund til at skulle ringe til det nummer!?
>>
File: 135283296940.gif (2 MB, 450x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135283296940.gif
2 MB, 450x337
Nogen der stadig har Randers mappen?

Man plejede at bruge en dropbox med mailen
Killerjonjoni@outlook.dk - Men dropboxen er blevet lukket ned. Nogen der har den?
>>
>>646214328

Ikke nu, Robin! Kan du ikke se jeg er i gang med noget vigtigt!
>>
Jeg craver Them mappen ret hårdt, min kusine er vidst deri, nogen der har link?
>>
>>646214414
For sjovs skyld..
>>
>>646214599
Klart, proletar livet skal også vedligeholdes :)
Thread replies: 299
Thread images: 58
Thread DB ID: 61100[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.