[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Danskertråd!
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 112
Thread images: 19
Danskertråd!

Piger: tits or GTFO! I får ingen respons, udover GTFO, hvis ikke der er patter og timestamp.

Skriv jeres alder og by! 27, 7100 Vejle.
>>
19, 4500 nykøbing sj
>>
>>
>>646356505
Nice, hvem er hun?
>>
>>646356621
sofie
>>
igen idag :)
>>
File: fatass.png (1 MB, 750x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fatass.png
1 MB, 750x820
>>646356505
moar
>>
>>646357035
Hun er fræk nok - mere?
>>
File: swedish-king-meme.jpg (44 KB, 512x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swedish-king-meme.jpg
44 KB, 512x321
>>
Sup
Leder efter en .webm med en pige der ridder en mand. Hun har kæmpe patter, og har kort hvidt hår!
>>
18, 4560 Vig
>>
File: 1444765558038.jpg (677 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444765558038.jpg
677 KB, 1920x1080
Luderen fra i går, som ikke viste patter og heller ikke kan måneden
>>
>>646357897
Hvad er hun? 12?
>>
>>646358121
14 - gammel nok til at vise kasser.
>>
>>646357897
Tror ikke hun meget mere..
>>
>>646358240
Du er sku da lidt klam er du ik..
>>
Nogle gode historier fra da man skulle til session?
>>
>>646358386
Du er lidt fag, er du ikk?
>>
>>646358386
Whiteknight. Det her er /b/
>>
>>646358419
Meget standard. Foredrag fra HJV, IK-test, lægetjek og tombola...
>>
>>646358240
Næ ikke på 4chan fag, her følger vi Amerikansk lov som siger at hun skal være 18.
>>
Well 30 og Odense.
har nogle billeder på xhamster.com med nogle danske tøser.
>>
Hold nu jeres kæft. Flere piger!!! I øvrigt, hvis man ikke vil se en 14 årige veludviklet pige, så er man en bøskarl.
>>
9220 reporting in
>>
>>646358820
Haha, hold nu din kæft din lille svans. GTFO.
>>
>>646358820
Endnu en whiteknight.
>>
>>646358862
Ja men uploader du en 14 årig her bliver du bannet og tråden bliver taget ned.
>>
i har bare lyst til noget CP?>>646358240
>>646358121
>>
>>646355936
19, Skanderborg
>>
>>646359054
>>646359097
14 er ikke pizza... I øvrigt er du jo idiot hvis du bruger 4chan uden vpn som minimum.
>>
18 årig dreng, 4300 Holbæk
>>
Danskjävlar
>>
>>646359568
I det mindste elsker vi ikke klamme muslimer, ligesom jer.
>>
>>646359686

Folk herinde bliver da også dummere og dummere.. håber aldrig du slipper ud af Jylland kære ven
>>
>>646359362
hvilken VPn bruger du da?
>>
26, Vejle 7100 (Kbh atm.)
>>
>>646359943
Jylland er jo fyldt med muslimer! Muslimere skal du bare skydes én efter fucking én - bortset fra børnene, hvis de kan droppe islam.
>>
>>646360343
syntes ikke nødvendigvis kun vi skal dræbe muslimere.. jehovaer kunn da også lige få en tur .. når nu vi er igang
>>
>>646360343

Nogensinde hørt om uddannelse? Du skulle prøve det
>>
>>646360481
Jehovaer er bare pisse irriterende, men jeg er frisk.

Muslimere er bare så pisse klamme, med deres religiøse pis og kanel som skal påduttes os andre. De fucking 15 små svansede perkere, der står på banegården med arme på størrelse med saltstænger, og er højtråbende fordi de er en "gruppe" - de skal bare skydes. Jeg kan ikke fordrage deres mentalitet, hvilket gør at jeg ryger ned på det her niveau hvor jeg bare vil slå lortet ihjel.
>>
Elsker at se danske proller trolle på 4chan.
Varmer mit hjerte at se at folk med muligheden for gratis uddannelse, stadigt kan formode at lyde som klaphatte.
>>
>>646360656
Uddannelse har intet med sagen at gøre. De er en flok fucktards, som skal ud. DF for altid! Bare vent, de får det hårdere endnu, de små perkere.

I øvrigt er jeg uddannet.
>>
>>646360958
Hvad har det med perkere at gøre? Jeg ville uden tvivl ønske at Hitler dræbte 600.000.000 muslimere, end én eneste jøde.
>>
http://xhamster.com/photos/gallery/3970673/danish_girls.html
>>
>>646361113

Haha, som hvad? Maler? Get a fucking life
>>
>>646361299
Stod valget mellem 1 jøde eller 600.000.000 muslimere, så ville jeg nu også vælge at dræbe muslimerne.
>>
>>646358643
>>646359044
undskyld jeg spørg, men ved du hvad en whiteknight er?
>>
>>646361360
Du er en muslimelskende tosse, som jeg med glæde ville flække på kryds og på tværs - fede svin. Du sidder der bag din skærm, med dine chips, cola, chokolade og din pik i den ene hånd og spiller den af, til tanken om din mor. Klamme svans.
>>
File: Hest.png (1 MB, 961x654) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hest.png
1 MB, 961x654
>>
>>646361631
Tyv tror hver mand stjæler
>>
>>646361847
Giv mig din mail, så skal jeg nok skrive til dig, hvis jeg ser et tilbud på fedtsugning eller tilbud til et motionscenter, tyksak.
>>
>>646355936
Goddag Alle sammen!!!
>>
>>646362139
Mere?
>>
>>646357897
Underage b&
>>
>>646362198
Bedre tihi
>>
>>646362332
Flere?
>>
>>646362332
Nice
>>
>>646362332
Moar!! :)
>>
>>646362332
Timestamp?
>>
>>646362332
Græder hvis det er en mand/knægt..
>>
>>646362667
HAHAH.. ku godt ligne lidt ja.
>>
>>646362667
Man kan se det lange lyse hår..
>>
>>646362090
Er der da mange af sådan tilbud i Nazibladet??
>>
File: 14330136830910.jpg (52 KB, 650x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14330136830910.jpg
52 KB, 650x493
>>646362454
>>646362518
>>646362570
>>646362571
>>646362667

Har ikke flere?! :( Vis mig noget.. lad os snakke og debatte om perkere..
>>
File: HD.porn.gif.gif (2 MB, 507x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HD.porn.gif.gif
2 MB, 507x500
>>
>>646361530
Ligesom en SJW = Social justice warrior.
Det er en fag der prøver at få folk til at være politisk korrekte. Ligesom en PC i den nye south park sæson.
>>
>>646362861
Åben øjnene dreng. Danmark forsvinder foran dig - din perkerelsker.
>>
>>646363035
DEt var ellers godt det nye south park.
>>
>>646362899
Okay, hvad synes du om dem?
>>
>>646363104
Det er så sandt.
Bevare Danmark!
>>
>>646362861
Fuck af Mads.
>>
>>646363204
Jada
>>
23, 5300 kerteminde.
der er sq ikke noget godt over den danske 4chan del..8/10 er børn der tror det er sejt at være fremmedhadsk
>>
>>646363246
Hun var fin nok i sengen!
Men det er længe siden.
>>
>>646363104
Enig. Bare se den stormoskè i KBH - hvor helvede passer sådan en klam bygning ind henne? For satan, hvor jeg håber at det er nogen der taber en granat derinde.
>>
>>646363104
Bliver ikke DF som redder Danmark er tydeligt for selv idioter. Har to ture til afghan, så helt dreng er man vel ikke længere
>>
File: 1437737616298.jpg (51 KB, 490x661) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437737616298.jpg
51 KB, 490x661
danmarks dick
>>
>>646362332
>>646362139
Se filename bøsser. Det er bare en dude der troller.
>>
>>646363567
Så håber jeg da du fik skudt nogle sandnegere.
>>
Er der nogle Asetroende Danskere herinde?
>>
>>646363486
Det er ikke sejt, men realiteten. Hvad er der godt ved dem? De ødelægger alt.
>>
File: cep32.jpg (2 MB, 4912x7360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cep32.jpg
2 MB, 4912x7360
>>646363642
Lol! Du er da helt væk!
>>
>>646363871
OG lige et mere her, Dansk trunte
>>
>>646363975
why give a fuck? gør dog noget ved det hvis det er så stort et problem for dig - hvad hjælper det at sidde og være en keyboard warrior? hvad håber du på at få ud af det? i er da helt latterlige..
>>
>>646364164
Tydeligvis i dansk vand.. Det er bare ikke særlig indbydende!
>>
>>646363104
Hvorfor er at folk insisterer på at "Danmark bliver overtaget af muslimer"? Det hele er blæst op i proportioner der er helt fucked!
>>
>>646363871
En smule. Jeg er mest kulturkristen, men går meget op i nordiske sagn og myter - synes de er meget mere interessante end historier om en eller anden sandneger, der gik rundt på søer.
>>
Jimmbow7
liderlig pige sender bilder efter dick pic
>>
>>646363035
sorry men en social justice warrior og en whiteknight er bestemt ikke det samme.
sorry jeg ser ikke southpark..
Whiteknight er en fyr som redder piger ved at støtte eller undskylde dårlig opførsel, i håb om at få sex til gengæld, det er en som får piger til at lyde søde selvom de ikke er.
prøvede at dumme det lidt ned så det er til at forstå. men det er bestemt ikke det samme
>>
>>646364724
NEJ
>>
>>646364724
Okay tak
>>
Nogen der ser serien Limitless? Har ikke set den endnu
>>
>>
>>646365559
JA.. Den er fucking skod!
Første afsnit minder om filmen.. meh! andet afsnit arbejder han for fbi.. lawl.
>>
>>646355936
7300
>>
>>646365731
Lad mig gætte. Det er stort set det samme som Castle eller Forever?
>>
File: 1442844191159.jpg (256 KB, 854x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442844191159.jpg
256 KB, 854x1280
>>646365943
Det ved jeg ikke!
>>
File: 1441238084013-0.jpg (116 KB, 790x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441238084013-0.jpg
116 KB, 790x990
>>
>>646366175
luder
>>
>>646363871
>>646364164
Det egentlig sjovt at se folk der poster billeder af folk man kender.. det siger lidt om hvor lille Danmark er
>>
>>646366175
Den mest uintelligente ungdomspolitiker i Danmark
>>
>>
Aarhus Uni anyone?
>>
2000 Frederiksberg reporting in!
>>
>>646367620
Aalborg
>>
>>646368177
>Aalborg
>>
>>646368177
>>646368213
samme
>>
>>646367145
Hvad har det nu med sagen af gøre?
>>
>>646368177
Er Aalborg ikke kun for dem med de lave snit, eller dem der er så uheldige at være født deroppe af?
>>
>>646368177
>>646368213
>>646368359
Der er squ fire af os
>>
>>646368407
Måske. Men der er her festen er
>>
>>646368177
>>646368213
>>646368359
>>646368446
Samefag
Thread replies: 112
Thread images: 19
Thread DB ID: 61406[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.