[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
EXYU
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 215
Thread images: 84
File: 1444773119632s.jpg (4 KB, 250x166) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444773119632s.jpg
4 KB, 250x166
EXYU
>>
smeće
>>
bosnianfag here
>>
>>646395086
jebem vam materu
>>
Drugi za /int/
>>
https://www.youtube.com/watch?v=MH17AHIklCM emosije
>>
File: 1435193198883.jpg (445 KB, 700x996) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435193198883.jpg
445 KB, 700x996
postajte ko i jucer picke iz ex-yu gole ili obucene po mogucnosti gole
>>646395700
odjebi cigane siptarski
>>
>>646395086
Sinoc je bio odlican thread i atmosfera i kacili smo ribe sa prostora ex-yu . To je bila poenta .
Sta si ti napravio thread i samo ga nazvao EXYU , murs u picku materinu , koga zabole kurac konkretno samo za exyu?
>>
>>646396044
odakle je ova pička?
>>
>>646396201
nisam OP, ali jucer je bil dogovor da se denes opet napravi
>>646396508
mislim da zg, to je sama postala na /b/ ali navijali smo za sise
>>
File: kosovo-is-albania.jpg (126 KB, 650x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kosovo-is-albania.jpg
126 KB, 650x373
>>646396044
u mad?
>>
>>646396201

Kaj seres kurac, dogovor je bio da se napravio thread i da se nastavi atmosfera od jucer. Cetnik sugavi
>>
TRI PRSTA
R
I

P
R
S
T
A
>>
znači počelo je... jebo sam vam mater. ...
>>
File: 1414062373808.png (1 MB, 641x1134) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414062373808.png
1 MB, 641x1134
>>646397071
uf kroz ekran mi smrde ti siptari
kak neko more to imat na kompu
>>
Hahaha ajd poludite sad svi
>>
vise jebite na balkanu, norveski pasos je zakon
>>
>>646398233
Kurvo prodana, necu da te vidim u Srbiji vise mamu ti jebem. Isti si kao Sirijci picka ti materina
>>
>>646398233
još da je to tvoja putovnica majmune bolesni
>>
hello serbshits and croatshits. you are the scum of the fucking earth. fucking apes and savages. jesus how much i'm fucking happy i'm not born in these ex-yu ruins of countries hahahahah
>>
>>646398953
>hahahahh
kakav degen , nemojte mu odgovarati , nemojte ih hraniti ,to cekaju
>>
ode nam thread u kurac jebiga....
>>
>>646399201
ovo kad sam prvi put video umalo nisam umro , da li je najoriginalnija fora ikad
>>
>>646396044
>>646395086
Koji kurac nismo počeli u 8 kada smo se i dogovorili.
>>
>>646399195
i don't understand that primitive language, don't even have a name.... serbo-croatian???? ahahaHAHahahaha
>>
>>646398516
>>646398624
Sta jos zelite , sliku sa datestamp ?
>>
>>646399786
datestampe je isto fejk. znam ja. prodaju se na toru slike sa tajmstempovima za cijelu godinu pička ti materina da ti pička materina
>>
>>646399786
bolje da si istetovirao kitu na celu pederu
>>
kako ste dobili batina u malti srbende jebeneeeeeeeeeeeeeeeeeee
>>
File: 1419533576992.jpg (382 KB, 1066x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419533576992.jpg
382 KB, 1066x1600
Jebite se ovo je sada trap thread.
>>
File: 21412412.jpg (26 KB, 480x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
21412412.jpg
26 KB, 480x454
>>646400092
nisam to ja pederu
>>646400041
hoces da vidis kakav auto vozim u norveskoj ?
>>
File: 1425747698094.jpg (169 KB, 1306x980) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425747698094.jpg
169 KB, 1306x980
>>646399330
znam, jebenica razbu eee
>>
>>646400650
hahaahha ajdddddeeeeeeeeeeeeeeeee zanima nas
>>
Op je opet kopletna pedercina, jebi se OP
>>
File: 1419532494403.jpg (75 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419532494403.jpg
75 KB, 600x900
>>646400639
>>
>>646400639
rokaj , ne vredi ovo veceras , izgleda da degeni klinci nisu polegali , sinoc je bilo dobro...
>>
File: 1419534178519.jpg (366 KB, 1067x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419534178519.jpg
366 KB, 1067x1600
>>
>>646400830
jebala vas ona vise , dajte neku bolju
>>
>>646400830
Odjebi fegetu
>>
File: 1431798139632.jpg (70 KB, 620x930) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431798139632.jpg
70 KB, 620x930
>>646400878
Sinoć je bila jebenica.
>>646400987
evo, pati
>>646401017
>2015.
>still fapping on woman
pleb
>>
File: 12312312312.jpg (43 KB, 562x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12312312312.jpg
43 KB, 562x960
>>646400807
koji mislis da je ovo
>>
>>646400987
>ona
>>646400878
koga ti zoves degenim klincom jebem vise u osnovnoj nego sta cete vi za zivota
>>
>>646401388
ovo sranje sa šidskim tablicama? daj frajeru odjebi hahahahahahahha. e, koliko ti je pički reklo da si balkansko smeće tamo u norveškoj?
>>
File: 1433263945017.jpg (47 KB, 288x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433263945017.jpg
47 KB, 288x344
>>646401388
All je Fiat 500 jeben.
>>
File: slovenska_ln3[1].jpg (60 KB, 205x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slovenska_ln3[1].jpg
60 KB, 205x284
Lep pozdrav iz Slovenije, bratje z juga!
>>
>>646401388
ford fiesta
>>
brijem da ste svi takvi jadnici ono. kaos
>>
>exyu thread
>kači pedere
Wtf
>>
File: cm.gif (660 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cm.gif
660 KB, 320x240
>>
>>646401851
kaj se ti frčeš tamo pederčino??? kao ti bi pičke gledo a?
>>
>>646401851
Exyu na /b/ se bavi fetišima sve ja dozvoljeno od cura sa penisima do dupina.
Usput, prava žena.
>>
File: 1418494301395.jpg (82 KB, 600x673) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418494301395.jpg
82 KB, 600x673
>>646401851
>>
>>646401590
>>646401651
>>646401693

Ma jok mercedes e klasa 2014 model e350
>>
>>646402056
Nisam siguran da li Srbin koji trolluje ili klasicni hrvat... Stagod drkaj na trandze homosu
>>
>>646402399
ma modeliro sam ti staru
>>
File: cumcumshem.webm (265 KB, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>646402056
Reci mu /b/rate
>>
>>646402317

Is there more of these?
>>
File: 1430614910882.jpg (131 KB, 666x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430614910882.jpg
131 KB, 666x1000
>>646402317
Još
>>
>>646402546
dont know, the only one i have
>>
Sutra poslje ponoci thread, vidim da je 7.b jos nije otiso spat
>>
Ima li makedonci?
>>
ITT: Pederski čefurji
>>
File: 1415146245848s.jpg (2 KB, 125x84) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415146245848s.jpg
2 KB, 125x84
>>646401678
Vlažan pozdrav iz Zagreba
>>
>>646402522
hoces mozda jos slika ?
Sta mi neverujes jbg
>>
File: 1425327659427.jpg (715 KB, 1843x1382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425327659427.jpg
715 KB, 1843x1382
>>
do you slavs squat?
>>
>>646402959
imas lepog golfa dvojku
>>
>>646395653

O pa djes balijo?
>>
>>646402885
ITT: slo cucks
>>
File: 1442333075094.jpg (38 KB, 650x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442333075094.jpg
38 KB, 650x365
>>646402984
store in banja luka
>>
File: what2.jpg (2 MB, 2300x1533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
what2.jpg
2 MB, 2300x1533
>>646402962
WTF?
Koji kurac maistore.
>>646402984
Yes.
>>
>>646402959
kaj nije bio ford prije deset minuta? sada je golf. full of shit si frajeru. ajde teraj.
>>
>>646402800
Normalno deka ima
od koj grad si?
>>
>>>/int/49340431
>>
>>646403489
kumanovo
>>
s kojih ste boardova?
>>
>>646403151

kako si siptare ?
>>
File: 1442694126115.jpg (6 KB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442694126115.jpg
6 KB, 320x180
kakvi degenerici na ovom b, trebala vas je majka aboritrat, sad vas pozivam na int u exyu da sjebete i one tamo degenerike hehe
>>
>>646402984

>do you slavs squat

wtf asking as if a non-slav made squatting trendy. try to squat yourself amerifat and break a leg.
>>
IVANEEEEEEE JESI OVDJEEEEEE
LAZAREVACCC
USSTAŠAAA OVDJEEE
>>
>>646403614
>s kojih ste boardova?
hahahahahahahaha

neko profi pitanje hahahahah
>>
File: cute.jpg (150 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cute.jpg
150 KB, 640x640
Kaj sada, postajte pičke.
>>646403496
Odjebi dosta mi je guzobola i shitpostanja "kako je počeo rat" /b/ je zakon
>>
>>646403672

pa pizda ti strinina ako ti treba qifsha motrash evo jebi ovoga

>>646403614
>>
>>646395086
Jebo vam mater komunističku
t. ex-SKJ član
>>
>>646403496
ovo je bukvalno rak , a ovi sto se napusavaju medjusobno dabogda zavrsili u istoj jami jebem im mater punu mrznje i bez svrhe u zivotu
>>
>>646403614
/b/
/vr/
/v/
/ic/
/diy/
/gif/
Master race
>>
>nisam siguran jesu li ovdje svi s /int/
>>
>>646403099
>>646403293
evo vam brojanica

zima u pm u norveskoj
>>
>>646404227
to bude samo navečer kad se dječica vrate iz škole, sad kad jače krene škola nema toga
>>
>>646404264
ja iskreno samo obitavam na /g/ i ponekad /b/ , sinoc sam bio na ovom thread-u , bilo je do jaja
>>
File: jj.jpg (10 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jj.jpg
10 KB, 259x194
>>646404227
OVO
V
O
>>
>>646404227
>bukvalno
DOSLOVNO SI RAK
>>
>>646404264

ma jebo im int mater krvavu. samo neki pederi koji se dobacivaju sa "poland ball" slikama. debili nepismeni.
>>
>>646404404
ne laži ti nemaš auto lažove
>>
>>646404404
>nema veliku navigaciju
hahahahhaahh
>>
>>646404543
t. /b/ user
>>
https://www.youtube.com/watch?v=76eXGKIPjwc

šta sluša /b/ ??
>>
j-jebem vam majku ne dolazite mi na /int/
>>
File: 1441561967381.jpg (20 KB, 468x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441561967381.jpg
20 KB, 468x286
>>646404543
>njemu smetaju ljudi sa int-a i misli da iko u exyu stavlja "poland ball
>on u isto vrijeme drka na trapove i ostale degenerične stvari

UBIJSE
B
I
J
S
E
>>
>>646404722
mEtAl
>>
>>646404404

>felix da house cat

potvrdjeni peder
>>
>>646404722
https://www.youtube.com/watch?v=OTBcxno8Smc
>>
/parovi/
>>
>>646404886
https://www.youtube.com/watch?v=txgQDysd2mw
>>
MOJ IVANEEEEEEE LAZAREVAC BIOOOOO
>>
>>646404722

https://www.youtube.com/watch?v=beaE-IQU5FY
>>
Vojvodjanin ovde
>>
>>646404990
OVO
V
O
>>
File: shecum.webm (265 KB, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>646404823
Samo pederi ne drkaju na zamkice.
To je istina pitaj /lgbt/
>>
File: 123456.jpg (896 KB, 2688x1520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123456.jpg
896 KB, 2688x1520
>>646404593
>>646404579
Jebiga zato koristim tomtom go 6000
>>
>>646404722
https://www.youtube.com/watch?v=JufixCPuE3s

https://www.youtube.com/watch?v=zd5mInPZwik
>>
File: the rust.gif (765 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
the rust.gif
765 KB, 500x281
bok
>>
>>646404823

>confirmed int faggot

>>>/int/

>ubijse

kill yourself nepismeni tenkre
>>
>>646405246
ovaj jos sere o autu i norveskoj ..
jbt koji autist lol
>>
tko od vas nikada nije karao da čujem??P? I zašto?
>>
>>646404722

https://www.youtube.com/watch?v=W7HTYkAWkKo

legenda
>>
>>646405268
kolko kida serija tebra...
>>
>>646404827
kad budes punoljetan se vrati na 4chan
>>
>>646395086
њењ лад
>>
>>646405471
ja

neda mi se
>>
File: 1440879657331.jpg (39 KB, 436x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440879657331.jpg
39 KB, 436x436
>>646405471
Ja sam

JA JESAM
>>
File: 1419703749557.jpg (12 KB, 320x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419703749557.jpg
12 KB, 320x212
>>646404920
Glupe cajke.
>>
>>646405555

kvads potvrdjuju. mars sa interneta
>>
dajte mi čašu vode
>>
>>646405471
odbio sam 5 devojaka i 2 sigurna jebanja do sada , imam 24 , zelim samo postati wizard
>>
File: 1442609289334.jpg (26 KB, 367x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442609289334.jpg
26 KB, 367x500
>>646405678
>ja slušam samo klasičnu glazbu
>>
>>646405193
Molim te reci njeno ime
>>
>>646405678
Ubij se pederu Maca JEBE
>>
IGRA ROKENROL CELA JUGOSLAVIJAAA
>>
JEBO TI JA KRV KRUH MATER I SVE MRTVE I OVE CAOTCHE SA STREET SIGNOVIMA DA TI JEBEM GROB POPIŠANI KURVETINO BALAVA
>>
File: 1440857143417.jpg (105 KB, 660x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440857143417.jpg
105 KB, 660x433
>kaj
>>
>>646405500
kol'ko?
>>
>>646405778
OVO

ja ću sad odbit jednu koja je željna moga kurca
>>
File: 1431129021004.jpg (499 KB, 2046x1364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431129021004.jpg
499 KB, 2046x1364
>>646406058
Odjebi sa /int/ mimikama i postaj curke.
>>
>>646405500
najjača
>>
Malo kasnim...

Pozdrav svima, nije bitna nacija...
>>
>>646406511

ko ti je ta riba?
>>
>>646406382
na nju sam zdrko jedno tri kante od 20 litri

>>646406470
>vrijeme je spljošteni krug
OVO
V
O
>>
File: ret.gif (2 MB, 640x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ret.gif
2 MB, 640x352
>>646405822
Kaj fali klasičnoj glazbi?
Sada mi samo odgovori nisam retardiran.
>>
>>646406511
odjebi srbine
>>
File: 1234.jpg (583 KB, 2560x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1234.jpg
583 KB, 2560x1440
>>646405403
jbg imam i 3 ekrana da bude srpski
>>
>>646406704
pusti ga, proba stvorit opću atmosferu gdje ako ne slušaš tursku glazba si fedora meme
>>
File: drug.jpg (50 KB, 429x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drug.jpg
50 KB, 429x409
>>646406511
Pozdrav druže, samo nastavi.
>>
>>646406627

Neka sa face-a brate...
>>
>>646406915
Seljačina.
Takve ljude treba pobiti.
>>
>>646395086
https://www.youtube.com/watch?v=OirkDSw9kP4
mislim da ovdije nema nikog ko vako nešt ne voli :)
>>
>>646406945
>USSR

pa jebo ti staljin majku zar nisi u stanju staviti JNA odelo. puj mamicu ti kgbsku
>>
File: iseeu.jpg (577 KB, 816x1822) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iseeu.jpg
577 KB, 816x1822
>>646406717

Ne zelim.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=g8JYeuUDD1k
>>
https://www.youtube.com/watch?v=zqDzpiq-DpA
samo deri buraz
>>
File: 30 sec.webm (265 KB, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>646407170
Ajd mi ti pošalji tu sliku da imam plaćam pornjavom.
>>
>tu ima ljudi koji idu na /b/
kolko imate godina dečurlijo ajmo priznajte
>>
>>646407620
25
>>
>>646407620

27
>>
File: 1419983126753.jpg (68 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419983126753.jpg
68 KB, 500x667
>>646407620
Za par dana 28.
Jel mislite da je kasno da počnem crtati?
>>
>>646407620
24 , na putu da postanem wizard btw
>>
kak ove male bubice uopće mogu živit? pa kak su to mali organi i mozak? pa kak to sve dela?
>>
>>646407971

daj nemoj jebat
>>
>>646407698
>>646407829
>>646407859
>>646407971
hvala na (ti) pozz
>>
>>646407971
Kako ti stoji suknja, baš tražim prijatelja za kartanje.
>>
>>646408182
doslovno
>>
>>646406800
Ej kako se to spoji. Samo ne zanima ja imam Smart TV spojen preko pc-a
>>
>>646405246
čelaviš frende
>>
>>646408655
imas analogne i digitalne monitore, ovisno o izlazima iz graficke mozes spajat.. starije grafe su imale 2 analog/digital minimalno.. danas nabiju 4 DP, 1 HDMI i DVI-D, dakle kao za 6 ekrana ali je svaki digitalni, onda u windowsima podesis redosljed
>>
File: Old-w.jpg (564 KB, 2000x1430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Old-w.jpg
564 KB, 2000x1430
Jel ovaj dred mrtav?
>>
>>646408953

Za sada jos nije...
>>
Lijep poydrav vam yelim
>>
File: 1444610291079.jpg (68 KB, 596x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444610291079.jpg
68 KB, 596x568
SMRT СВИМА
>>
Evo zore, evo zore
Bogu da sa pomolim...
>>
Jel možda Ivan Kolak u ovom fredu?
>>
>>646409230
konacno klasican /b/tard
>>
>>646409148

koji kurac ti je tipkovnica na engleskome?
>>
File: Topkek.jpg (13 KB, 500x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Topkek.jpg
13 KB, 500x332
>>646409230
>>
>>646409090
jbt...kako se zove ova ?
>>
File: girl w.gif (640 KB, 360x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
girl w.gif
640 KB, 360x360
>>646408926
Kul, hvala.
Dobro je nešto i naučiti evo slika.
>>
>>646409442

Ne znam, ne znam.
>>
>>646409379

Poy
>>
File: top kek.gif (1 MB, 349x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
top kek.gif
1 MB, 349x310
>>646409230
>>
File: 1419885968531.jpg (18 KB, 263x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419885968531.jpg
18 KB, 263x228
>>646409606
Šta bi joj radio; jel naša?
>>
>>646410008

Iz Zagreba je.
>>
>>646410008
Русские?
>>
File: 1440190996999.jpg (74 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440190996999.jpg
74 KB, 960x720
Ok, ljudi merry, fuck, kill /b/ edicija
>>
File: 1431733232783.jpg (102 KB, 600x844) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431733232783.jpg
102 KB, 600x844
>>646410298
Čekaj i ja sam. Ovaj može li više detalja o mladoj gospodičnoj, kao i slika.
>>
>>646409525
ово сам спојио 2џ дви-хдми , 1 мини дисплазпорт и тв на хдми тве
Имам џфџ радеон 280џ
>>
>>646410663

Ne moze brate vise od grada, jbg.
>>
>>646410346
fak ljevog, meri desnog, a ovu dronfulju u sredini ubit nožem
>>
Ѕмај је ѕакон
>>
Ne iyayivajte jedno drugo.
>>
>>646410791

Bolje da ubacis sliku neke picke nego sto se hvalis kompom...
>>
>>646411022

Jebo zmaja krezuboga vidi ovog lika

https://www.youtube.com/watch?v=zH9krpIStiM
>>
>>646410943
Zašto, jako bi je volio upoznati na slikama izgleda kao jako zanimljiva i inteligentna osoba. Ja mislim da bi imali puno zajedničkih tema za razgovor.
>>
File: 1433259590411.gif (2 MB, 293x205) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433259590411.gif
2 MB, 293x205
>>646410791
Može prijevod za Uberslave.
>>
>>646411839
pa u opće nije zgodna u pm
>>
File: 1443737432423.jpg (84 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443737432423.jpg
84 KB, 500x667
>>646411407
>>
>>646412061
Ja se palim na osobnost.
>>
>>646411839
>>646412061

Imate li vi ljudi kakvu dobru vutru?

Ja sam trenutno u Zagrebu.
>>
>>646412049
ovo je najbolje sto nam se desilo u zadnjih 30 godina
>>
File: 1444775175700.jpg (36 KB, 460x503) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444775175700.jpg
36 KB, 460x503
Hrvati zajebal situacijo z begunci, tko k vsako medsosedsko govno, kr mejte jebene kune.
>>
File: 1430938090696.jpg (41 KB, 567x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430938090696.jpg
41 KB, 567x478
>>646412247
Samo normabel?
Koliko čovjek treba uzeti da bide high?
Osobna iskustva molim.
>>
>>646412322
Neznam šta mi je ja bi je još jebao, ali najzgodnija je u ovome spotu
https://www.youtube.com/watch?v=CbK4jKHFn5w
>>
>>646412819

Koliko trebas uzeti normabela da bi se uradio?

Ne bih znao odgovor na to pitanje.
>>
>>646413216
Probao bih sa 20 mg ali se bojim fuck.
>>
>>646412247
imam, mislim znam likove
al mrzim i za sebe uzimat kamoli da sad nekom idem riješavat

>>646412819
ovisi od kolko su
>>
>>646413423

A sto pijes tablete brate?

Daj nabavi neku dobru vuju pa cemo zajedno zapaliti...
>>
>>646413708

Evo mail pa se javi: wechoosetogethigh@gmail.com
>>
File: 1429059792304.jpg (244 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429059792304.jpg
244 KB, 700x700
>>646413963
int je sfw a /b/ nije i zato odjebi
uostalom ovde je bolja ekipa
>>
File: 1439412440473.jpg (292 KB, 1116x1680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439412440473.jpg
292 KB, 1116x1680
>>646413708
5 mg
>>646413963
/int/ odjebi
>>
File: Pepe_gun.jpg (6 KB, 200x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pepe_gun.jpg
6 KB, 200x194
Neki od vas /b/raće ste u pravu. Ne idite u školu sutra ako ste u Zagrebu
>>
hahahaha kao hrvat ja najvise mrzim srbe, zato sam se i spetljo s jednom malom sofijom da joj napravim hrvatsko dijete i pokatolicim njenu krivoslavnu obitelj hahahahhah hahahhha
napadnite me
>>
>>646415694
>ste u pravu.
valjda mislis "ste u redu" jebote translate
>>
>>646415694
kakva seljacina
>>
>>646413963
OVO
>>
File: toad.jpg (51 KB, 540x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
toad.jpg
51 KB, 540x391
>>646415694

Made me giggle.
>>
File: EX YU b.png (37 KB, 987x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EX YU b.png
37 KB, 987x721
>>646415694
Kek

Upravo sam ovo napravio nadam se da vam se sviđa.
Thread replies: 215
Thread images: 84
Thread DB ID: 61529[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.