[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Nederdraad homo's
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 294
Thread images: 102
File: nederland.gif (793 B, 329x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederland.gif
793 B, 329x217
Nederdraad homo's

Posten die sletten
>>
>>
>>647064918

Alsof iemand iets geeft om dat kankervoetbal, ben blij dat ik die hele oranje kuthype niet mee hoef te maken
>>
>>
>>
>>
>>
>>647066597
>>647066862
>>647067044
Johh
>>
kent iemand nog gewillige chick uit amsterdam?
>>
>>647067044
>>647066898
>>647066862
>>647066597
VMBO
>>
>>647067205
Op de wallen heb je er genoeg.
>>
>>647067476
Al die russische hoeren
>>
File: IMG_6865.jpg (744 KB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_6865.jpg
744 KB, 2448x3264
wie is deze?
>>
>>647067685
4 jaar geleden heb ik er gewoon een nederlandse gewipt, maar het zal wel veranderd zijn.
>>
File: meSherda.jpg (65 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meSherda.jpg
65 KB, 640x640
>>647067205
Ligt eraan hoe je eruitziet, hihi
>>
>>647067766
Checked,
Een lange pijp en een korte pijp?
Heeft zij leren pijpen?
>>
File: 001.png (640 KB, 510x665) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
001.png
640 KB, 510x665
>>
File: 002.png (632 KB, 433x652) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
002.png
632 KB, 433x652
>>
File: DCIM0608302945.jpg (131 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DCIM0608302945.jpg
131 KB, 960x960
Iemand uit Zaandam hier?
>>
File: IMG_6595.jpg (72 KB, 429x646) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_6595.jpg
72 KB, 429x646
>>647067766
>>647068107
>>
File: 57216172779.jpg (81 KB, 650x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
57216172779.jpg
81 KB, 650x464
nog TU Delft faggots aanwezig?
>>
Limburg?
SBE Maastricht?
>>
>>647068546
>hij zit op een universiteit
>hij zit nog op /b/
opperste koek
>>
Luie amersfoorter reporting for duty
>>
>>647068893
Ik studeer ook, maar dan wel in Amsterdam.
> Studeren
> Dus geen HBO
>>
>>647068546
ja
>>
Help, mijn internet is al een paar dagen kanker langzaam. Router en modem al een paar keer gereset. Niks helpt.
>>
>alleen maar foto's van meisjes
>geen kwaliteitsdiscussie
Teleurstellend.
>>
Heb vannacht een meid mee naar huis genomen en ze is er nun nogsteeds, hoe kankert ze op?
>>
Rosa Boumlal MWD windesheim Zwolle
>>
hoi jongens :3
>>
Renate Warris Saxion Deventer
>>
>>647071351
Rova aub
>>
Mandel vd Linde, Deventer. Sph
>>
>>647071116
zeg dat u vriendin zo thuis komt
>>
>>647071351
Ik vraag me oprecht af wat mensen hier opwindend aan vinden
Ben je dan zo slecht met vrouwen dat je je maar af gaat trekken op getekende dieren gay porno?
>>
Dus hoeveel vluchtenlingen hebben jullie in huis?
Zeker wel vier of vijf per persoon toch?
>>
File: 1415597241970-2.jpg (182 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415597241970-2.jpg
182 KB, 1280x960
>>647071395
ik had zomaar een andere vachtflikker kunnen zijn hoor.
>>
Jacqueline Eissens. Cup E/F 0625466986
>>
>>647071683
Nou op die ene meid die uit zich zelf niet weg wil, geen een.
>>
>>647071783
Grote tieten tellen niet als je dik bent
>>
>>647070409
nog TU Delft sletten in je fapmap dan homo?
>>
0629551303 , geil wijf, stuurt nudes
>>
>>>/int/49488610
hier is ook een mooi discussie, wel veilig voor 't werk houden hè
>>
>>647069391

Zelfde
>>
>>647071834

Dat is net als een six pack hebben terwijl je zwaar ondervoed bent
>>
>>647071526
Ik heb mezelf gister al verlult dat ik een week alleen ben.
>>
>>647071834
>>647071834
Is ze niet
>>
Jongens wat is er zo leuk aan plaatjes van meisjes palen? Die kan je toch overal vinden.
>>
>>647071959
Precies

>>647072016
Geef full body dan
>>
Kapellerbos Meezenbroek (Heerlen)
>>
>>647071688
Je bent de enige vachtflikker hier.
>>
>>647068546
Jazeker TB hier,
Wie is die chick?
>>
>>647072119
Google dr maar gewoon, ze is geil
>>
wie /brabo/ hier
>>
>>647066862
>>647067044
Die duckface hey, wil d'r eerder eentje boksen dan bangen
>>
File: 1417968068464.jpg (535 KB, 970x970) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417968068464.jpg
535 KB, 970x970
>>647072207
De andere keer dat ik hier was zag ik er nog een.
>>
>>647072295
Breda
>>
>>647072119

Check der watsapp foto, ze is dik lelijk
>>
>>647072282
chick van IO
>>
>>647071915
Naam? Foto?
>>
*fapfapfap*
>>
>>647072370
Ja misschien dan wel, maar ik kom ook zelden op /b/.
>>
>>647071311
GATVERDAMME EEN NIGGERWIJF
>>
>>647072442
AIVD ;^)
>>
File: 1417969249835.png (1011 KB, 1077x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417969249835.png
1011 KB, 1077x1500
Wat is de gemiddelde leeftijd hier eigenlijk? Ik schat het rond 14-16.
>>
>>647072442
Tara Bosman, heb nu alleen deze foto
>>
>>647072375
's-Hertogenbosch hier.
Proat gij plat ofnie?
>>
Leuke chicks Z-Limburg iemand? Kunnen ruilen :)
>>
>>647072441
nude's?
>>
>>647072401
Doe eens uploade ik heb denk ik r facebook
>>
Delal Kavak
>>
>>647072612
Upload profielfoto
>>
TU/e is een kanker uni
>>
File: Why_not_both-.jpg (14 KB, 228x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Why_not_both-.jpg
14 KB, 228x221
>>647072345
>>
Ik wed dat jullie stiekem wel je piemel hier in willen steken.
>>
>>647072137
* tips fedora *

m'juffrouw
>>
Delal kavak weer
>>
>>647072764
Ik vertrouw d'r naam niet...
>>
>>647072764
iehw KANKER
>>
>>647071493
meer
>>
>>647072655
helaas niet
>>
BEST NEDERLANDIAN SINGER YAAAY!

https://www.youtube.com/watch?v=u22GXrkBEYw
>>
>>647073093
>>
Waarom worden hier vrouwen gepost terwijl wij allemaal op mannen vallen? Stuur die pikken dan
>>
>>647072949
FLIKKER OP JIJ RARE KELDER DWELLER. Wij hebben sex met VROUWEN hier. Van VLEES
>>
>>647073023
Vluchteling of gelukzoeker?
>>
File: 1411501113818.jpg (493 KB, 1000x969) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411501113818.jpg
493 KB, 1000x969
dit sletje neukt ook met iedereen.
>>
>>647073093 slet
>>
>>647073023
meer?
>>
>>647073220
Ga weg kanker normie, get off my board REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>647073220
Rapporteer hem ook.
>>
>>647073216
Daar zit wat in ja... We zijn noptabene "Dutchfags". Ok mannen.. Je weet wat je te doen staat >.<
>>
youtu.be/BDwzYhxZ8pY

op 2:30 kent iemand deze Tilburg chick?
>>
File: image.jpg (806 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
806 KB, 1200x1600
>>647068546
>>647068893
>>647070409
>>647071898
>>647072282
>>647072441
>>647072655
weet niet wie het is maar deze chick komt ook uit Delft volgens mij
kent iemand haar?
>>
>>647073261
Halfbloed
>>
File: 1424545299322-0.jpg (715 KB, 1241x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424545299322-0.jpg
715 KB, 1241x1280
>>647073220
Nou ik heb seks met jongens van vlees :3
>>
>>647073326
Omg ben ik nu echt in de minderheid?
Ik maak zo'n foto's (pic related) en heb regelmatig BUITENSEX maar ik ben de vreemdeling hier? kek
>>
>>647073344
>naar kankertroep luisteren
Kankûr es op zeg, gij zijt echt ut laagste van ut laagste
>>
>>647073220
Godverdomme zeg hoe nieuw kan je zijn vent
>>
>>647071116
kek

Ergste wat er is, als ze niet weg gaan. Meestal lieg ik heel doorzichtig dat ik een afspraak met een vriend heb.
>>
>>647073557
Iedereen hier is maagd, flikker op met je sex, vieze normie
>>
File: 1408549728176.jpg (172 KB, 695x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408549728176.jpg
172 KB, 695x900
>>647073557
>en heb regelmatig BUITENSEX
stoer
>>
>>647073326
>Ga weg kanker normie, get off my board
Ga weg kankernormaaltje, ga van mijn bord af!

Leer eens godverdomme Nederlands.
>>
>>
File: ikbenbenieuwd.jpg (193 KB, 1360x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ikbenbenieuwd.jpg
193 KB, 1360x768
>>647071493
>>647073169
>>
>>647073557
Ja.

Kanker nu maar lekker op normaaltje.

RRRIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
Zoals het nu is in nederland zou het me niks verbazen als 80% van deze thread turken of marrokanen zijn
>>
kijk zij hebben ook BUITENSEKS hihi
>>
>>647073716
Heb je nudes
>>
>>647073445
Jij woont in Utrecht
>>
>>647072137
wtf, dat wagentje.
>>
>>647073344
Wat de fuk is dit voor KANKER. Zeker 14 jarig KUT marokaantje ofniet? TYF OF KANKERVOLK
>>
>>647073754
Doen
>>
>>647073822
Ja daar zat bier enzo in. wtf? :P
>>
>>647073406
Niet slecht voor delftse begrippen
>>
>>647073920
>:P
>:P
>:P
>>
>>647073807
nee
>>
>>647073815
nietes ik woon in een andere provincie
>>
kankerlekkere moederloos

4cca4e1
4cca4e1
4cca4e1
>>
>>647073754
Post resultaten.
>>
File: Shiaaia.jpg (84 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shiaaia.jpg
84 KB, 1920x1080
>>647073754
Kek

Kankergrote ballen als je dit doet
>>
>>647073754
Stuur die reactie
>>
>>647073920
Nou ja, mijn oma zou zich nog voor zo'n ding schamen.
>>
>>647074103
Waarom? Zo spannend is het nu ook weer niet.
>>
>>647073754
>>647074103
Zelfs sjieja la beeoef wil dat je het doet
>>
>dvw dierjongens nooit echt zullen zijn
>>
>>647073754
mooie unibrow ook
>>
>>647074000
Lekker kind.
Ook; Nagekeken (checked vertaald ...yeah)

>>647073993
En wat is er mis met ':P' jij dildo. Regel eerst maar eens een chick
>>
Stoppen met het versturen homosexueel pics, hoe zit het MOAR nederlands babes?
>>
>>647073406
Ik ken haar niet maar zie haar wel eens fietsen volgens mij hahaha
Geil wel
>>
>>647074273
meer?
>>
>>647074237
het is spannend als je 14 bent
>>
>>647074391
Akkoord.
>>
>>647074354
Meer wat? Foto's?
>>
houden jullie ook zo van pootjes?
>>
>>647074506
waar is dit?
>>
>>647074506
Eerste letter van voornaam van vrouw in kwestie?
>>
>>647074506
Dit kutje heb ik ook gelikt daar. Super lekker
>>
File: 20151018072950.jpg (55 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20151018072950.jpg
55 KB, 480x270
M'n outfit vandaag, zonder reden behalve dat dat vest lekker warm is
>>
>Nederlanders
>>
>>647074506
Er zit een wit dingetje op haar vagina, ziet er niet gezond uit oetz.
>>
>>647074627
Uh, dat is dezelfde vulva.
>>
>>647074574
Meezenbroek Heerlen, Kapellerbos ofzoiets.
>>647074625
No can do, beloofd.
>>
>>647074032
Dan Delft
>>
>>647071391
hallo marco stuurman
>>
File: 1444235318641.jpg (47 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444235318641.jpg
47 KB, 500x375
>>647074627
>Die lange glimmende anusharen
>>
>>647074756
Kom op man, een A, E, L of M doet niemand kwaad.
>>
>>647074709
Piercing.........
>>
>>647074794
bijna goed
>>
>>647074000
>>
>>647074818
Kanker
>>
>>647074856
>Beloofd
Die breek ik niet
>>
>>647074051
ik voel die piercing kek.
heb je meer?
>>
>>647074948
Leiden
>>
>>647074995
Van de andere kant, zie haar toch nooit meer,
L... S.......
>>
File: 1413212667761-3.jpg (1 MB, 1200x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413212667761-3.jpg
1 MB, 1200x832
>>647074867
lelijk
>>
File: 1441543827007.jpg (173 KB, 734x940) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441543827007.jpg
173 KB, 734x940
>>
>>647075128
kouder
>>
DIKKE BMW
>>
>>647075133
Post jouw chick dan? Rukkertje, chicks veroordelen vanachter je PC met een porno WAAN
>>
>>647074691
>Master race
>>
>>647074995
Gast.
>>
>>647075215
Je naam begint met een D
>>
>>647073557

geef meer ivm meer
>>
>>647075324
Hier:
>>647075131
>>
>>647073754
Is er al resultaat?
>>
File: 1425139553718-3.jpg (234 KB, 641x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425139553718-3.jpg
234 KB, 641x642
>>647075309
>Post jouw chick dan?
Wat moet ik nou weer met een meisje?
>>
>>647071391
wow ik ken haar, ze zat bij mij op badminton toen ik klein was lol... ze woont in olst toch?
>>
>>647075490
Echt he schiet op
>>
>>647075550
Yep
>>
>>647075133
>>647075309
de furry en de gast die zich wil bewijzen tegenover een furry
schud mn hoofd
>>
File: 1427628788607.png (2 MB, 1280x1057) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427628788607.png
2 MB, 1280x1057
>>647075334
Nee, volgens mij zit je gewoon te gokken :^)
>>
>>647075513
Ah ja duh dat was die homo -.-'
Dit waren de meeste wel weer. OC op 4chan geniet ervan
>>
>>647075662
Daniel
>>
File: j5.jpg (26 KB, 257x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
j5.jpg
26 KB, 257x325
>>647075490
Nee denk ook niet dat ze hier op antwoord

Als meerderen het zouden sturen raakt ze misschien in paniek en gaat ze achter anon aan
>>
>>647075699
dit ziet er wel uit als zo'n standaard festival mystiek occult gothic kutwijf als ik naar de kleding kijk
>>
>>64707563
De niet-furry hier; ik post hoe dan ook, als ik tussendoor een furry kan bashen doe ik dat. Heeft niks met bewijzen te maken m'kay?
>>
>>647075780
Alle Daniels die ik ken zijn losers, waarschijnlijk heb je dus wel gelijk met deze furry
>>
File: 1441648832145.gif (2 MB, 720x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441648832145.gif
2 MB, 720x383
>>647075780
Nee, ik zei net dat mijn naam niet met een D begint.
Probeer harder.
>>
File: guief892jbk.jpg (82 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
guief892jbk.jpg
82 KB, 720x960
anouk asser makkelijk wijfie
>>
>>647075859
Lol nee die jas had ze ergens vandaag egen idee maar dat was om te lingerie te verbergen. Ze kleedt zich gewoonlijk best netjes van de buitenkant
>>
>>647076016
dikke dikke dikke bobbel, strakke groene broek
>>
>>647075830
Weet niet of je dit weet maaarrrr
Als je haar dit stuurt zonder vrienden met haar te zijn op facebook gaat dit naar haar 'others' folder ipv haar normale inbox. Kan zijn dat ze het niet meteen ziet
>>
>>647076140
>dikke dikke dikke bobbel
zoals deze?
>>
>>647075891
Sommige vooroordelen zijn echt waar gewoon hè?
>>
>>647076141
Ja dat staat er ook kankergroot op, elke achterlijke weet dat

als je echt nieuws hebt kom je maar terug
>>
>>647075867
je bent een nulletje vergeten
in elk geval, akkoord
>>
any zwolle?
>>
>>647076295
omg gast tyf gewoon effe op man >.<
>>
>>647075830
>>647076141
Precies dit, voeg gewoon ff toe. Misschien vraagt ze dan meteen wie je bent, ken je meteen foto's mee sturen
>>
>>647076295
kankerrrr flikker ff op met die kankerdieren homo
>>
>>647076462
Deze dan?
>>
>>647075830
ik wilde het sturen maar karma gaat me in me kont neuken
>>
>>647076599
Voel je je echt sexueel aangetrokken tot deze plaatjes? Zoals die kut pedofielen met hun loli shit. ZIEKELIJK
>>
Godensnelheid, Rova.
>>
>je word wakker aan een halsbandje
>deze hondman zegt dat je z'n piemel moet zuigen
Wat doe je?
>>
>>647076639
>hij heeft geen nep-fb account
>>
>>647068475
nice
>>
File: 1445100096107.jpg (23 KB, 375x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445100096107.jpg
23 KB, 375x500
>>647076340
>>
File: vomit-570.jpg (28 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vomit-570.jpg
28 KB, 600x450
>>647076802
dit
>>
>>647076897
De hebreeërs de schuld geven
>>
>>647076559
gemeen :(
>>647076802
ja hihi :3
>>
>>647076897
m-moet dat echt
>>
>>647073406
meeeeeer van deze
>>
Shelley uit voorhout.
Ze heeft nudes, maar nooit gevonden.
>>
>>647068546
>EE reporting in
>>
>>647077069
Ja, anders gaat hij zonder glijmiddel je kontje in.
>>
>>647077252
Opkankeren Tom
>>
File: 1444662848065.jpg (2 MB, 4075x5943) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444662848065.jpg
2 MB, 4075x5943
>>647076802
>>647076964
>impliceren dat er iets mis is met gebaseerde sjinese tekenfilmmeisjes
>>
>>647077322
Weer fout.
>>
>>647077252
d-dan heb ik weinig keus zeker

>>647077322
wie is tom
>>
>>647077322
Tom hoek?
Das ook zo'n kanker beesten homo tokkie
>>
>>647077252
"Hij" bestaat niet...
En dat geldt ook voor elke moslim in deze draad. Haha, 2 vliegen :D
>>
>>647077245
post die tu delft sletten dan
>>
>>647075975
>>647076295
>dgw je in een furry chat zit van >150 man
>dgw je ziet wat er allemaal gepost wordt
>alle kinks/festishes en foto's ervan
>geeft een nieuwe definitie aan "orgie", extreme homo orgies zijn tam in vergelijking met "fur con" homo orgies
Ik kan het me op zich inbeelden dat menselijke wezens met hier en daar dierlijke aspecten z'n allure kan hebben (dingen als oren, staarten, primal karakteristieke trekjes, e.d.), maar bij furries is het in feite een dier dat op 2 poten loopt en maar een paar menselijke trekjes heeft.
Niet-seksueel kan ik het me voorstellen gezien het net als een masker of ander kostuum toelaat men als een andere persona voor te doen. Maar seksueel? Do explain.
>>
File: hakbar.jpg (15 KB, 299x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hakbar.jpg
15 KB, 299x300
>>647077245
kanker autist
>>
>>647071311
naam op snap?
>>
>>647077435
JA, het is een zieke perversie gebasseerd op pedofilie en het leven in een eigen realiteit. Word wakker man
ik word helemaal gek van de Streetname captcha's ram dalijk door m'n monitor heen
>>
>>647077463
Je kan inderdaad maar beter een brave jongen voor hem zijn, dan zal hij wat rustiger met je kontje omgaan
>>
>>647077711
Rosiee112
>>
>>647073406
wie is dit mokkeltje dan?
>>
>>647077760
Hij komt uit alphen
>>
wie /katholiek/ hier

Onthoudt, onkuise furries gaan naar de hel.
>>
>>647072137
>die fedora
>dat wagentje
In ieder geval één Nederlandse 4channer heeft een vagina gezien.
>>
File: 1411838361184.jpg (805 KB, 1841x2400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411838361184.jpg
805 KB, 1841x2400
>>647077552
>Maar seksueel? Do explain
ik word er geil van
>>647077909
leuk voor hem
>>
>>647077760
maar hoe moet dat dan
>>
File: 1444954856179.webm (265 KB, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>647077718
Dus het komt erop neer dat je een nieuwflikker bent?

Niks mis mee hoor, maar je zit nota bene op 4kan.
>>
>>647075830
ben benieuwd
>>
File: 1440324123289.gif (625 KB, 878x791) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440324123289.gif
625 KB, 878x791
>>647078128
gewoon z'n hondenpiemel in je mond doen en goed op je tanden letten.
>>
>>647077252
Ik zou van me af trappen. Zelfs als ik zou verliezen, zal hij me toch eerst af moeten maken of buiten bewustzijn krijgen voor ik wat dan ook "toe laat".
>>
>>647078439
d-die krijg ik er dan nooit meer uit
>>
File: 1412502661656.png (614 KB, 800x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412502661656.png
614 KB, 800x628
>>647077920
>eeuwige vacht orgie in de hel
Leuk :3
>>
iemand die nog sleten kent uit Brabant zuid oost?
>>
nog mensen hier van Universiteit Utrecht?
>>
File: 1411062276177.jpg (472 KB, 1116x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411062276177.jpg
472 KB, 1116x1200
>>647078664
Als je hem lekker laat klaarkomen wel
>>
>>647075397
Oh sorry, dank! Helaas (?) niet wie ik vermoedde.

Waarom nooit meer?
>>
>>647078852
ik geloof niet dat ik veel inbreng heb in dit scenario he
>>
File: 1411062405298.jpg (232 KB, 792x690) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411062405298.jpg
232 KB, 792x690
>>647079013
nee
>>
Herkent iemand deze lekkere meid (wellicht belgisch) : http://anon-ib.su/ygwbt/res/7057.html
>>
>>647078192
Nee. Je bent zeker ook een trap lover hè? Zit al TE lang op deze kut site en ik haatte de traps al zelfs toen ze nog gebashed werden. Zelfde geldt voor je tekenfilm kinderporno en honden geneuk
-
-
-
Komt iemand ooit door die KANKER streetname captcha???
>>
>>647078090
>ik word er geil van
Bedankt, Kapitein Vanzelfsprekend.
Welke aspecten er van maken je geil? Is het de karatker die je verwacht van ze, is het bepaalde ledematen, is het de penis (het klinkt alsof je het idee van genomen worden het geilst vindt), is het het dierlijke (oer-) aspect, is het iets anders?

En gezien furry zo gevaarlijk dicht bij daadwerkelijke dieren ligt qua voornaamste fysieke eigenschappen, word je dan ook geil van dieren? Dat klint best als een gevaarlijk gladde helling...
>>
File: lrecoub.jpg (158 KB, 538x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lrecoub.jpg
158 KB, 538x632
Voelen jullie jezelf ook wel eens als die rechter wensend naar de blissful ignorance van de linker?
>>
>>647078907
Niet vaak iig
>>
Schiet op met die sletten
>>
>>647078852
Jij bent echt de meest rare/zielige kanker homo die ik ooit in Nederland gezien heb, ik weet dat dit bait is maar spring aub gewoon voor de trein
>>
>>647079098
i-ik zal maar proberen te ontspannen dan
>>
>>647079558
Wat is het probleem als hij/zij geil wordt van dit soort plaatjes? No harm done.
>>
>>647079212
wat is t probleem met die streetname captchas dan? je moet dr gewoon 3 selecteren
>>
>>647079558
>9gag
>>
>>647079291
Eerlijk gezegd heb ik geen idee maar ik heb dieren met menselijke aspecten altijd wel interessant gevonden, toen ik 8 was wou ik super graag een weerwolf worden. Van echte dieren word ik niet geil.
>>647079558
maar dan zou ik doodgaan :(
>>
>>647079840
Dat gezonde hollandse jongens op b ermee gespamt worden
>>
>>647073406
kankerstrak deze chick vriend
>>
File: 1431904113947-3.jpg (144 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431904113947-3.jpg
144 KB, 600x800
>>647079746
Dat lijkt mij ook het beste.
>>
>>647080152
>b
>gezonde hollandse jongens

lieg niet
>>
>>647079840
dan kankert die maar op naar een andere tread dit is nederdraad sletjes niet homofilevossenneukmeinmijnreetaub.nl heb onderhand nog liever vluchtelingen dan dit soort smerige kanker homos
>>
>>647079558
Ga dan gewoon lekker naar facebook, tumbler of flickr toe en blijf daar dan gewoon.
Als je niet tegen furry kan ben je gewoon op de verkeerde plek
>>
>>647079840
De harm is al gedone
>>
>>647076295
>>647075975

Ga naar meerika ofzo kankerflikker, daar word je teminste beloond als je homo bent, tyf op man
>>
>>647080152
>gezonde jongens
>/b/

Kies er een.
>>
>>647080335
>nederdraad sletjes
maar die zit ik de hele tijd al te palen
>>
>>647080335
Mongool.
>>
>>647080389
Gluur meer.
>>
You furry fucking Dutch fucks. Post some more hot sluts. Your nation's full of them and you post a bunch of furry garbage? Get it together, Netherlands.
>>
>>647080420
Ik zou wel ooit naar canada willen.
>>
>>647064918
stomme boer, ga weg met je voetbal
>>
F
U
C
K

RUSSIA

РУССКИЕ идти домой

THIS IS NOT YOUR BOARD

>>>/2ch.ru/
>>
Deze draad heeft meer naakt nodig.
>>
File: 1445025631317.png (172 KB, 600x696) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445025631317.png
172 KB, 600x696
>>647079212
>TE lang
>hij zit nog steeds op /b/
koek
>>
>>647080713
Zuig meer
>>
>>647080606
mooi verhaal??
>>
>>647080899
Mee eens
>>
>>647080914
Goed idee, al een tijdje niet gedaan inderdaad.
>>
>>647074627
Gatver wat een stoppels
>>
>>647080719
it's this one anon, he's in all dutch threads
>>
>>647073344
>>
>>647080842
suka
>>
>>647080986
Ik heb even geen verhaaltjes maar wel leuke plaatjes
>>
>>647080734
weet je dat zeker?
https://www.youtube.com/watch?v=6y_5b1JsIs4
>>
>>647080719
BTW, nice job in the Euro qualifiers. Who are you going to support? Germany? Ha. Cheers from the US of A.
>>
Hoe zit t met de facebook slet?
>>
>>647080003
Gast... ik weet wat ik moet doen. Ik selecteer er 3 en hij pakt 't gewoon niet. Krijg keer op keer op keer weer een kanker nieuwe.

>>647080719
It's just ONE faggot spamming here so FUCKYOU

>>647080900
Ja, verslaving. Maar echt als deze captcha shit zo doorgaat ben ik weg man. Ga echt geen 20 pleuro neertellen voor deze travistieten shit hier
>>
>>647081197
>be american
>get shot
tbh
>>
>>647081055
>he's in all dutch threads
Ik kom alleen maar soms op /b/ als er vanaf een ander bord gelinkt word oetz

Ik ga maar eens eten maken jongens. Het was weer eens gezellig :3
>>
>>647081197
>implying any sane person cares about the Dutch national team
>american
>mocking other footballing countries

You just went full autism.
>>
>>647080719
welcome to 4chan newfag
>>
>>647081107
Billen zo plat mami ik kan op je surfen
>>
>>647081197
Yeah just fuck off and go to Mc Donalds? Ya fat sister shagging inbred retard.
>>
>>647081497
>Ja, verslaving
Was niet echt mijn punt, maar zoals het er nu naar uitziet kan je lekker terug naar 9gag gaan ja.
>>
>>647081669
###NIGGER DETECTED###
Of wigger natuurlijk, negers kunnen niet lezen
>>
File: erotic (83).jpg (56 KB, 685x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
erotic (83).jpg
56 KB, 685x960
>>647081107
>>
>>647081891
Flikker op man je weet niet eens waar je 't over hebt. Kom alleen op Sickipedia, niet eens meer op Dumpert. Geld geile nichten daaro
Thread replies: 294
Thread images: 102
Thread DB ID: 62912[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.