[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
slovenian thread
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 101
Thread images: 31
File: slovenska_zastava.png (27 KB, 2362x1181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slovenska_zastava.png
27 KB, 2362x1181
slovenian thread

da vidmo kok nas je ane :D
>>
>>650848762
tol'k nas je, kot listja in trave!
>>
>>650848762
https://www.youtube.com/watch?v=NaOypa-8uIM
>>
Nisem nič doma, a mate že kej sandniggerjev?
>>
>>650850615
ne kliči hudiča! Puščavske negrote pa še manj. Doniram za bodečo žico
>>
Nekej sem slišal da mate neke kampe
>>
>>650851123
Se popolnoma strinjam! Slovenija je moj doma !
Aja, pa preverite jih!
>>
File: UFLIwvI.jpg (320 KB, 2016x1512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
UFLIwvI.jpg
320 KB, 2016x1512
eto končno en naš thread bravo majstore
>>
File: 1446840598882.png (9 KB, 1200x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446840598882.png
9 KB, 1200x800
>>650848762
cao momci

hajde postujete ova sranja
>>
O.o
>>
My name is Kolenc. I'm french and I don't know your language, but I would like to know what it means...
Also, I love your country and Laibach is my favorite band.
>>
>>650853458
I mean, does it mean "faggot" or "assfucker" in your language ? I have the right to know.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=vqlNvAYBd2Y
>>
>>650853755
Something like kneeguy
>>
>>650848762
Kdo z okol vrhnike?
>>
File: image.jpg (273 KB, 800x1323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
273 KB, 800x1323
Does "peder" mean gay in Slovenian as well, or is it just in Croatian/Bosnian/Serbian?
>>
>>650855724
The same
>>
banana puding najaći
>>
File: gg.png (623 KB, 595x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gg.png
623 KB, 595x595
postajte slovenke šupci
>>
>>650856069
Ne
>>
>>650856069
burek jaći
>>
>>650856799
burek sa banano jaći od najaći
>>
ajde kje ste zdej lurkerji :D
>>
Slovenija je Srbija
>>
File: 1446855422396.jpg (8 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446855422396.jpg
8 KB, 250x250
>>650848762
Nobenga, tle smo sam begunci
>>
>>650850204
legendaren posnetek, neverjetno
>>
File: IMG_20150916_155746.jpg (679 KB, 1728x2880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20150916_155746.jpg
679 KB, 1728x2880
Ena slovenka blizu novega mesta :p
>>
>>650848762
NK MB so najjači!
>>
>>650859043
kaj pa ksna bliz lj?
>>
File: realgud.jpg (27 KB, 350x468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
realgud.jpg
27 KB, 350x468
>>650850204
kek kurba ga postrela z gobca
>sej ni važnu

moje stranice
>>
kdo /lj/ tu?
>>
File: IMG_20150916_160804.jpg (695 KB, 2880x1728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20150916_160804.jpg
695 KB, 2880x1728
>>650859179
Nimam jst
>>
>>650859043
ker hud čmar
>>
File: 1411761398004.jpg (229 KB, 700x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411761398004.jpg
229 KB, 700x437
>>650859043
mastnooooooo

dj še
>>
>>650859488
kdo pa ma?
>>
>>650859043
a to si gr svršu?
>>
Srbija Beograd Banovo Brdo donji kraj aaaaa
>>
JE BIL KDO V PEKARNI VČERAJ V MB?
>>
>>650860181
ja, sm šu po ene dva navihančka pa en krof.
kurba je mela sam čokoladne
>>
>>650860181
Aja sliko sn pozabo
>>
>>650860494
To pa je res kurba bla ne, mogoče so begunci vse z marmelado pobrali
>>
File: goober.jpg (95 KB, 360x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
goober.jpg
95 KB, 360x534
>>650860714
ja kpa, grem u magušarja pa reče da so vse kar je halal že pobral. tstar sm ji reku dj mi mesn burek da jim jebem mater.
>>
>>650859426
>moje stranice
top kekec
>>
File: 1424467314074s.jpg (10 KB, 245x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424467314074s.jpg
10 KB, 245x246
jebeni 12 letniki pejte raj telebajske gledat.
>>
Povejte mal o seb Slovenci,

>starost
>spol
>iz kod
>poklic/izobraževanje (kje)
>za/proti janši
>>
>>650861008
Ej, iz kod si kolega, bol malo te zastopim

Na tu maš sliko ene kurbe brez srca
>>
>>650861996
Ti začni.
>>
>>650862081
z gorenske poba, dj navrž muco, jebeš špegu. zgleda fajhtna
>>
File: IMG_20150924_162047.jpg (562 KB, 1728x2880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20150924_162047.jpg
562 KB, 1728x2880
>>650859948
Kva pa vem jst nimam
>>
Pozdravi iz Hoč!!!
>>
File: IMG_20150924_150839.jpg (605 KB, 1728x2880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20150924_150839.jpg
605 KB, 1728x2880
>>650859554
>>
>>650862834
Adijo ne, jaz sem tud iz Hoč ne me jebat
>>
Kdo iz bresternice?
>>
File: 1411858282068.gif (457 KB, 390x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411858282068.gif
457 KB, 390x293
>>650862834
>>650863032
kere jebene rovte so to?
>>
Gremo slovenske kurce objavlat al kaj
>>
>>650863032
To pa je veliko naključje hahaha.
>>
File: lina15.png (598 KB, 507x643) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lina15.png
598 KB, 507x643
>>650862356
Sori stari nič nebo, ona "ni taka punca" da bi si pizdo slikala

Dva mesca pa lahko z drugim sere okol ne
>>
Js sn z ruš,
>>
>>650863533
>>650863245
Nebom za ime spraševal, samo hodita kaj v športno dvorano doli al pa kaj?
>>
Slovenian girls are ugly!!!
>>
>>650860524
kok je to staro jebote?
>>
faking končno slovenski thread, ni nas malo
>>
>>650863803
19 je kaj bi rad
>>
>>650863957 >>650863957
Tvojo mamo bi rad
>>
File: 1443496507386.jpg (84 KB, 960x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443496507386.jpg
84 KB, 960x725
>>650863548
kek tip je šekr jezn
bod veseu da nis staknu gonoreje
>>
>>650863910
https://www.youtube.com/watch?v=9JTwUY98Fsw
>>
evo, js sm tut slovenc :D
>>
>>650864080
Debela je stari nevem če jo hočeš
>>
>>650863957
rad bi ji dal kej v pičko

pic related
>>
>>650863736
Pa niti ne. Sicer tak kot ti nem za ime spraševal samo bi pa blo hecno vedet kdo je to hehe.
>>
File: 1398222447888.jpg (84 KB, 637x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398222447888.jpg
84 KB, 637x650
>>650864251
>slovenski thread
>objav jebeno južnjaško pijano govno na katero plešejo jelene in stari fotri.

lahko kr greš
>>
>>650864434
Kolko si star pa kaj študiraš, evo ti jaz povem

20 pa varovanje, pivo častim če zgruntaš

>>650864167
ja valda ne stari

>>650864331
mislim da jo ma zaj kr polno ne
>>
File: 1411991784616.jpg (46 KB, 767x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411991784616.jpg
46 KB, 767x602
>>650864303
ej čestitam :D :D :D a hočeš medaljo al kaj?

spizdi
>>
I,m refugee i go to Slovenia for money; Slovenia muslim country!!!!!!!!!
>>
File: image.jpg (135 KB, 1456x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
135 KB, 1456x317
Prekmurje ahoi!
>>
>>650864944

Come to Germany, du Blödmann!
>>
>>650864944
i could use a muslim cumbucket slave around the house, come on over, i'll save on toilet paper at least.
>>
>>650864947

Fak, če se jav avtor, ga pelem na slatino, ne.
>>
>>650864944
>i go to Slovenia for money
hahahhahahahhahah
ker optimist
>>
American best country
>>
>>650855135
Yes that's about right.
>>
File: 42lk.png (581 KB, 963x687) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
42lk.png
581 KB, 963x687
Rabi keri kaj trave, MB pa okolica?
>>
>>650864857
Eh, nebi zgruntal kdo si ker sm star 16 pa nebi poznal nebenega takega.
>>
>>650865138
We invade Slovenia first, Germany next
>>
>>650866119

MODS MODS MODS

Underage b&
>>
>>650866119
Na keri srednji si mali? Daj predstavi kake tvoje sošolke stari uff
>>
>>650853458

Leibach may be based in Slovenia, but it's made up of Bosnians.
>>
File: q85Hu5.png (526 KB, 506x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
q85Hu5.png
526 KB, 506x679
Sentjernej
>>
Dajte no, da nebo ki thread umrl
>>
>>650866527
Haha a ti bi jih rad a ne? Sej ene hitro palijo tak da neboš mel problema. Ajde Hočan zaj pa jas grem ker sem že danes celi dan zabušaval jutri pa mamo test
>>
>>650867890
Fajn se mej ne, pridi kaj okol MC pekarne, jaz sn med tistimi ko vedno zunaj pušijo
>>
File: 1446849963074.png (187 KB, 367x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446849963074.png
187 KB, 367x380
slovenske pičke nimajo dost skilla u memejstvu da bi ble na /b/ju, oy vey!
>>
My great Grandfather immigrated to America from Slovenia. He was from the town Trebelno and My father and I are trying to trace back our heritage, I was thinking later in life traveling there and visiting places to learn more info. What is the country like, and who here is from Trebelno?
>>
>>650868199
Enako pa ajde
>>
File: 1446955243950.jpg (8 KB, 262x312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446955243950.jpg
8 KB, 262x312
>>650868736
>Trebelno
>>
>>650869467
What, I don't understand. That is what we have found out so far, and I know that it has switched hands over the years but I don't understand the criticism of it.
>>
Do slovenian girls have hot feet? Id love to see.
>>
mmh i love slovenian nude girls
they are so sexy and hot, specially the teen sluts
best whore sex ever
>>
Kaj pa če bi se dobil nekje v ljubljani na eni pijači?
Al ste vsi neki autistični lonerji in cajt preživljate v mamičini kleti?
>>
File: HsLks9z (1).png (620 KB, 463x733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HsLks9z (1).png
620 KB, 463x733
>>650870287
Thread replies: 101
Thread images: 31
Thread DB ID: 70720[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.