[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Sverigetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International


Thread replies: 537
Thread images: 151
File: 1441330702625.png (1 MB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441330702625.png
1 MB, 2000x2000
>>
här kör vi
>>
File: 1443699850036.png (877 KB, 484x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443699850036.png
877 KB, 484x800
Vad är det värsta ni har gjort?
För mig vad det efter en fest när mig och mina då fulla vänner slog ner två grabbar för nästan ingen anledning än att de tjafsade med en av oss vid utgången. Vi lämnade dom blodiga, inte säker på om de var helt okej efteråt.
>>
>/lit/
>>
Denna var bättre, den tar vi
>>
File: 11768-1371313007.jpg (81 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11768-1371313007.jpg
81 KB, 800x533
>>48993013
>>48993014

Nya, spännande tråden
>>
File: 14457876786687.jpg (136 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14457876786687.jpg
136 KB, 600x800
https://www.youtube.com/watch?v=0BOgU0KaHaY

Skicka Promoe till arbetsläger när?
>>
>>48992476
>antyder att borgare bidrar till samhället
haha aa
>>
>>48993037
Var autistisk och skapade en tråd som jag försökte shilla för, men ingen ville breva i den. Försökte länka till den i slutet på tre trådar men lyckades aldrig.
>>
>>48987240
>>48987240
>>48987240
>>48987240
>>48987240
>>
>>48993101
>håret
>>
File: polisgrodan.jpg (240 KB, 838x868) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polisgrodan.jpg
240 KB, 838x868
Denna tar vi, sa snuten
>>
File: 1430682578173.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430682578173.jpg
20 KB, 306x306
>Trådkrig i slutet på varje
>jävla
>tråd
>>
>>48992857
>>48993024
Donerar pengar, träffar folk och hjälper de som behöver hjälp jag kan erbjuda. Går på demonstrationer, röstar i kommunalval. Medverkar och hjälper ungdomspartiet jag är med i. osv osv.
Finns mycket vi alla kan göra och jag uppmuntrar folk att göra det de kan.
>>
>>48992882
>lit
literally discussing nothing but muh spook and memeavelli
>>
>>48993198
>trådkrigsförlorarcucken
>>
>>48993263
>polisen är vidriga grodbrevare
synd
>>
File: 1423095454776.png (181 KB, 621x621) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423095454776.png
181 KB, 621x621
>>48993279
>donerarpengarcucken
>>
File: 1443796978062.png (187 KB, 400x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443796978062.png
187 KB, 400x389
>>
File: 1443667010226.png (293 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443667010226.png
293 KB, 633x758
>>48993101
>dkn ingen brunv
>>
Någon som har ett filmtips på något man kan se även med migrän?
>>
>>48993279
Gick faktiskt med i ett parti nyligen. Har dock inte gått med i ungdomsförening (eftersom den suger). Har heller inte fått svar ifrån min lokalförening. Vad göra?
>>
I am going to visit your stockholm soon. Anything I need to know? Will me being hispanic be a bad thing?
>>
>>48993433
Redline favä
>>
>>48993494
Stockholm more like CUCKholm xDDDDDD
>>
>>48993494
BUILD THE WALL, JIMMIE
>>
>>48991757
Varför åkte du till Sverige?
>>
>>48993494
Dåligt för vad? Att turista?
>>
>>48993494
Not really, as long as your polite and shower every day.
>>
>>48993443
Om föreningen inte aktivt gör arbete så känns det lite slöseri favä, bättre att hitta en förening med samma ambitioner som aktivt försöker göra skillnad. Det jag gjorde och även fast jag fick överskrida mina politiska förväntningar, så hamnade jag bland folk jag kan diskutera med, respektera och bli förstådd av.
>>
>>48993494
>Will me being hispanic be a bad thing?
No.
Apart from that, just use common sense.
>>
Läste just en debattartikel angående medborgarlön och efter det en som kritiserar förslaget.

I den andra läste jag detta:
>de hundratusentals svenskar som inget hellre önskar än att få ett jobb
Efter detta skrev han följande:
>Om alla får en lön utan motprestation kommer detta garanterat leda till att 10 000-tals personer, om inte 100 000-tals väljer att sluta arbeta

Detta borde väl gå på ett ut och resultera i att de som vill ha ett arbete får det och de som bara vill ha minimal inkomst får det.

Nu tror jag dock inte att det är genomförbart, men själva logiken i den här delen av svaret är väl en tankevurpa av honom?
>>
>>48993602
Här är problemet dock, jag är röding. Så vitt jag vet är alla föreningar mer eller mindre dåliga. Har du nåt tips?
>>
>>48993494
Please shower twice daily, filthy rodent.
>>
>>48993671
>black cock
>rasblanda
>>
>>48993671
Vad tände du mest på, Riley eller svart kuken?
>>
>>48993643
Det är inget argument emot medborgarlön att folk kommer sluta arbeta. De allra flesta vill arbeta och sedan finns det nog ingen som tycker att medborgarlönen ska vara hög nog för att man inte ska tjäna mer på att arbeta.

Sextimmars-arbetsdag kombinerat med ett medborgarbidrag så man klarar sig tror jag på, iaf för långinkomstyrken.
>>
File: 1443742170258.jpg (428 KB, 512x777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443742170258.jpg
428 KB, 512x777
>dkn ingen snus
>>
>>48993548
>>48993695

Im not mexican
>>
>>48993556
Jag vill inte berätta allt om mig, men jag har stora problemen med jävla ryssar.
>>
>>48993263
Tycker synd om polisen, reducerade till en grupp fjantar utan auktoritet såvida det inte gäller trafik-förseelser.
>>
>>48993671
>Manuel Ferrara's Reverse Gangbang 1

Menade denna, helvete kopierade fel namn.

>>48993724
Jag är bisexuell så jag tänder på båda, mest på Rileys attityd och hennes fitta / håret runt fittan

>>48993722
>Inte njuta av tänkande mannens fetisch
>>
>dkn den nya sötpajen i korren var förlovad
>>
>>48993643
Väll inget fel med det? Alla har ju rätt och leva och ibland blir det jävligt svårt för många människor. Skulle inte ha några problem med att vissa lever i minimum och andra lever med högre inkomst så länge det inte påverkar livsförutsättningarna för de lägre stående människorna.
>>
File: 1426858342702.jpg (31 KB, 456x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426858342702.jpg
31 KB, 456x320
>>48993671
>dkn man råkade runka till en SVARTAD video med en ökenfröken häromdagen

Såg bara en sötpaj först men sedan kom en stor svart neger in i bild, orkade inte byta video så jag fortsatte runka tills jag kom. Är jag cuck nu?
>>
>>48993728
>De allra flesta vill arbeta
Fast vad är det som lockar? Man får skilja på arbete och inkomst.
Med de prestationskrav och den stress många jobb medför är det i mitt tycke inget lockande.
>>
>>48993773
Bög, politisk flykting eller etnicitet?
>>
>>48993671
döda dig själv fam
>>
>>48993671
>dkn Riley sade i hennes reddit ama att hon brukar knula vanliga killar
tomt hopp, men det är ändå någonting
>>
>>48993263
>nu kommer de respektera oss ecksde

Det här landet leds av ett gäng naiva barn
>>
>>48993835
> Är jag cuck nu?

alla som tittar på porr är cuckar, man tittar på en flicka som blir knullad av en annan man och runkar till det.
>>
>>48993433

https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Experiments_Lain

https://en.wikipedia.org/wiki/Ghost_in_the_Shell
>>
>>48993829
>Väll inget fel med det?
Tycker inte jag heller. Jag tyckte endast att hans resonemang (100k utan arbete vill ha jobb, för att sedan skriva att det skulle bli problem för att 100k skulle säga upp sig) kvittar varandra.
>>
File: 1436230434116.jpg (80 KB, 250x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436230434116.jpg
80 KB, 250x241
http://www.tino.us/2015/10/anders-lindbergs-goes-full-arnstad/

Varför är Tino så baserad favä?
>>
>>48993854
Andra.
>>
>>48993911
>runka till en tjej som blir tagen
nähä du
för mig är den lesbiskt, solo eller JOI som gäller
>>
File: 1354762946579.jpg (24 KB, 464x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1354762946579.jpg
24 KB, 464x317
>>48992882
>/lit/
>/sci/
>/a/
>/int/
>>
>>48993923

Skitsnack.

Folk skulle använda pengarna för att skaffa sig ett jobb, i praktiken.
>>
>>48993683
Är också röding. började som höger, och engagerade mig politiskt. Det de sa under möten sattes inte rätt i mitt huvud, liksom ideologin de dikterade verkade inte vara vettig. Så jag rörde mig mer vänster och hamnade i föreningar som bara satt på sina händer.
tillslut fick jag höra om RKU och kommunistiska partiet och blev medlem där i hopp om att engagera mig. Lärt mig väldigt mycket från mina kamrater och kan stolt säga att jag är kommunist. Väldigt sällan min mobil inte vibrerar till från ett meddelande från RKU där vi uppmanas att samlas.
>>
>>48993911
Varför då, inte som att man har någon relation med tjejen

Interracialporr är cuckigt eftersom man tänder på det faktum att vita män är sexuellt underlägsna
>>
>>48993848
Har du varit NEET någon gång? Det är fan inte kul i längden. Men kortare arbetsdag tror jag att folk gärna vill ha, därför jag stödjer 6-timmars arbetsdag. Men för att det inte ska knulla upp ekonomin så kan vi inte kräva att företagen ska höja lönerna så något slags medborgarbidrag för att täcka skillnaden tror jag på.

Vi huserar ju redan nu hundratusentals parasitiska blattar så det har vi råd med utan tvekan.
>>
>>48993923
Alla vill tjäna pengar, endast en promille nöjer sig med att tjäna 10k i månaden genom bidrag
>>
File: 1431187185996.jpg (76 KB, 689x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431187185996.jpg
76 KB, 689x568
>>48993965
Jävlar vad tråkigt favä
>>
>>48993835
>orkade inte byta video
Aa tjena. Måste bara säga att det låter riktigt vidrigt, du är garanterat en cuck
>>
>>48994011
>inte vara nationalbolshevik
>>
File: 1379158603738.png (332 KB, 413x570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379158603738.png
332 KB, 413x570
>>48994022
>faktum
"kompis", överväg att söka hjälp
>>
>>48993433
Soultaker R2
>>
>>48994022
>>48994113
>faktum

Tack Freud, råkade cucka mig själv
>>
>>48994083
Vad är favä?
>>
>>48994083
Jag kan bara inte få igång det med vanligt porr, typ som att jag är porrskadad men bara inte kan kolla på vanligt porr. Ser inget hett med att se en annan mans penis inuti en tjej.
>>
>>48993101
>1:11
STORA
>>
>>48993965
>Vara rädd för män

Lågtest beta. Du var säkert rädd att duscha efter idrotten i skolan.

>>48993859
>Inte njuta av dekadensen i vår civilisation

Gå ut och knulla lite horor och sup anon, annars missar du allt det roliga.
>>
File: 1403243232199.png (292 KB, 383x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403243232199.png
292 KB, 383x441
>>48993941
>Det är inte svårare än så. Jag vet inte riktigt vari det kreativa består, kanske framstår enkel matematik som kreativ för de som inte är vana vid det.

Grejen jag inte fattar är, varför i hela helvetet blev hanrejar som älskar invandringen så rövsmärtade över Tinos uträkning att de kände sig tvungna att bortförklara den?

Det borde ju inte spela någon roll för dem om svenskar är i majoritet eller inte.
>>
>>48994070
>Har du varit NEET någon gång?
Sedan 2008.
>>
File: Hippo_at_dawn.jpg (524 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hippo_at_dawn.jpg
524 KB, 1600x1200
https://vine.co/v/e2rwtzbJlMH

>dkn ingen STOR flodhäst att rida in i strid när raskriget kommer
>>
>>48994166
Man tänder ju på att kvinnan faktiskt kommer när hon är med en man.

Lesbiska kvinnor fejkar mycket mer, se t.ex. att feminister oftast är lesbiska tills de får ta en hård kuk så blir de normala igen.
>>
File: 1442986354703.jpg (59 KB, 460x827) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442986354703.jpg
59 KB, 460x827
>>
>>48993965
>>48994022
>cucken i garderoben
>>
>>48994179
>dkn man inte ville duscha efter idrotten eftersom ens penis var ovanligt liten när slak

Kändes dåligt
>>
>>48994266
^^ +1
>>
>>48994292
>smeka sin penis medans man kollar på en man
"haha aa" - Jonas Sjöstedt 45, certifierad hanrej
>>
>>48994243

Näe, bara det att många tjejerna i "lesbisk" porr är gay for pay fattar du väl.

Enda porren jag sett där tjejerna faktiskt verkar tycka det är kul är mekaniskaleksakerporr och av nån anledning BDSM-porr.
>>
>>48994308
jvdk, jag är en grower inte en shower.
>>
File: 1429348741524.png (1 MB, 1191x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429348741524.png
1 MB, 1191x1080
>>48994266
haha loooooool me gusta den här bilden alltså
>>
>>48994308
>dkn inte duschade för tjejerna tände på ens maskulina doft
Vem vill gå runt och lukta som en fjolla?
>>
>>48994200
det är ju det som är det konstiga, borde inte Anders Cuckberg vara överlycklig över en sådan uträkning och lyfta fram den istället för att kalla den lögn?
>>
>dkn fett sur doft i rummet
>dkn du funderar på om det kommer sitta på kläderna dagen efter
>>
>>48994359
Anon snälla, det är du som är den lustiga minoriteten i det här fallet

>>48994399
haha ok Jocke
>>
>>48994168
Fan vad jag hatar svenska tjejer. Grisvidriga hela bunten.
>>
File: 1357609252970.gif (80 KB, 100x100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1357609252970.gif
80 KB, 100x100
>>48994266
>>48994328
>>48994386
Okej grabben, du kan sluta nu
>>
>>48994472
^^ +1
>>
>>48994472
mm strax
>>
File: 143213141.png (179 KB, 500x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143213141.png
179 KB, 500x358
>>48994430
Det var inte bara Lindberg av alla de som älskar invandringen som bortförklarade Tinos uträkningar.

Vilket känns konstigt. Det borde ju inte spela någon roll för dessa människor.
>>
1-9 fotbad
0 orka fixa allting
>>
File: vänstern.jpg (88 KB, 739x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vänstern.jpg
88 KB, 739x587
>>48994200
>Det borde ju inte spela någon roll för dem om svenskar är i majoritet eller inte.

Grejen är att de är några av de största rasisterna vi har i Sverige, de hatar invandrare, men älskar att behandla de som barn eftersom de anser att invandrare är undermänniskor som behöver deras gudomliga hjälp

Detta visar Tino briljant, citat: "Det finns en chauvinistisk underton i Lindebergs förfäran över att födelselandet är oföränderligt, som om han tror att det skulle finnas en vilja bland invandrare att rentvå sitt ursprung."
>>
http://nyheteridag.se/konkurrenten-rasar-mot-hans-rosling-efter-sd-citat-inte-langre-var-kung/
>“När vi på Nyheter24 ringde upp Rosling för att fråga vad han menade blev han upprörd och sa att han inte tänker kommentera Sverigedemokraternas politik”, skriver Löfström.

>Tonen var en helt annan när Nyheter Idag ringde. Rosling talade med Nyheter Idag i ungefär en halvtimme och trots flera kritiska frågor stod han på sig om att ge Jimmie Åkesson rätt i just den frågan som rör biståndsbudgeten och UNHCR, alltså att biståndspengar bör gå till flyktinglägrena

>Totte har i skrivande stund fått otroliga 126 röster som håller med honom.
>Samtidigt finns en grupp som inte håller med, de är ungefär 3300 procent fler med hela 4168 röster.

C H A N G
>>
>>48994590
Det här vad EXAKT vad de blev varnade om gång på gång men de skrattade och sa att det är fysiskt omöjligt att det kan hända.

De här siffrorna bevisade att domedagspredikarna hade rätt och att alla dessa nazister och fascister faktiskt inte är korkade utan har en poäng med att känna sig hotade.
>>
File: 1431628879074.jpg (75 KB, 600x838) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431628879074.jpg
75 KB, 600x838
>>48993101
>Sådant här folk finns
>Eftersom de är populära så finns det en hel del folk som gillar dem

Det kanske är över för Sverige ändå
>>
>>48994705
Detta. Invandrarna kommer inte släppa sitt ursprung, så om de då blir en majoritet kommer såklart landet förändras, i en riktning de inte vill ha.

t. invandrare
>>
>>48994733
Men om de försöker bortförklara enkel matematik, är det inte lite som de erkänner att det är ett hot?

Man tycker ju att de borde ta siffrorna med en axelryckning och bara säga "vad är det med det?"
>>
>>48993941
>“Hela resonemanget bygger på att det existerar någon slags evig svenskhet och ”invandrarbakgrund” som inte ändras. Detta är alltså rasbiologi.”

herregud har vi "öppen bakgrund" nu också
>>
finns inget att leva för längre.
>>
>>48994767
>Fort Europa
>My so called Eutopia
>Where I can't find no culture
>Feel the walls getting closer and closer and closer
t. Promoe för 10 år sen
>>
>>48994828
för en neutral utomstående så är det inte ingenting och för det här människorna är anseende det viktigaste som finns.
>>
File: l9lmq9u.png (289 KB, 509x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
l9lmq9u.png
289 KB, 509x420
>>48994828
>Aftonbladet
>föra logiska resonemang
>>
>>48994881
Jag lever för att rätta grammatiska fel och rädda det svenska språket.

Stor bokstav i början av mening.
>>
>>48994862

Vi är de mystiska männen med oklart förflutet.

Känns lite farligt.
>>
>>48994799
Men jag har släppt mitt ursprung.

t. marockansk på pappas sida
>>
>>48994955
alkad.jpg
>>
>>48995070
ja men du är en cuck anon
>>
File: 1442525871776.jpg (106 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442525871776.jpg
106 KB, 1280x720
vart tog min mysiga tråd vägen
>>
>>48994957
lol vem bryr sig
>>
>>48994957
>Stor bokstav i början av mening.
inte på 4kanalen
>>
>>48995095
bra resonemang
>>
File: stuga.jpg (37 KB, 368x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stuga.jpg
37 KB, 368x266
>>48994881
Drömmen om en liten stuga på landet.
>>
>varit lös i magen i flera dagar
>börjar läsa på om vad det kan ha varit
>stämmer perfekt in på salmonellasymptom
>åt kycklingkebab och kycklingburgare i helgen
Har accepterat min kommande död, farväl tråden.
>>
>>48995133
sanningen bara
fina siffror dock
>>
>>48995102
VAR TOG DEN SÖTA LILLA 2D VÄGEN?

INGEN SOM VET
INGEN SOM VET
>>
>>48995102

Ja, tazea invandringszombizarna så kan vi snacka programmering istället
>>
File: DSCN1649.jpg (176 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSCN1649.jpg
176 KB, 1200x1600
>>48994711
KAN INTE STICKA FRICKEN
>>
>>48995185
vif ;_;
>>
File: 40675453.jpg (214 KB, 750x1535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
40675453.jpg
214 KB, 750x1535
>>
>>48994881
kan inte se ner till marken nått mer
>>
File: Sad matthew.jpg (88 KB, 948x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sad matthew.jpg
88 KB, 948x461
>Blir cuckad av tejuden och bränner tungan
>>
https://www.youtube.com/watch?v=lKDeyuM0-Og

Varför påminner detta om Sverige idag? Kan det ligga någon sanning i det?
>>
File: 1402167767601.jpg (3 MB, 3200x2368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402167767601.jpg
3 MB, 3200x2368
Tänk om någon stackars själ tar allt som skrives här seriöst och ni skapar en ny Anders Behring Breivik. Tänker ni er för?
>>
>>48995406

Dricker ochså te just nu.

Men det har hunnit bli kallt, och jag har lämnat tepåsen i för länge.
>>
>>48995185
vif i bitar, det var kul att känna dig
>>
>>48995415
Tar vad seriöst?
>>
>>48995415
t. Zola
>>
>>48995415
Tänker du dig för?
Breivik var en konsekvens, men inte av oss
>>
>>48995415
>t. Sweddit
>>
File: tusennal-1280-jpg.jpg (20 KB, 650x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tusennal-1280-jpg.jpg
20 KB, 650x366
>>48995415
>Han tror fortfarande att allting är en lek
>>
File: DSC_0069.jpg (362 KB, 1357x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0069.jpg
362 KB, 1357x899
>>48995415
Tänk om någon tar feminismen på allvar? Oj vänta, det har hänt och titta vad som hänt i Sverige.
>>
File: image.jpg (475 KB, 1311x1305) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
475 KB, 1311x1305
>>48995415
Då är det Sverigedemokraternas fel eftersom han stod dem närmast rent ideologiskt.
>>
>>48993965
Min svarta kamrat.
>>
>>48994011
Fy fan vilket gyckel. Eller så är du 15 och efterbliven.

De utav oss som faktiskt har insyn på diverse bokstavskombinationer med kommunistiska förtecken vet att det är som att gå i någon kyrka. Det är religion. Det är inte aktivitet. Det är inte kampen fortsätter.

Det är folk som pliktskyldigast knyter näven i skyn på första maj och de resterande dagarna har de bara konstiga jehovas vittnen åsikter.

t. f.d. röding. Blev klassiskt liberal istället med en stark nationalistisk ådra. Jag hatar kommunister mer än blattar.
>>
>>48995415
>en oidentifierad
Gissar på anl- vänta han är ju där borta...
Fan, vem är det utan namn?
>>
>>48995545
Blå ögon var riktigt kass favä, nästan till den grad att det var underhållande.
Jordskott var rätt bra.
>>
>Undrar varför fotbadet fortfarande är kallt

>Fel inställningar på

Så går det när man inte är noga i livet.
>>
>>48995415
>fbanon
varje gång
>>
Vi ska befria den vita rasen från det judiska slaveriet

visst?
>>
>>48995415
Vem är personen längst där bak nära stenen vänd ifrån kameran? Vem är den snubb1 ovanför flygis som har inget namn?
>>
>>48995766
Ja, det hade varit konstigt om efter ett par gånger så var han inte med på bilden.
>>
>>48995415
fan vilka nbögar på denna bild alltså
>>
>>48995415
Så länge kommunister och socialister dör, så skiter jag i det helt ärligt. Typiskt ett så kallat inte mitt problem.

Oskyldiga vore inte ok. Konservativa eller så inte heller ok.

Men kommunister är pack som jag faktiskt inte kommer göra något åt själv, men skiter fullständigt ifall någon breivikar.
>>
>>48995783

Alltså egentligen är det ju judarna som är förslavade av oss iom att de är i minoritet och har "makt" därför att de i hög grad jobbar arslet av sig.
>>
>dkn ingen STOR SVART Newfoundlandhund
>>
File: image.jpg (20 KB, 1000x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
20 KB, 1000x600
>>48995967
Konservativa, reaktionärer och borgare är värre än rödingar
>>
File: 14332111183.jpg (57 KB, 600x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14332111183.jpg
57 KB, 600x427
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2856109-flyktingars-anvanda-sangklader-slangs

Det är ju som de försöker sitt bästa att elda upp pengar.
>>
>>48995633
>>48995967
Oj, jag skar mig nästan
>>
>>48996049
Jag är konservativ, borgare och reaktionär. Men sedan är både du ditt nazisvin och rödingarna mina största fiender. Tycker lika illa om er bägge två. Skillnaden är att jag hoppas att någon har ihjäl rödingarna, men inser att blir det raskrig så blir det allians mellan dig och mig.
>>
>>48995808
Man vet ju aldrig, han kanske drar till askfm ibland.
>>
>>48995415
Är det ett spöke bakom judeanon? Tvåkrypigtfyramig
>>
>>48996076
Jag är seriöst. Kommunister har inget människovärde. De är värre än skräp. De är värre än folkförrädare.

De är typ sopor i mänsklig skepnad. Tom invandrare står över dem i rang på min lista.
>>
>>48995641
>>48996150
>nybögar
>>
Hur kommer det på i budgetvoteringen?
Kommer de lyda makteliten och hålla sig till DÖ eller reser sig partierna mot toppskiktet inom dem?

>>48996072
Sanitära olägenheter kan man inte alltid tvätta bort. I sådana här fall så är det fullt förståeligt att det slängs, skulle rekommendera att bränna allt innan en epidemi bryter ut.
>>
>Mikakunin de Shinkoukei
Dakka, du har skitsmak.
>>
>>48996038
>dkn ingen kvack-kvack
>>
>>48996112
t. Jonte 16, politiskt engagerad och flashback-skribent
>>
File: 1442259519338.jpg (376 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442259519338.jpg
376 KB, 960x960
Tack för alla (You)s grabbar
>>
>>48996049
>dkn konservativ, nationalist och borgare

hmmm
>>
>>48996112
JONTEEEEEEEEE
>>
>>48996204
Inte precis som flyktingar avsöndrar giftgas och aids.
>>
>>48996072
Invandrare ifrån afrika bajsar rakt ner på golvet i de boende jag varit i, de har aldrig sett en toalett
>>
>>48996291
Källa på det!
>>
File: 1441135041521.jpg (114 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441135041521.jpg
114 KB, 720x960
>>48996232
Varför tror kvinnor att det är acceptabelt att klä sig sådär offentligt? Hoppas IS spränger hela skiten favä
>>
>>48996112
borgare usch
>>
>>48996327
Bajsar de i sängen?
>>
>>48996327
vad?
>>
File: 1434984096427.jpg (56 KB, 868x715) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434984096427.jpg
56 KB, 868x715
>>48996327
Men vad snackar du om, alla somalier är väl raketforskare?
>>
>>48996369
Om du skulle bajsa någonstans, skulle du inte vilja göra det på något mjukt och bekvämt?
>>
File: 2dd.jpg (38 KB, 560x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2dd.jpg
38 KB, 560x560
>ökenfröken utbytesstudent från Libanon i korridoren
>studsar runt i tighta mjukisbyxor och mjuk topp som lämnar lite hud runt midjan synlig
>perfekt kropp
>förförande arabisk dialekt
>rätt blyg men blev supersocial när jag började prata med henne
>satt bredvid mig under middagen och pratade non-stop
>>
>>48996343
>Varför tror kvinnor att det är acceptabelt att klä sig sådär offentligt? Hoppas IS spränger hela skiten favä
för att det ser bra ut favä,
>vara emot något positivt
>>
File: 1443895919803.png (106 KB, 1280x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443895919803.png
106 KB, 1280x221
>>48996451
Äckel.
>>
>>48996343
De flesta killar uppmuntrar väl användandet av yogabyxor.
>>
>>48996072
INVANDRINGEN ÄR ETT HOT MOT MILJÖN!
>>
>>48996451
GE HENNE KUK1 FÖRFAN
>>
>>48996232
Dålig vinkel för att se vad du pratar om, kan du breva några fler?
>>
>>48996493
Jag gillar dig, Zeleanon.
>>
>>48996493
Käft på dig stormbög

>>48996543
Hon är förlovad man1
>>
>>48996451
N Ä S A N
>>
File: flare-pants.jpg (28 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flare-pants.jpg
28 KB, 450x600
>>48996481
>Vara 14

Yogabyxor är den värsta jagjagklädseln någonsin, värre än 70-talets discobyxor
>>
>>48996451
>>förförande arabisk dialekt
HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA
>>
File: 14428906454638.gif (508 KB, 112x201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14428906454638.gif
508 KB, 112x201
>>48996451
>de anon
>>
>>48996681
>brevar en lågupplöst gif

tumblrare snälla gå
>>
File: 1425778397416.jpg (780 KB, 1280x1899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425778397416.jpg
780 KB, 1280x1899
>>48996451
>förförande arabisk dialekt

asg
>>
>>48996185
Tycker synd om dig favä
>>
File: 1392846672071.jpg (73 KB, 632x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392846672071.jpg
73 KB, 632x504
>>48996493
>t. 32-årig oskuld
>>
>>48996600
det är värt risken anon, lite hedersmord har väl aldrig dödat någon?
>>
Varför är svarta män så mycket mer populära med kvinnor än vita?
>>
>>48996717
Vad skiljer en tumlare från en delfin?
Har aldrig förstått skillnaden.
>>
File: JkAqnr6KoHI.jpg (76 KB, 604x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JkAqnr6KoHI.jpg
76 KB, 604x511
>dkn grenuttaget gick sönder


hur ska jag ha alla dattagrejer inkopplade nu?
>>
>>48996827
exotisk grej fyfan det går över snart när de är i minoritet
>>
>>48996827
för att du ser bara de dåliga kvinnorna.
>>
>>48996827
STORA
>>
>>48996729
>t. nördig student som aldrig har fått doppa så nu provar jag min spaghettitappande lycka med rasfrämlingar
Tragiskt.
>>
>>48996657
>>48996718
De låter ju mystiska och som om de vill ha K konstant. Sjukt utdraget och flirtigt med varje mening.
>>
>>48996832
Det som skiljer tumlare från delfiner är deras små spadformade tillplattade tänder och trubbiga nos. Delfinerna har koniska, spetsiga tänder och en spetsigare, näbbliknade nos.
>>
>>48996886
>le stormbög vita rasen ska segra
ingen med självförtroende nog att få ligga tror på detta.
>>
File: 144200898973487.gif (1022 KB, 187x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144200898973487.gif
1022 KB, 187x300
>>48996717
här har du då fam
tog mig ett tag din jävel
>>
File: STORA SVARTA.jpg (165 KB, 1200x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
STORA SVARTA.jpg
165 KB, 1200x490
>>48996827
>>
File: magnus cuckmér.jpg (46 KB, 980x552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
magnus cuckmér.jpg
46 KB, 980x552
>>48996827
>>
>>48994011
Vad har RKU för mål/strategi egentligen?
>>
>tråden
>>
>>48996932
Deras "sch-ljud" är det mest irriterande som finns. Låter som en som drar ihop saliv till en rejäl loska.
>>
File: 1444186966561.png (21 KB, 258x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444186966561.png
21 KB, 258x200
Tröttnar ni aldrig på mémar?
>>
File: 1444219865708.gif (16 KB, 205x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444219865708.gif
16 KB, 205x274
>>48997022
fin tråd
fina siffror
>>
File: 1434236429076.jpg (121 KB, 774x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434236429076.jpg
121 KB, 774x567
>>48997069
haha aa favä
>>
>>48996871

Har du ingen förlängningssladd som du kan dra från ett annat uttag?
>>
>>48997069
jo därför man gör nya
>>
>>48997027
De gör ju inte dem när de snackar engelska.
>>
File: 1420058398534.jpg (29 KB, 410x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420058398534.jpg
29 KB, 410x500
>>48997069
nej
>>
File: 1410710048120.webm (265 KB, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>48996962
>.gif
>>
>>48997125
lyl
>>
File: 1443088661331.jpg (21 KB, 514x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443088661331.jpg
21 KB, 514x527
>>48997022
Vill du ha stryk?
>>
>>48997159
gick den här kvinnan med på det här
>>
>>48997129

Ja se där, så går det när vita människor inavlas.
>>
File: areyoufrustrated.jpg (71 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
areyoufrustrated.jpg
71 KB, 640x480
>>48996948
>projecera sin brist av självförtroende på andra
>>
Hey I dont speak swede but I like nigger cock so I'm the same with you guys
>>
File: 1444037777911.png (82 KB, 241x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444037777911.png
82 KB, 241x240
>>48997159
Breva fler ökenfröknar.
>>
>>48997231
+1
>>
File: stig upp.jpg (29 KB, 470x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stig upp.jpg
29 KB, 470x317
>>48997213
>inte vilja vara en nästenivå blåman

skrattar åt ditt liv fam
>>
>>48997224
>antyder att jag gör det
>>
>>48997231

Do you smoke a lot of weed.
>>
Älskar hur balanserat raketligan är. När jag blir demolerad av en expert 7-2 så vill jag verkligen köra mot denne igen, SPECIELLT när jag ger upp. Vad gör en expert i orankat? Vem bryr sig, vi ska inte låta någon klättra!
>>
Vem /biljetter till Spöke i November/ här? :3
>>
>>48997021
Himmel, kan gå i timmar och diskutera detta. Länkar deras sida istället så du kan läsa i din takt, om du känner för det dvs, ganska lång text
http://www.rku. nu/vad-vill-rku/principprogram
http://www.rku. nu/vad-vill-rku/handlingsprogram
>>
File: 1409662311743.webm (265 KB, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>48997193
självklart gjorde hon det
>>
>>48997224
inte han men, stormcucken gjorde väl samma grej?
>>
>dkn jag är så ful att det gör ont att kolla i spegeln
>dkn det känns som min personlighet inte passar med min kropp
>>
>>48997347
f1 h1
>>
>>48997307
Hade gärna sett dom live men min ångest och sociala fobi säger nej.
>>
>>48997300
haha aa
>>
File: 1420958578385.jpg (19 KB, 350x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420958578385.jpg
19 KB, 350x263
>>48997391
bli blå
>>
>>48997454
Han dog ju dock.
>>
>>48997391
Din personlighet är säkert jätteful också, oroa dig inte.
>>
>>48997301
No. When are we having a bbc fest
>>
>>48997436
haha mm
>>
>>48997363
Vad spelar det för roll i sammanhanget, egentligen?
>>
>>48997296
>>48997454
>ärligt vara borgare och ha tillgång till så mycket silver
Nej tack
>>
>>48997347
knula dom
>>
>>48997318
Läser på lite då, får se vad jag gör.
Får jag fråga, vad tycker du om Markus Allard och hans podcast?
>>
>>48997487
Alla dör, anon.
>>
>>48997517
höhö jo
>>
File: 1432690004538.jpg (77 KB, 422x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432690004538.jpg
77 KB, 422x600
>dkn 114 IQ
J-jag är mer av en språkperson.
>>
File: 1403009548946.jpg (134 KB, 640x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403009548946.jpg
134 KB, 640x350
>>48997487
>Han tror att han dog på riktigt inte bara flydde till Blåmaria där alla blåmän kan samlas och leva i ett superavancerad samhälle och utforska rymden som ambassadörerna för människorasen i dens renaste form.

Fan fam du vet ingenting
>>
>>48997576
hehe tja
>>
File: fry.jpg (21 KB, 288x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fry.jpg
21 KB, 288x288
>>48997546
>>
File: 1428624244152.webm (265 KB, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>48997159
>Dra upp tröjan med en snodd så att röven ska synas bättre

Varför är vita kvinor sådana horor? Var gick allt så fel?
>>
>>48997518
Att du fick för dig att spela Freud honom men inte stormcucken är väl underligt
>>
File: Barb sötar sig 2.webm (265 KB, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>48997419
;_;
H-hoppas du blir bättre. :3
>>
>dkn kalla händer
>dkn armbågen gör skitont och det sträcker sig genom armen
vif i frid mig
>>
File: gorgoroth.jpg (40 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gorgoroth.jpg
40 KB, 500x333
Har du lyssnat på någon svartmetall idag anon?
>>
File: gladot.jpg (25 KB, 368x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gladot.jpg
25 KB, 368x477
DET VAR TVÅ BAGARE

OCH EN SMET
>>
>>48997542
Aldrig lyssnat på den faktiskt, har ganska svårt att följa ordböcker t.ex. utan att börja dagdrömma, däremot så följer jag örebropartiet på nbögboken, som delar och skriver jävligt bra saker. Gillar verkligen Allard som person. Han vet vad han vill i livet
>>
File: Väktarna.jpg (41 KB, 343x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Väktarna.jpg
41 KB, 343x260
>>48997528
>han vet inte att han var född så i en lång linje av speciella sagomänniskor
>>
>>48997793
Men anon, man får ju blå hud om man äter massor av silver
>>
Godnatt tråden.
Må era drömmar välsignas av frid och söta 2Dflickor.
>>
>>48997861
>kvarta vid 10-tiden
Sånt är livet som löneslav.
>>
File: svarta.jpg (182 KB, 872x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svarta.jpg
182 KB, 872x960
>>48997861
>dkn man försöker drömma varje natt att man var född svart i dagens SVARTAD:e Sverige

tänk er att vara en 26 årig afrikansk man och gå i nionde klass, för man säger till alla att man är barn
>>
>>48997847
inte i det här fallet dock'
genetiskt
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Fugates
>>
>>48997947
Hennes ansiktsdrag är svartare än hans hy.
>>
>>48997787
https://soundcloud.com/markus-och-malcom
Skulle verkligen testa ett kortare avsnitt om jag var du, han och Malcolm Kyeune har ett väldigt intressant perspektiv.
>>
>>48997741
Ja.
https://www.youtube.com/watch?v=FaFIDnsWCQQ
Samt att jag har vart och spelat in lite idag med ett svartmetallband jag är trummis i.
>>
File: 1444152094153.png (509 KB, 650x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444152094153.png
509 KB, 650x850
>>48997741
https://www.youtube.com/watch?v=1KDRxWpbIDA

Är inte metalautist så vet inte om det här är svartmetall, favä
>>
>>48998010
Tack fam, ska lyssna när jag vill slappna av efter plugg
>>
File: hon är ålder.jpg (195 KB, 706x962) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hon är ålder.jpg
195 KB, 706x962
>>48997997
skulle du?

skulle ni?
>>
File: 1444213192798.png (84 KB, 805x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444213192798.png
84 KB, 805x358
fin tråd grabbar
>>
File: 1359104630671.jpg (97 KB, 424x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1359104630671.jpg
97 KB, 424x620
>ser på klipp när jänkare testar internationella rätter mm
>saltlakrits
>dom håller på att spy och begå rituellt självmord
finns det folk som inte tycker om saltlakrits?
>>
>>48997947
haha aaa
>>
HAHAHAHAHAHA

Oskuldskontrollerna var i Rinkeby.

Poesi favä.
>>
Rannsaka er själva favä
https://www.youtube.com/watch?v=rxg0utxqH8k
>>
>>48998172
Ja, mesar gillar inte saltlakrits, hockeypulver, djungelvrål eller turkisk peppar.
>>
>>48998172
saltlakrits är rätt kasst favä
>vi tar ett lösgodis och häller massa salt på det
smh sötlakrits >>>>> saltlakrits
>>
>>48998172
Länka video favä
>>
>>48998172
Det är klart att de överdriver för komisk effekt, men den hemska sanningen är ju att saltlakrits är äckligt.
>>
>>48998172
Breva länk
>>
>>48998286
>>48998292
Snälla ut.
>>
File: absolut galning.jpg (194 KB, 499x643) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
absolut galning.jpg
194 KB, 499x643
https://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2856165-fp-ledaren-jan-bjorklund-nyval-hotar-fore-jul

N Y V A L
Y
V
A
L

>(möjligtvis)
>>
>>48998225

Helt jävla sjuk att sådant förekommer i Sverige år 2015 (eller egentligen inte sett till invandringen).

Pinsamt att media inte tar upp detta.

Detta borde "debatteras" i debatt.
>>
>>48998286
>>48998292
Ni är inte svenska favä
>>
>>48998347
>Pinsamt att media inte tar upp detta.
Ursäkta men du vad?

Var på typ alla nyheter imorse.
>>
>>48996451
>förförande arabisk dialekt
Tvek på den, favä.
>>
>>48998289
Har ett par
https://www.youtube.com/watch?v=md9P0Zti10U
https://www.youtube.com/watch?v=oWBcupq7_aM
>>
>>48998333
Hade du fått kvartetter hade jag funderat på det, men som det är nu så får du dras med mig.
>>
>>48998338
Najs
>>
>>48998382
>Var på typ alla nyheter imorse.

30 sekunders reportage

och sen

7 veckor av flyktingsnyft
>>
>>48998338
>före jul

Ja låt 2000 om dagen flöda in och skapa lite mer kaos.

Vem /redo för 51%/ här?
>>
>>48998338
Kommer bli av precis som när de sa det förra gången precis efter senaste valet!
>>
File: 142428313154.jpg (176 KB, 1111x1111) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142428313154.jpg
176 KB, 1111x1111
>>48998172
>>48998392
>Jänkare

Allt som inte är täckt i ett lager med socker = Oätbart
>>
File: 1417537961235.jpg (38 KB, 278x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417537961235.jpg
38 KB, 278x452
>>48998338
>>
File: 1423432423432.jpg (43 KB, 384x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423432423432.jpg
43 KB, 384x367
>>48998347
lel, var ju överallt i media.

och hedersvåld debatterades ju i Debatt för några veckor sen. Det satt några feminister och bortförklarade allt.

Sen kom det där reportaget om Måna som lämnade islam och blev bortjagad från Rinkeby, och nu kom det här fram. Det är magiskt.
>>
>>48998172
Saltlakrits är grisvidrigt favä. Sötlakrits är ok ibland dock.
>>
>>48998382
Har Kalla Fakta-avsnittet ens sänt?
>>
>dkn förkyld
>dkn varje gång jag nyser så fiser jag samtidigt

när man är över 30 år så är det normalt med hängröv
>>
>>48998338
SD 30%
M 20%
KD 14,88%

Centern och Folkpartiet åker ut.
>>
File: upp i röven.png (451 KB, 611x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
upp i röven.png
451 KB, 611x486
>>48998347
>Pinsamt att media inte tar upp detta.
anon var fan har du varit
>>
>>48998730
nä KD åker ut först utav alla
>>
File: 1424977994152.jpg (183 KB, 962x939) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424977994152.jpg
183 KB, 962x939
>>48998338
DET HÄNDER

MISAAAAKAAAAAAAAAAAAA
>>
rösta KD om det tvingar nyval j n
>>
>>48998583
Sant, de käkar ju till och med sockrade popcorn.
>>
File: 1434903952418.jpg (71 KB, 500x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434903952418.jpg
71 KB, 500x545
>>48998730
>KD 14,88%

Martin snälla, KD hamnar under spärren favä
>>
>>48998860
Varför då?
>>
>>48998225
>Oskuldskontrollerna

hmm? Missat detta favä, fyll in mig
>>
File: Nicolas-Lisa Cage.jpg (116 KB, 620x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nicolas-Lisa Cage.jpg
116 KB, 620x400
>Nicolas Cage kunde tydligen ha varit Aragon
Jösses, snacka om att männskligheten kollektivt duckade en närmast astronomisk kula när han tackade nej.
>>
File: 1442446004128.jpg (89 KB, 600x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442446004128.jpg
89 KB, 600x491
BREVA REAKTION TILL NYVALET!
>>
>>48998920
Antagligen muslimer som har tagit sina döttrar till vårdcentralen för att kontrollera att de är oskulder innan de blir bortgifta.
>>
>>48998916
För att belöna att inte vara en cuck
>>
File: 1441061077515.jpg (119 KB, 466x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441061077515.jpg
119 KB, 466x466
>>48998225
Helt rätt. Hoppas det blir obligatoriskt för alla kvinnor och att de tvingas bära en symbol som visar om de är smutsiga horor.
>>
File: 1365265473668.gif (2 MB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1365265473668.gif
2 MB, 480x360
>Varit sjuk de senaste 4 åren varje oktober/november

>Har nu yrsel, ont i halsen och är spyfärdig

Snälla inte igen, jag orkar inte.
>Bara knulla upp min genetik
>>
>>48998963
Man ska inte ta hänsyn inom politik favä
>>
File: Buttslutt Korra.png (1 MB, 781x744) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Buttslutt Korra.png
1 MB, 781x744
>>48998860
>"haha KD har ju lite mer bollar än de andra allianspartierna"
>KD går ner på knä och slickar svetsarns skor tillsammans med de andra borgarna under decembercuckelsen
>Överväga att rösta på dem IGEN

HAHAHAHAHAHAHAHA
>>
>>48999049
mm strax
>>
File: 39278159_big_p0.jpg (360 KB, 1146x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
39278159_big_p0.jpg
360 KB, 1146x850
>>48998951
>>
File: autismo.jpg (35 KB, 567x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
autismo.jpg
35 KB, 567x414
>>48998920
Normies har påbörjat sin jakt efter oss homo autistus, vi har blivit ett hot sedan betaupproret började

VI SKALL INTE GÅ TYSTA IN I NATTEN
>>
>>48999049
>dkn har samma ansiktsform och smala kropp som ros
>dkn skulle också kunna fälla
f1 najs om man kunde tjäna pengar på det ju
>>
>>48998860

se

>>48999091
>>
>>48999091
Poängen är ju att de ska lämna decembercuckelsen
>>
>>48999094
sannerligen
>>
>>48999049
Hoppas du avlider
>>
>>48993101
>svt kan sprida hat i demokratins namn

Oj pråumåu är efter oss.
>>
File: islam is nice.png (197 KB, 1920x1195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
islam is nice.png
197 KB, 1920x1195
>dkn ingen Gad Saad professor

https://www.youtube.com/watch?v=5EuiR-kesT4
>>
>>48999161
Ja det är väl bra, men krävs lite mer för att KD skall återfå min respekt efter decembercuckpyramiden favä
>>
File: kor fast i träsk.jpg (39 KB, 476x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kor fast i träsk.jpg
39 KB, 476x240
Vem /vågar inte drömma om nyval/ här?

Sen så skulle inte ens 25%+ få de andra att ta efter SD:s invandringspolitik. Det är redan över. Gränserna kommer inte stängas innan 2022.
>>
File: 1440016507274.jpg (57 KB, 960x685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440016507274.jpg
57 KB, 960x685
>>48998338
LÅT
DET
SKE
>>
>>48999141
Jag kan betala dig, min familj har rätt mycket pengar och så länge de tror att du är en kvinna ska allting nog gå bra.

>>48999171
Tack fam, brev som dina värmer mitt hjärta varje gång.
>>
Nu när jag har fått fast arbete behöver jag inte förlita mig på NEET-pengar längre. Röstade alltid vad som gav mig störst chans att leva som NEET tills jag fick jobb tidigare.

Vad ska jag nu rösta på? Är det fortfarande SD som gäller?
>>
>>48999206
>dkn ingen sargon av akkad

https://www.youtube.com/watch?v=9F2TGwDgoAE
>>
File: 1400935004152.jpg (244 KB, 1089x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400935004152.jpg
244 KB, 1089x1080
>>48999206
>Gad Saad

Topp baserad jude favä
>>
>>48999255
Om det fortsätter som du så kommer det inte finnas något val 2022.

Jag tror inte riktigt du har förstått hur många som kommer hit, och att fler kommer att komma.
>>
Jag överväger kraftigt att söka sluten psykiatrisk vård. Finns det någon här som haft erfarenheter av det?
>>
>>48999091
>2006
>riksdagsval nalkas
>men FP har ju gått ut med krav på språktest, inget daltande i skolorna och så vidare
>stora dagen anländer
>vet exakt hur jag ska rösta
>valvaka och segerfirande
>tmn de kommande 4 åren med näst intill öppna gränser
>>
>>48999226
Handlar inte om KD, handlar om att visa de andra cucksen att det lönar sig att inte vara en cuck
>>
>>48999358
Kommande 8* åren
>>
File: 1383126375398.jpg (79 KB, 496x515) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383126375398.jpg
79 KB, 496x515
>>48998951
Gott mit uns.
>>
>>48999363
>cuckcuckcuckcuckcuckcuckcuck

Man kan ju tro att ni SD:are/Stormbögar/Rasister är smyghanrejer.
>>
>>48999330
varför?
>>
>>48999396
Ja, men 2010 röstade jag inte på dem eller deras vänner.
>>
>>48999291
mm
https://www.youtube.com/watch?v=VXQ8Wdhucdw&spfreload=10
>>
>>48999330
Jag har det. Gått hos samma psykiatriker i lite över 1 år och fortsätter träffa henne en gång i veckan.

Det har hjälpt mig sjukt mycket favä. När jag tänker tillbaka på det kan jag nog inte peka ut exakt vad det är hon gjorde, men något har hon gjort iallafall.
>>
>>48999421
>cuckcuckcuckcuckcuckcuckcuckcucken
>>
>De senaste dagarna har cirka 1 500 personer sökt asyl i Sverige varje dag.

>Nu handlar det bara om dagar innan evakueringsboenden, som gymnastiksalar, tas i bruk.

>Den verkliga siffran är närmare 2 000 per dag. Vi hinner inte registrera alla, säger Migrationsverkets presschef Fredrik Bengtsson.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21542605.ab
>>
File: mufcucken.jpg (56 KB, 576x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mufcucken.jpg
56 KB, 576x387
Fyfan vilken dag alltså
Suttit och druckit en massa kall yoghurt, känner hur magen börjar bullra, springer snabbt som fan in på tryckeriet och skiter så grandiöst att det kunde varit en toppartikel på aftonbladet. Sista skiten dimper ner i toalettskålen så att det skvätter upp småskit på undersidan av pungen och jag letar frenetiskt efter toalettpappret. DET FINNS INGET! Jag drar upp kalsongerna och byxorna så att det känns nerbajsat i hela röven sen tar jag och letar papper i lägenheten, inte ett enda reklamblad, ringer farmor som bor några hus ner och säger att jag kommer över för att "prata" snabbt. Springer dit och som tur är träffar jag inte på några sötpajer. Framme hos farmor så ber jag om att få låna toaletten, och hon ger mig en underlig blick. Jag träder in i toaletten, tar av mig kläderna för att duscha bort allt skit, helt plötsligt kommer farmor in och kallar mig Lars-åke (farfar) överöser mig med tafatta kyssar, motar bort henne och frågar om hon fan fått alzheimers, då ryter hon till med: Lars-åke var aldrig för fet för kopulering men det är du din korpulenta SKIT-unge. Sen stormar hon ut och ringer farsan och säger att jag tafsat på henne. Fyfan vilken dag alltså
>>
File: 1409941114522.jpg (26 KB, 401x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409941114522.jpg
26 KB, 401x535
>>48999421
>Ni SD:are/Stormbögar/Rasister

Så typ 90% av tråden? Man kan ju undra vad du gör här favä
>>
File: bom dia brasil.png (51 KB, 172x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bom dia brasil.png
51 KB, 172x246
>dkn arkivet är dött

Tack gud!!
>>
>>48999358
Röstade Tvålen 2006. Jag tyckte att SD var dödsknarkarrasistnazistbasister.

Han visade sig vara en fegis.
>>
>>48999516
Haha aa för man får inte vara på ställen där man är i politiska minoriteten.

Alla är inte lika fega för sina åsikter som du. Hatar ni som behöver leva i ekokammare.
>>
File: 1443845118300.png (117 KB, 474x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443845118300.png
117 KB, 474x411
>>48999542
>dkn alla mina skämmiga snubbelbrev är borta
>>
>>48997675
>Dra upp tröjan med en snodd så att röven ska synas bättre
osäker på om gyckel

Det är för att tröjan ska få en bättre passform framifrån. Antagligen står de med ryggen mot för att någon fotograferar från andra hållet
>>
File: uhhh.jpg (44 KB, 329x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uhhh.jpg
44 KB, 329x399
>>48999569
>Denna stråman

Jag blir inte kränkt av dina cuckåsikter om det är vad du tror, jag undrar vad du får ut av att sitta och sprida politisk korrekthet inför folk som inte vill lyssna på ett malaysiskt konstgalleri
>>
>>48999548
vänta så du är minst 27år gammal? fam vad gör du på kanalen? om du inte är f
>>
>>48999648
Nej, allting fram till 2015-06 är kvar.
>>
>>48999569
https://www.youtube.com/watch?v=ODNHOX5GY04

>dkn röstade på göran 2000, piratpartiet 2004, och sen har det bara blivit sd
>>
https://twitter.com/Swedefriendly/status/651857190073053184

Elden?
>>
HATAR när folk inte har samma åsikter som mig, kokar bokstavligen.
>>
>>48999675
Kan säga samma sak om stormbögarnas shillande
>>
File: 1441539845779.jpg (10 KB, 230x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441539845779.jpg
10 KB, 230x230
>>48999675
Hur sprider jag politisk korrekthet? Jag påpekade att vissa i tråden verkar vara väldigt besatta av hanrejeri och du verkar ha blivit triggad.
>>
File: 1411571695142.jpg (36 KB, 450x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411571695142.jpg
36 KB, 450x410
>>48999672
>Det är för att tröjan ska få en bättre passform framifrån

Du fakking vad?
>>
>>48999697
fan
hoppas tråd1 aldrig doxxar mig då
>>
>>48999681
>under 25
>på Internet
Varför slösar du bort ditt liv?

Det här är tiden du ska vara ute och äventyra, inte spela data "spel" och glo film.
>>
File: sålde ut.jpg (16 KB, 175x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sålde ut.jpg
16 KB, 175x204
>>48999548
Tvi för Reinfeldt. Hans jävla "öppna era hjärtan" kommer jag nog aldrig glömma.
>>
>Nu handlar det bara om dagar innan evakueringsboenden, som gymnastiksalar, tas i bruk.

Vart var ni när sveriges ungdomar inte kunde ha idrott i skolan längre? Vart var ni när sveriges idrottsföreningar fick ställa in träningar och matcher?
>>
>>48999796
äventyrat nog för min del och flyttade nyligen till ett område där jag känner ingen för mina äventyr kom ikapp mig. så jag bajsbrevar här
>>
>>48999542
Hur lyckades de med detta?
>>
File: 20030721135315.jpg (142 KB, 1024x608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20030721135315.jpg
142 KB, 1024x608
>dkn man hängde på lunarstorm och helgon, och raggade 12 åriga flickor
>>
>>48999796
>Den här farfarscucken som alltid brevar exakt samma sak när någon callar han out på hans bullshit
>>
File: mfw.webm (265 KB, 486x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>48999704

https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/

SVERIGEVÄNNÖRR
>>
File: total kollaps.jpg (28 KB, 254x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
total kollaps.jpg
28 KB, 254x300
>>48999894
Förhoppningsvis blir det nyval rätt så snart och att folk redan har tröttnat på detta.
>>
>>48999894
>>Nu handlar det bara om dagar innan evakueringsboenden, som gymnastiksalar, tas i bruk.

>Ryssland förklarar krig
>alla skyddsrum är upptagna av negrer

VILA I FRID I FRID SVERIGE
>>
>>48999744
>Antyder att jag inte har sett dina brev förut
>>
Vi missade geten
>>
File: trolleri.jpg (9 KB, 130x149) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trolleri.jpg
9 KB, 130x149
>>48999984
Tack gud då att Bunkeranon har platser för oss hos honom.
>>
File: 1326562075709.jpg (49 KB, 192x171) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1326562075709.jpg
49 KB, 192x171
https://www.youtube.com/watch?v=3vEl6Ey8Gdc
är ni stockholmare eller riktiga svenskar?
>>
>>48999948
>dkn jag var den som först brevade denna (fast bilden) av Jimmie i tråden
>Dkn det är mitt framgångsrikaste jagjag

t. SIDF
>>
>>48999894
mest besviken över att detta inte skedde när man själv gick i plugget
>>
>>48999924
Det var tiderna.
>>
>>49000051
K.
>>
File: 13343111.gif (2 MB, 300x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13343111.gif
2 MB, 300x236
>>49000082
>folk som inte gillade idrotten

Bästa med grundskolan favä.
>>
File: man.png (129 KB, 224x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
man.png
129 KB, 224x267
>>49000063
>man
>>
>>48999782
Vilket datum är sista i arkivet?
>>
>>49000054
>dkn bunkeranon säljer sin själ och inhuserar 200 negrer i sina lokaler och får 50 miljoner kr/år för det
>>
Jag är en svensk man med arabisk fv.

Blattar får jag stanna efter ni vinner raskriget?
>>
File: I am a hero.jpg (169 KB, 1456x1074) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
I am a hero.jpg
169 KB, 1456x1074
>>
>>48999424
För att jag mår riktigt dåligt och kan inte hantera det som händer runt i kring mig.
>>
>>48999943
t. Jonte P12
>>
File: 1440617381758.png (77 KB, 224x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440617381758.png
77 KB, 224x267
>>49000195
ta den här ist mann1
>>
File: 1444238156441.png (246 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444238156441.png
246 KB, 550x535
>>48999974
>2015
>FORTFARANDE hoppas på en demokratisk lösning

VAKNA
NÅGON
JÄVLA
GÅNG

DET
ÄR
FÖR
SENT
>>
>>48999997
>>48999999
>>
File: Sad man on a bench.jpg (353 KB, 1281x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sad man on a bench.jpg
353 KB, 1281x1536
NÄR kommer vetenskapsmännen hitta ett sätt att förlänga sin penis?
>>
File: 2659915851.jpg (38 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2659915851.jpg
38 KB, 900x600
Skulle ni en Naomi?
>>
>>49000237
Bara ring psykvården och säg att du mår dåligt och har tankar om att skada dig själv eller andra.

betona "eller andra" så att de förstår, då får du automatiskt uppehälle där, men du är tvungen att lämna nycklar och andra objekt i ett skåp (de tror att man självmördar sig själv med de annars)

Jag gjorde exakt samma när jag mådde dåligt, nu mår jag fint och älskar miljöpartiet
>>
File: screenshot_201.png (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screenshot_201.png
1 MB, 1280x720
FAN vilken arisk sötpaj

>>49000213
raus
>>
>>49000346
nej, men nour och laleh favä
>>
>>49000327
>donken 16cm

Meh favä. Behöver nog inte bry mig om storleken.
>>
>>49000327
så fort din mamma inte glufsar i sig penis lmaoo
>>
>>49000055
kek
>>
File: 1443215450059.png (383 KB, 892x1176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443215450059.png
383 KB, 892x1176
>>48999948
HEJA JIMMIE
>>
JAG ÄR SÅ TRÖTT PÅ SMITE
VARFÖR KAN DEN INTE BARA INSTALLERAS VANLIGT
VARFÖR MÅSTE DET KONSTANT VARA PROBLEM
"SMITE ÄR SKADAT HURR DURR OMINSTALLERA 543 GÅNGER"
JAG HATAR ER HIREZ NI FÖRSTÖR ALLTING
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>49000394
knula han
kom tillbaks hit sen och gröntexta hur det gick
>>
>>49000403
Under 20 så kommer din kvinna att vara otrogen.

>>49000415
Jag tycker det är ganska h1, brukar runka till hennes stön
>>
>>49000000
vad tycker ni om brevet
>>
File: 1444186714441.jpg (157 KB, 385x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444186714441.jpg
157 KB, 385x385
Tråden var Sverigevänlig som in i helvete för bara några veckor sen, nu är det massa cuckcucks som svarar varje gång man nämner något i en natsoc riktning. Vad har hänt? Blir vi invadera av Sweddit? Har SIDF brevat länken till /svt/ där igen?
>>
>>49000456
>han spelar RÖVBÖGAR

skyll dig själv
>>
>>49000327
>dkn 9 cm vid stånd

om nån tjej säger att den är liten så säger jag bara att hennes bröst är små eller fula, då håller de käften och fortsätter suga
>>
>>49000327
Mer troligt att de lyckas göra biologiska proteser, först för armar och ben men så småningom säkerligen penisar
>>
File: 1444173820790.jpg (35 KB, 400x606) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444173820790.jpg
35 KB, 400x606
Serbien gjorde inget fel.

https://www.youtube.com/watch?v=kohsgr4kLdM
https://www.youtube.com/watch?v=nq_J2C6Hrz0
https://www.youtube.com/watch?v=H_WMWdDoHjo
https://www.youtube.com/watch?v=Y9-mYg5VDzQ
https://www.youtube.com/watch?v=U97eCjWdrvo
https://www.youtube.com/watch?v=zrceV9NU4YY
>>
>>49000350
>nu mår jag fint och älskar miljöpartiet

gav dom dig den stora svarta sprutan?
>>
>>49000502
2015 var ett misstag.
>>
File: 14430095554893.jpg (6 KB, 197x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14430095554893.jpg
6 KB, 197x226
>>49000502
haha aa
>>
>>49000502
trolololololol
>>
>>49000525
JAG VILL BARA TESTA DET
INGEN ÄR ONLINE SÅ JAG KAN INTE KÖRA CS SJÄLV
JAG ORKAR INTE BETALA FÖR WOW BARA SÅ ATT JAG KAN STÅ AFK I TIMMAR
DIABLO 3 SUGER KUK
TA MITT JÄVLA LIV REDAN
>>
File: fettot.jpg (10 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
10 KB, 480x360
>>49000456
DU ÄR FÖR FET FÖR EN BUGG

KAN INTE INSTALLERA PLEBBSPEL NÅTT MER
>>
>>49000536
Ja men NÄR

>>49000527
Jo men jag vill ju tillfredsställa HENNE, det går inte om jag sitter här med min minipenis.
>>
2 000 om dagen
>>
>>49000561
du missade den bästa:

https://www.youtube.com/watch?v=4G--cV7twSA
>>
File: lina umaru.jpg (251 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lina umaru.jpg
251 KB, 600x600
>>49000590
>smite
Spela #svpdota favhu (för att vara helt uppriktig)
>>
>>49000603
>kvinnor
>tillfredställa

titta på vita överklasskvinnor, de är alla feminister. kvinnor blir aldrig nöjda

ALDRIG

försök inte, de är som barn, vill bara ha mer och mer
>>
>>48999749
Äldsta klädesmodellknepet i boken
>>
File: 14397039701839.jpg (32 KB, 250x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14397039701839.jpg
32 KB, 250x240
>>49000502
>folk som inte kan hantera att deras ideologi ifrågasätts

Får.
>>
>>49000670
haha nä, jag suger på doter
>>
>>49000449
HEJA JIMMIE
>>
>>49000228
>mangaräv
>>
#SvPBattlefront lads
>>
File: 1430789710003.jpg (12 KB, 235x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430789710003.jpg
12 KB, 235x212
>MAC Black Orange
>naturgodis
>ölkorv i mammagökande _lösvikt_

Tack baserade ICA Kvantum
>>
>>48993835
Svar: Ja
RIP Ano
>>
File: 20051127173832.gif (40 KB, 144x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20051127173832.gif
40 KB, 144x225
>>49000614
>2000 negrer
om dagen
>1 neger = 18 cm kuk

>2000 x 18 = 36000cm

>360 meter svart kuk

>VARJE DAG

BARA
>>
>>49000461
jag bara lurpassar. jag har inte ens bild uppe.och han är alldeles för fin för mig.
>dkn ingen arisk pv ;_;
>>
>>49000350
Nu kanske du bara driver med mig och jag inte fattar det, men finns det något du inte längre kan göra för att du varit inlagd?
>>
>>49000827
förstår jag det rätt att du kan köpa ölkorv i lösvikt typ som godis?
>>
Kan man göra oskuldskontroller på killar?
>>
>>48993835
SVARTAD är sjukt tråkigt även om man orkar med negrer.
>>